Brexit: Aktualizácia nášho zoznamu prípravných opatrení

Spojené kráľovstvo definitívne opustilo Európsku úniu 31. januára 2020. Aktuálne sa nachádzame v prechodnom období, ktoré končí 31.12.2020. Ďalšie predĺženie tejto prechodnej fázy malo byť dohodnuté do 1. júla, tak sa ale nestalo, a ďalšie predĺženie preto už nie je možné. Spojené kráľovstvo teda od 1.1.2021 už nebude súčasťou vnútorného trhu a colnej únie EÚ. Pokiaľ by v zostávajúcej dobe prechodného obdobia nebola uzavretá dohoda medzi Spojeným kráľovstvom a EÚ, obchod by sa v budúcnosti riadil pravidlami Svetovej obchodnej organizácie (WTO).

V spoločnosti DACHSER nemôžeme ovplyvniť politickú situáciu vo Veľkej Británii, ale môžeme vás čo najlepšie pripraviť na regulované colné postupy. Preto sme prispôsobili a aktualizovali náš kontrolný zoznam prípravných opatrení „Brexit checklist“, ktorý si môžete stiahnuť- viď dole.

Ak máte akékoľvek otázky, obráťte sa prosím na svojho obchodného zástupcu spoločnosti DACHSER.

BREXIT CHECKLIST PDF (0,07 MB)
DACHSER celosvetovo
Kontaktujte nás
Kontakt Lenka Balcova