Budeme sa sústrediť na efektivitu logistických procesov

Maďarská ekonomická situácia je veľmi pozitivná. Logistické investíce se realizujú naprieč celou zemou, čo ešte viac posilujňuje ekonomický rast.

Maďarská ekonomika zažíva silný rast. Vysoká súkromná spotreba v spojení s nadpriemerným rastom investícií je hnacou silou domáceho dopytu. Ale sú tu aj riziká, vrátane nedostatku kvalifikovaných pracovných síl a neistoty na dôležitých exportných trhoch. Spýtali sme sa Romana Stoličného, ​​Country Managera spoločnosti Liegl & DACHSER, ako sa v Maďarsku darí a aké sú tu výzvy a príležitosti.

Pán Stoličný, Liegl & DACHSER vlani oslávila svoje 20. výročie. Ako sa spoločnosť v priebehu rokov vyvíjala?

Páni Engelbert Liegl a Zsolt Bognár založili maďarskú spoločnosť po názvom Liegl Transport Kft. v roku 1990. V roku 1999 bola vytvorená joint venture Liegl & DACHSER. Po dvadsiatich rokoch fungovania má spoločnosť dobré meno a vymanila sa z okruhu malých a stredných spoločností. A to nie len na základe úspešného pôsobenia jej deviatich pobočiek, ale tiež vďaka skutočnosti, že sa spoločnosť stala plnohodnotnou súčasťou medzinárodnej siete DACHSER a túto flexibilitu môžeme prenášať aj smerom k našim lokálnym zákazníkom. Pre nás je najväčšie ocenenie to, že s nami naši najväčší zákazníci spolupracujú už niekoľko rokov.

Ako by ste všeobecne opísali súčasnú ekonomickú situáciu v Maďarsku a aká je tu situácia v logistike?

Maďarská ekonomická situácia je veľmi pozitívna. Logistické investície pokračujú v celej krajine, čo ďalej zvyšuje ekonomický rast. Liegl & DACHSER v uplynulých dvadsiatich rokoch prešiel rýchlym vývojom. Patríme k tým najväčším hráčom v Maďarsku, či už porovnávame obrat, profit alebo skladové kapacity. A pretože DACHSER je jedným z popredných logistických poskytovateľov v Európe, naším cieľom je zaujať v Maďarsku prvé miesto.

 

Čo bude najnáročnejšou výzvou pre logistické odvetvie  v Maďarsku v nasledujúcich rokoch?

Okrem všeobecného nedostatku pracovných síl, bude podľa mňa narastať dôležitosť úrovne vzdelania a mäkkých zručností, a to najmä v pozemných prepravách. Vodiči sú pre zákazníkov tvárou spoločnosti, takže ich správanie musí byť primerané a musia mať tiež jazykové a IT znalosti. Preto je dôležité poskytnúť im vysoko kvalitné vybavenie, logistické riešenia, mzdy a vzdelávanie. V našom obchodnom modeli považujeme vodičov za našich partnerov, často sa od nich dozvedáme dôležité informácie, takže komunikácia medzi nami je veľmi dôležitá.

 Ďalšou výzvou je rozvoj infraštruktúry v Maďarsku, ktorý nedrží krok s kvantitatívnym nárastom a požiadavky na kvalitu prichádzajúcimi z trhu, napríklad nariadenie pre ochranu životného prostredia. My nielenže musíme spĺňať tieto nariadenia, ale musíme ich tiež implementovať do nášho obchodného modelu s dostatočným predstihom a optimalizovať podľa toho naše procesy. Často sa meniace nariadenia vlády a ďalších orgánov, a to pokojne i v priebehu roka, majú tiež vplyv na dôležité skupiny našich zákazníkov, napríklad na automobilový priemysel. Preto tiež venujeme pozornosť optimalizácii nákladov a vyvíjame pre našich zákazníkov konkurencieschopné riešenia.

Rozhovor s: Roman Stoličný

Country Manager Liegl & DACHSER

Aké služby ponúka Liegl & DACHSER v Maďarsku?

Ponúkame všetky štandardné logistické služby pre prepravy, skladovanie a služby s pridanou hodnotou, pre pozemnú, ale aj leteckú a námornú prepravu a tiež pre logistiku potravín. Navyše poskytujeme DACHSER odborové riešenia DIY-Logistics a DACHSER Chem-Logistics. Napríklad v roku 2006 sme v Pilisvörösváre vybudovali jeden z najväčších a najmodernejších skladov pre nebezpečný tovar.

Aké sú vaše ciele pre tento rok? Kam Liegl & DACHSER smeruje?

Mojím primárnym cieľom je udržať excelentné hospodárske výsledky spoločnosti a ďalej posilňovať jej pozíciu na maďarskom trhu. Preto sa budeme sústrediť na zvyšovanie efektivity logistických procesov. Tiež plánujeme otvorenie nových priamych liniek zbernej služby, ktoré doplnia súčasných 15 liniek, s cieľom zvýšiť rýchlosť a efektivitu prepráv. Od tej doby, čo sme získali nových zákazníkov aj pre naše regionálne maďarské pobočky, sme vďaka rozvoju v predchádzajúcich rokoch spustili priame linky z každej pobočky nielen do nášho národného hubu v Pilisvörösvári, ale aj do ostatných krajín, napríklad do Nemecka, Francúzska alebo na Slovensko.

Medailón

Roman Stoličný (50 r.) pochádza zo Slovenska a v logistike pôsobí viac ako dvadsať rokov. Vyštudoval Univerzitu v Žiline a stal sa komerčným pilotom, a tak sa tiež prvýkrát dostal do kontaktu s logistikou. Svoju kariéru začal v roku 1991 u švajčiarsko-slovenských aeroliniek Tatra Air v oblasti obchodu a marketingu. V rokoch 1995-2004 bol Managing Director (a tiež zakladateľom) Lindbergh Air Freight logistic, ktorá sa primárne zaoberala leteckými prepravami. Roman Stoličný bol v roku 2005 menovaný Managing Director DACHSER Slovakia. V roku 2018 sa stal Country Managerom Liegl & DACHSER v Maďarsku. Je stále držiteľom aktívnej licencie pilota, okrem toho má rád outdoorové športy ako cyklistiku, turistiku a lyžovanie.

Ďakujeme za rozhovor.

 

DACHSER celosvetovo
Kontaktujte nás
Kontakt Lenka Balcova