Aktualizácia situácie v odvetví dopravy

Taktiež v druhej polovici roku je koronavírusová pandémie v médiách stále prevládajúcou témou. Na začiatku pandémie boli nové zistenia o Covid-19 zverejňované takmer každý deň a DACHSER publikoval množstvo aktualizácii o obmedzeniach prepravy v Európe, Amerike a regióne APAC. Teraz môžeme zhodnotiť, že táto "nová realita“ je tu i naďalej.

V súčasnej dobe už neexistujú žiadne univerzálne obmedzenia pre krajiny alebo zákazníkov. Chceli by sme preto požiadať našich zákazníkov, aby nás informovali o konkrétnych individuálnych obmedzeniach u príjemcov tovarov, ako sú napr. uzávierky, zmenené otváracie hodiny a pod. Podrobne sledujeme ďalší priebeh koronavírusovej pandémie a budeme vás priebežne informovať o ďalšom vývoji. Pokiaľ budú zavedené nové obmedzenia nakládky, budú tieto pravidlá znovu zverejnené prostredníctvom našich webových stránok.

V prípade akýchkoľvek otázok sa prosím obráťte na svoju kontaktnú osobu v spoločnosti DACHSER.

DACHSER celosvetovo
Kontaktujte nás
Kontakt Lenka Balcova