Brexitová dohoda odsúhlasená – colné riadenie od 1. januára 2021

Dňa 24.12. 2020 bola medzi EÚ a Veľkou Britániou uzavretá dohoda o budúcej spolupráci a obchode.  

Podstatným bodom je, že medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom sa na dodávky tovaru z oboch oblastí nevyberajú žiadne clá. To však neznamená, že administratívne “colné odbavenie” bude odstránené. Znamená to, že všetky dokumenty a informácie týkajúce sa ciel musia byť zákazníkom predložené vopred a až po uvoľnení zásielky colným tímom DACHSER, môže byť zásielka prijatá k odoslaniu.

Vezmite, prosím, na vedomie, že od 1. januára 2021 toto platí pro všetky zásielky medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom; netýka sa len zásielok z EÚ do Severného Írska. Predovšetkým by mal byť predložený doklad o preferenčnom pôvode tovaru. Najdôležitejšie informácie pre vývozcov a dovozcov nájdete v priloženom dokumente.

Preferenčné dohody PDF (0,06 MB)
DACHSER celosvetovo
Kontaktujte nás
Kontakt Lenka Balcova