Cesta k väčšej udržateľnosti

Spoločne k udržateľnosti: Ricola a DACHSER postupne znižujú emisie CO₂ v celom globálnom dodávateľskom reťazci švajčiarskeho výrobcu bylinných cukroviniek. Prečítajte si o zmene myslenia smerom k hodnotovej orientácii.

Švajčiarske bylinky pre celý svet. Foto: Ricola.
Švajčiarske bylinky pre celý svet. Foto: Ricola.

Voňavé lúky, bzučiace včely, priezračné horské potoky a zasnežené vrcholy hôr - ľudia v harmónii s prírodou. V tomto idylickom alpskom svete sa začína neobyčajný príbeh. Hlavnou postavou je Ricola, švajčiarsky výrobca bylinkových cukroviniek so sídlom v Laufene pri Bazileji. Táto rodinná spoločnosť bola založená v roku 1930 a považuje sa za priekopníka v pestovaní byliniek. Veľký dôraz kladie na vybrané lokality a kontrolované ekologické pestovanie. V tomto nedotknutom horskom regióne uzavrela spoločnosť Ricola kúpne zmluvy s viac ako 100 pestovateľmi. Tí jej dodávajú ingrediencie na približne 50 rôznych výrobkov vrátane špeciálnych čajov, ktoré vyváža do 45 krajín. Ricola v súčasnosti zamestnáva približne 500 ľudí a má dcérske spoločnosti v Európe, Ázii a USA. Tradičná švajčiarska spoločnosť sa so svojimi bylinnými sladkosťami etablovala ako globálna značka.

"Ak vaše výrobky obsahujú prírodné zložky, udržateľnosť vašej spoločnosti musí byť presvedčivo implementovaná v celom výrobnom a dodávateľskom reťazci," hovorí Jochen Layer, viceprezident pre firemné plnenie v spoločnosti Ricola. "Myslieť a konať udržateľne je súčasťou nášho pohľadu na spoločnosť. Preto je znižovanie spotreby energie a emisií CO₂ pre našu rodinnú spoločnosť vysokou prioritou. Na dosiahnutie takýchto cieľov zavádzame celý rad opatrení," zdôrazňuje Jochen Layer a dodáva, že ide o prístup, ktorý spoločnosti DACHSER a Ricola zdieľajú od samého začiatku.

Vzhľadom na to, že podiel logistiky na celkových emisiách spoločnosti Ricola je významný, venuje spoločnosť osobitnú pozornosť implementácii komplexnej stratégie na ochranu klímy. S cieľom, čo najrýchlejšie dosiahnuť konkrétne a merateľné výsledky v tejto oblasti spoločnosť v roku 2021 vytvorila tím pre udržateľnosť. "Uplatňujeme prístup, ktorý zohľadňuje nielen uhlíkovú stopu spoločnosti, ale aj etické aspekty v dodávateľskom reťazci," vysvetľuje Jochen Layer.

"Spočiatku sme si mysleli, že bude ťažké získať poskytovateľa logistických služieb pre túto pomerne zložitú tému. Ale so spoločnosťou DACHSER sme okamžite našli spoločnú reč. Spoločnosť DACHSER už vopred predpokladala mnohé kľúčové aspekty v tejto oblasti a mnohé z nich ďalej rozvíjala. Z výskumných štúdií a iných projektov nazbierala bohaté skúsenosti, takže sme tieto poznatky mohli okamžite uplatniť pri redizajne našich logistických reťazcov."

Vzťah založený na dôvere

"Každá spolupráca na dosiahnutie klimatických cieľov závisí od dôkladnej integrácie poskytovateľa logistických služieb do procesov spoločnosti Ricola a od pracovného vzťahu založeného na dôvere. To je to, čo Ricola a DACHSER budujú už od roku 2008, keď sa naša spolupráca začala," hovorí Samuel Haller, Country Manager Air & Sea Logistics v spoločnosti DACHSER Switzerland. Spolu s odborníkmi na udržateľnosť z centrály DACHSER v Kemptene sme pred niekoľkými rokmi začali pracovať na identifikácii množstva rôznych opatrení na zníženie emisií v celom dodávateľskom reťazci. Jan Bender, vedúci oddelenia pre dodržiavanie pravidiel zahraničného obchodu v oblasti leteckej a námornej prepravy v spoločnosti DACHSER, opisuje pilotný projekt na ochranu klímy, ktorý spustili v roku 2022 spolu so spoločnosťou Ricola. Partneri projektu sa snažili vytvoriť sebakritický a nezaujatý rozhodovací proces so zameraním na preferovaných dopravcov, možnosti využívania udržateľných palív - ako sú vodík a biopalivá, udržateľné letecké palivá (SAF) a udržateľné lodné palivá (SMF) - a potenciálne úspory CO₂, ktoré ponúkajú. Takýto komplexný prístup je nevyhnutný na zavedenie vhodných ekonomických a environmentálnych opatrení v rámci celého obstarávacieho a dodávateľského reťazca."

Presne o to sa Ricola usilovala, keď navrhovala svoj plán s ambicióznym cieľom znížiť do roku 2030 vlastné emisie CO₂ z dopravy o polovicu v porovnaní s rokom 2020. Cieľom do roku 2050 je dosiahnuť nulové emisie skleníkových plynov. "Na našom spoločnom úvodnom seminári sme spochybnili a preskúmali každý aspekt. Spresnili sme očakávania a ciele spoločnosti Ricola a analyzovali sme dodávateľský reťazec, aby sme našli spôsoby, ako ho urobiť udržateľnejším. Bol to mimoriadne intenzívny proces a zároveň vzrušujúca výmena nápadov medzi rovnocennými partnermi," hovorí Jan Bender. 

Každá spolupráca na dosiahnutie klimatických cieľov závisí od dôkladnej integrácie poskytovateľa logistických služieb do procesov spoločnosti Ricola a od pracovného vzťahu založeného na dôvere.

Vinh Tran, koordinátor riadenia objednávok spoločnosti Ricola, ktorý je zodpovedný za realizáciu projektov udržateľnosti logistiky v závode, súhlasí: "Vykonali sme kritickú analýzu a inventarizáciu našich emisií CO₂ a iných skleníkových plynov, ktoré vznikajú pri preprave výrobkov Ricola z výrobného závodu na globálne trhy. Výsledkom sú prvé konkrétne opatrenia na dosiahnutie výrazného zníženia týchto emisií - u všetkých dopravcov a vo všetkých druhoch dopravy."

Uhlíková stopa závisí od celého procesu. Foto: Ricola.
Uhlíková stopa závisí od celého procesu. Foto: Ricola.

Vedecká podpora

Ricola vo všeobecnosti zakladá svoje rozhodnutia o zlepšení ochrany klímy výlučne na overených vedeckých faktoch - rovnako ako DACHSER. Spoločnosť Ricola vypočítava svoje emisie uhlíka v spolupráci s myclimate, nezávislou medzinárodnou organizáciou na ochranu klímy so švajčiarskymi koreňmi. Z takto zozbieraných a spracovaných údajov vyplýva, že spoločnosť Ricola do roku 2025 splní prísne normy stanovené pre spoločnosť jej veľkosti smernicou EÚ o podávaní správ o udržateľnosti podnikov (CSRD). Cieľom minulého roka bolo dokončiť certifikáciu B Corp. Ide o súčasť holistického prístupu, prostredníctvom ktorého certifikované spoločnosti zakotvujú svoj záväzok k udržateľnosti a spravodlivým pracovným podmienkam vo svojich stanovách, čím ďalej posilňujú svoje zámery pomáhať vytvárať lepší a udržateľnejší zajtrajšok. Cieľom je zabezpečiť väčšiu transparentnosť a hodnotovú orientáciu v tejto oblasti, ako aj v celom dodávateľskom reťazci.

Testovanie všetkých transportov

Najnovšia analýza dodávateľských a hodnotových reťazcov v globálnej logistike švajčiarskej spoločnosti už priniesla niekoľko konkrétnych opatrení.       

Po prvé, lepšie využitie kapacity a plné využitie maximálnej užitočnej hmotnosti kontajnerov viedlo k výraznému zvýšeniu efektívnosti. To viedlo k 12-percentnému zníženiu celkového objemu prepravy. "Táto optimalizácia bola pre nás určite dôležitým nástrojom," hovorí Vinh Tran.

Rôzne bezemisné technológie pohonu nákladných vozidiel sa zvažujú aj na prepravu kontajnerov na krátke vzdialenosti zo švajčiarskeho výrobného závodu na vlakový terminál. "Žiaľ, nie je pre nás ekonomicky uskutočniteľné úplne prejsť na čisto elektrické alternatívy," hovorí Vinh Tran a dodáva: "Spoločnosť bude musieť počkať, ako sa švajčiarski politici pohnú v oblasti infraštruktúry a dotácií. Vodíkovo-elektrické nákladné vozidlá, ktoré mnohí považujú za budúcnosť nákladnej dopravy s nulovými emisiami, tiež ešte nie sú dostupné vo veľkom." Kým nová technológia nedozrie a nebude dostupná pre každodennú dopravu, Ricola sa bude spoliehať na bionaftu. Aj vďaka tomu sa každoročne ušetrí niekoľko ton skleníkových plynov.

V súčasnosti je železničná doprava preferovaným spôsobom prepravy cukroviniek z výrobného závodu do Hamburgu a Rotterdamu, odkiaľ sa expedujú do Ázie a USA. Prechodom na 100 % železničnú dopravu namiesto kombinovanej kamiónovej a riečnej dopravy spoločnosť ročne ušetrí približne 51 ton emisií CO₂e.

Okrem toho sa emisie z prepravy výrobkov Ricola znižujú aj používaním udržateľných lodných palív. V porovnaní s konvenčnou ťažkou ropou sa z hľadiska životného cyklu emituje najmenej o 75 % menej ekvivalentov CO₂e. 

Na prepravu do Ázie (Hong Kong) spoločnosti Ricola a DACHSER nedávno úspešne otestovali prepravnú trasu z Laufenu do Janova v Taliansku. "Zahrnutie južných prístavov prináša ďalšiu optimalizáciu prepravnej trasy a úsporu času," poznamenáva Vinh Tran. Logistickí experti preto teraz skúmajú ďalšie destinácie, ktoré majú potenciál pre dodávateľský reťazec Ricola.

DACHSER umožňuje spoločnosti Ricola používať udržateľné letecké palivá (SAF), ktoré len v prvej polovici roka 2023 ušetrili viac ako 150 ton CO₂e.
DACHSER umožňuje spoločnosti Ricola používať udržateľné letecké palivá (SAF), ktoré len v prvej polovici roka 2023 ušetrili viac ako 150 ton CO₂e.

Udržateľnejší let

V záujme ochrany klímy chce Ricola ešte viac znížiť už aj tak nízky objem leteckej dopravy. V núdzových situáciách sa tomu však nedá úplne vyhnúť. V rámci projektu skúmala, ktorá letecká spoločnosť ponúka najrozumnejšie priame spojenia a využíva modernú flotilu. Výpočty ukázali, že na hlavnej trase z Zürichu do New Yorku sa najhoršia a najlepšia kombinácia v bilancii životného cyklu pohybuje od 500 g do 1 200 g CO₂e na tonokilometer. Systém DACHSER teraz umožňuje spoločnosti Ricola používať aj udržateľné letecké palivá (SAF), ktoré len v prvej polovici roka 2023 ušetrili viac ako 150 ton CO₂e.

"Nesnažíme sa zachrániť svet. Ale môžeme a chceme prispieť k tomu, aby bol svet lepší," hovorí Jochen Layer a dodáva: "V spoločnosti Ricola sa tento spôsob myslenia stretol s veľkým ohlasom a presahuje rámec inovatívnych projektov so spoločnosťou DACHSER, naposledy napríklad na súťaži stážistov. Naši stážisti sa do súťaže zapojili so skutočnou vervou a nadšením." Z 35 nápadov v oblasti udržateľnosti sa zatiaľ zrodili štyri projekty zamerané na veternú energiu, udržateľné obaly, predchádzanie vzniku potravinového odpadu a efektívnejšie nakupovanie."

Pre Jochena Layera je súťaž nápadov a spolupráca s DACHSER posolstvom o budúcom potenciáli: "Vidíme, že aj niekoľko malých zmien nám môže umožniť dosiahnuť veľké veci. To nás motivuje k ešte väčším aktivitám, a to aj urobíme." Nech je obraz nedotknutého alpského sveta aj naďalej takouto pozitívnou inšpiráciou.

DACHSER celosvetovo
Kontaktujte nás
Kontakt Alexandra Cunderlikova PR and Marketing Consultant