DACHSER pokračuje v zaškoľovacích programoch

Napriek kríze spôsobenej koronavírusom, v nemeckom DACHSERi začalo na pozíciách stážistov a študentov 630 mladých ľudí

Na začiatku školského roka 2020 urobilo 600 stážistov a 25 študentov z Nemecka prvý krok na svojej kariérnej ceste v spoločnosti DACHSER. Poskytovateľ logistiky tak vysiela jasný signál, že aj v neistých časoch investuje do svojich ľudí, vďaka ktorým funguje pevná a efektívna sieť spoločnosti DACHSER a na ňu nadväzujúce globálne dodávateľské reťazce.

Niektorí z 30 stážistov a študentov v Kemptene
Niektorí z 30 stážistov a študentov v Kemptene

Medzi mladými ľuďmi sú tento rok populárne školiace programy pre oblasť špedičných a logistických služieb, ako aj školenia na skladových špecialistov. “Školenia vnímame ako dlhodobý záväzok. Preto aj v týchto náročných časoch pokračujeme v investovaní do kvalifikácie a podpory ďalšej generácie zamestnancov logistiky,” hovorí DACHSER CEO Bernhard Simon.

Napriek koronavírusovej kríze stále prijímame stážistov a študentov, pretože našou najvyššou prioritou je silný tím motivovaných a kvalifikovaných zamestnancov.

Bernhard Simon, CEO DACHSER

DACHSER má v súčasnosti približne 1 800 budúcich logistických odborníkov, ktorí práve buď absolvujú zaškoľovanie alebo ukončujú študijný program. Ako globálny hráč pripravuje rodinná spoločnosť ďalšiu generáciu zamestnancov na prácu v medzinárodnej logistike a ponúka im kariérne vyhliadky v takom priemyselnom odvetví, ktoré odoláva krízam.

Zaškoľovanie profesionálnych vodičov nákladných vozidiel

Pozitívny vývoj zaznamenalo aj vzdelávanie a odborná príprava profesionálnych vodičov nákladných vozidiel. V spoločnosti DACHSER v súčasnosti začína školenie 99 budúcich vodičov, z toho 18 žien. Navyše, 47 vodičov, vrátane 5 žien, absolvovalo ten istý výcvik už v lete 2020 a 19 profesionálnych vodičov dokončilo čiastočnú kvalifikáciu (TQ1) v obchodnej nákladnej preprave.

DACHSER už tradične kladie veľký dôraz na vysoko kvalitné školenie so zdieľaním vedomostí a podporou. „Súčasťou našej podnikovej kultúry je školenie budúcej generácie ako hodnotných a motivovaných zamestnancov a ich dlhodobé zamestnávanie,“ hovorí Simon.

Na Slovensku pôsobí v DACHSERi viac ako dvesto zamestnancov, pričom ani koronavírusová kríza ich počet v jednotlivých pobočkách neznížila.

DACHSER celosvetovo
Kontaktujte nás
Kontakt Lenka Balcova