BREXIT PRICHÁDZA – ale čo bude nasledovať?

Veľká Británia a Európska únia sú uprostred zdĺhavých a komplikovaných rokovaní týkajúcich sa Brexitu.

BREXIT PRICHÁDZA – ale čo bude nasledovať?
BREXIT PRICHÁDZA – ale čo bude nasledovať?

Kam má Veľká Británia namierené? A čo má Brexit prichystané pre poskytovateľov logistických služieb? Tu sú myšlienky Nicka Lowe, generálneho riaditeľa DACHSER UK.

Brexit a obchod

Všetko nasvedčuje tomu, že po 29. marci 2019 už Veľká Británia nebude členom Európskej únie. Aj keď si zatiaľ nemôžeme byť istí presným výsledkom, pokiaľ ide o dopady na obchodné dohody s Európskou úniou a všetky súvisiace colné a dopravné dôsledky, môžeme si byť istí, že život bude pokračovať, budeme pripravení a prispôsobíme sa! Pre túto chvíľu, si DACHSER UK zachováva svoje súčasné smerovanie.

Inými slovami, budeme sa stále usilovať o rast vývozu a dovozu do aj z Európy. Pritom ponúkame našim zákazníkom silnú, komplexnú a centrálne riadenú európsku sieť, ktorá odráža naše znalosti a skúsenosti v Európe.

Vo svetle zmien, ktoré sú na obzore, máme príležitosť pretvoriť spôsob, ako naša nákladná doprava medzi Veľkou Britániou a Európskou úniou zapadá do našej siete, s cieľom optimalizovať nové colné postupy pri manipulácii s nákladom. Na lokálnej aj na centrálnej úrovni máme potrebné odborné znalosti v oblasti colných procesov a aktívne sa zapájame do colných postupov pre pozemnú prepravu do krajín mimo EÚ v rámci našej siete.

Naši zákazníci si môžu byť istí, že budeme aj naďalej flexibilne prispôsobovať naše operačné procesy a služby tak, aby vyhovovali zákonným požiadavkám a trhovým silám. To zahŕňa poskytovanie služieb skladovania, kontraktnej logistiky a služieb s pridanou hodnotou v UK aj v Európe pre našich zákazníkov, ktorí môžu chcieť držať zásoby svojich produktov v tesnej blízkosti trhov svojich príjemcov. Zameriavame sa vždy na špecifické požiadavky zákazníkov a na najlepšie a najefektívnejšie spôsoby, ako ich splniť. Ak príde čas na prijatie záväzných pravidiel, Brexit, samozrejme, môže spôsobiť významnú zmenu v pohybe tovarov.

V súčasnosti už brexitový plán britské vlády a jej rokovacia pozícia vylúčili zotrvanie v colnej únii a na jednotnom trhu. Na základe toho by sa prepravovanie tovaru do Spojeného kráľovstva a mimo neho mohlo veľmi skomplikovať a trvať dlhšie.

Riziko tejto zvýšenej obchodnej zložitosti by sa týkalo nielen priamych dovozov a vývozov tovaru, ale aj obrovských integrovaných a plynulých dodávateľských reťazcov medzi UK a EÚ, ktoré sa rozvinuli v mnohých priemyselných odvetviach v priebehu približne 25 rokov „bez hraníc“.

Nedávna štúdia poradenskej spoločnosti KPMG skúmala, aké zraniteľné sú citlivo vyvážené dodávateľské reťazce pri systémových zmenách, pričom príkladom je prístav Dover. Približne 90 % obchodu medzi Veľkou Britániou a EÚ sa uskutočňuje prostredníctvom námornej dopravy (short-sea Straits) z prístavu Dover alebo cez Eurotunel pod Lamanšským prielivom. Podľa KPMG by oneskorenie len o dve minúty pri dovoze alebo vývoze cez Dover viedlo k zablokovaniu prístavu až na vyše 27 kilometroch. Pre nákladné auta je tam len málo parkovacích miest, ak vôbec nejaké. Ak by čakacia doba na uvoľnenie nákladných vozidiel v Doveri mala byť osem minút, kolóna by sa tiahla až na okraj Londýna!

Nick Lowe, Managing Director DACHSER UK
Nick Lowe, Managing Director DACHSER UK

Kým sa veci vyriešia, je to biznis ako zvyčajne

Takéto scenáre podnietili priemyselné skupiny, ako napríklad Konfederáciu pre britský priemysel (CBI), aby sa postavili proti vládnemu plánu a lobovali pre to, aby Veľká Británie zostala v nejakej forme na jednotnom trhu a v colnej únii. Ale dokážu zmeniť názor politikov?
Zatiaľ existuje široká dohoda medzi EÚ a UK, podľa ktorej – napriek pokračujúcej rezervovanosti zo strany britských politikov podporujúcich Brexit – od konca marca 2019 do konca decembra 2020, a možno aj dlhšie, prechodné opatrenia zachovávajú „bežný stav“.
Počas tohto obdobia bude stále existovať voľný pohyb tovaru, služieb, kapitálu a ľudí. Obchodné a technické normy, ako aj všetky ostatné aspekty obchodu, budú zatiaľ nastavené v súlade s tým, že UK je stále členom jednotného trhu a colnej únie.

Kým sa nestanoví a nezverejní základný rámec a rozhodujúce body colných a obchodných dohôd medzi Veľkou Britániou a EÚ, spoločnosti nemôžu zmysluplne začať proces prispôsobovania svojich systémov, správy, financií a právneho postavenia. To isté platí o tom, ako prispôsobujú a organizujú svoje európske obstarávacie a dodávateľské reťazce, a to všetko v snahe byť pripravený na zavedenie „novej dohody“ na konci prechodného obdobia. Priemysel sa naďalej drží nádeje, že bez ohľadu na to, ako dopadnú dohody, bude obchod schopný pokračovať s čo najmenšími prekážkami, odrážajúc ambíciu a mantru „bez treníc“, ktorú pravidelne propaguje premiérka Theresa Mayová.

„Diabol je v detailoch“

Ako sa hovorí: diabol je v detailoch. Som si istý, že tí, ktorí rokujú na oboch stranách, budú mať aj naďalej pred sebou ťažkú cestu. Diskusia o tom, či môžeme očakávať „tvrdý“, alebo „mäkký“ Brexit, je už za nami. V súčasnosti je politická agenda oveľa viac o tom vyhnúť sa katastrofálnemu „odchodu bez dohody“ a snažiť sa o širokú a kreatívnu obchodnú dohodu, ktorá by zachovala mnohé prvky slobôd, ktoré UK užíva ako člen EÚ, ale bez plných povinností a – nevyhnutne – bez všetkých výhod. Avšak politici a vyjednávači EÚ už tvrdo odmietajú takéto pokusy o vyberanie čerešničiek z torty.

Situácia prináša samozrejme niekoľko otázok o budúcnosti logistiky vo Veľkej Británii: Ako bude vyzerať nová hranica? A čo colné postupy? Ako sa bude riešiť „otázka hraníc“ na ostrove v Írsku? Mali by sa colné postupy UK-EÚ líšiť od súčasného spracovania zásielok z tretích krajín, napríklad z Číny? Môžeme očakávať podobný, ale zjednodušený proces? Ako realistické je hovoriť o „elektronickej“ hranici, čím by sa odbavenie tovaru EÚ/UK odpojilo od fyzického toku a prešlo by na retrospektívny proces založený na audite spôsobom, ktorý by do značnej miery zabezpečil cieľ „bez treníc“. A bude to EÚ opätovať? Zoznam otázok je rozsiahly a neustále sa vyvíja!

V tejto chvíli nemôžeme presne predpovedať, ako sa Brexit bude rozvíjať. Naša viera, a to ako teraz, tak aj v budúcnosti, je jasná a neotrasiteľná: logistika spája trhy a vytvára mosty medzi nimi. Bez ohľadu na to, aká budúcnosť čaká na UK.

DACHSER celosvetovo
Kontaktujte nás