DACHSER doručuje do centra Mníchova s nulovými emisiami

DACHSER  zavádza v hlavnom meste Bavorska doručovanie bez emisií. Vo vybraných častiach mesta bude poskytovateľ logistických služieb doručovať všetky zásielky a prepravovať bežný náklad s nulovými emisiami. Tieto dodávky budú zabezpečovať vozidlá FUSO eCanter.

DACHSER Emission-Free Delivery: Zberné zásielky sú rozvážané plne elektrickými nákladnými vozidlami

Prvým krokom bude zásobovanie firiem a súkromných príjemcov v oblasti so smerovacím číslom 80539 výhradne plne elektrickým nákladným vozidlom FUSO eCanter. Zavedenie tohto typu zásobovania je naplánované na september 2022. Ďalšie dve tieto vozidlá by mali pribudnúť na začiatku roka 2023. Doručovanie bez emisií spoločnosti DACHSER v Mníchove sa môže následne rozšíriť o oblasti s poštovým smerovacím číslom 80331 a 80333, čím vznikne celková doručovacia zóna s nulovými emisiami s rozlohou približne 1,6 km2 v oblasti rušných ulíc Tor, Stachus, Odeonsplatz, Theresienstrasse a Maximilianstrasse. "Blízkosť mníchovskej pobočky spoločnosti DACHSER k centru mesta je optimálnym predpokladom pre prevádzku plne elektrických nákladných vozidiel. Dodávky s tichými, elektricky poháňanými 7,5 tonovými nákladnými vozidlami prispievajú k zlepšeniu kvality ovzdušia a kvality života v meste," hovorí Ingo Zimmermann, prevádzkový riaditeľ mníchovskej pobočky.

Mobilita bez emisií šetrná k životnému prostrediu

Koncept udržateľnej mestskej logistiky DACHSER Emission-Free Delivery je založený na modulárnej sade nástrojov pre doručovanie do centra mesta. Na jeho základe sa používajú dodávky a nákladné automobily s akumulátorovým pohonom a nákladné kolesá s elektrickým pohonom, ktoré sú prispôsobené miestnym požiadavkám. Tieto vozidlá s nulovými emisiami určujú štandard pre doručovanie vo vymedzenej oblasti centra mesta. To znamená, že sa na mieste nevypúšťajú žiadne látky znečisťujúce ovzdušie ani skleníkové plyny. Okrem toho dochádza k zníženiu hlukových emisií.

Mníchov je popri Stuttgarte a Freiburgu tretím nemeckým mestom, ktoré využíva dodávky bez emisií na doručovanie do centra mesta – čoskoro budú nasledovať Berlín a Hamburg. Okrem toho je DACHSER Emission-Free Delivery zavedené v Osle, Prahe, Štrasburgu, Paríži, Madride, Porte a od septembra aj v Kodani.

Súčasť dlhodobej stratégie ochrany klímy

DACHSER Emission-Free Delivery je súčasťou dlhodobej stratégie poskytovateľa logistických služieb v oblasti ochrany klímy. V záujme dosiahnutia cieľov Parížskej dohody presadzuje spoločnosť DACHSER spoločne so zákazníkmi a partnermi transformáciu logistiky smerom k technológiám s nízkymi až nulovými emisiami. Medzi opatrenia patrí prestavba vozového parku na vozidlá s nulovými emisiami alebo zvýšenie kvóty zelenej energie na 100 % tým, že bude odoberať iba elektrinu vyrobenú z obnoviteľných zdrojov. Okrem toho bude DACHSER v rámci pilotných projektov presadzovať vývoj a testovanie nákladných vozidiel s technológiou vodíkových palivových článkov.

DACHSER celosvetovo
Kontaktujte nás
Kontakt Lenka Balcova