Čoraz viac neziskových organizácií po celom svete prispieva k udržateľnej spoločnosti

V rámci globalizácie zohráva medzinárodná sieť prepojených neziskových organizácií (MNO) čoraz významnejšiu úlohu. Partnerstvo spoločnosti DACHSER a organizácie pomoci deťom "terre des hommes" ukazuje, ako môžu firmy dlhodobo podporovať mimovládne neziskové organizácie.

Fotografia: Kathrin Harms, terre des hommes
Fotografia: Kathrin Harms, terre des hommes

Či ide o ochranu životného prostredia, ľudské práva, spoločné rozvojové projekty, migráciu a boj proti diskriminácii, význam MNO pre spoločnosť je obrovský. Zasadzujú sa o sociálne, spoločensko-politické alebo environmentálne problémy nezávisle na štátnych inštitúciách a vládach. Koronavírusová kríza robí prácu týchto neziskových organizácií ešte naliehavejšou, pretože humanitárna pomoc v rozvojových krajinách je teraz potrebná viac ako inokedy. Pre mnoho organizácií je to výzva, pretože ich práca je často obmedzená zákazom cestovania a lokálnymi hygienickými opatreniami. Navyše, mnoho darcov je v čase krízy menej ochotných prispievať. Mimovládne organizácie sú však na daroch závislé, pretože okrem členských príspevkov sú dary ich hlavným zdrojom financovania. Aby darcovia mali dôveru, je teraz mimoriadne dôležitá transparentnosť peňažných tokov týchto organizácií. Mnoho MNO pravidelne informuje svojich darcov o jednotlivých projektoch a spôsoboch využitia prostriedkov prostredníctvom tlačových správ, newsletterov alebo priamo na svojich webových stránkach.  Mimovládne neziskové organizácie sú takisto monitorované audítorskými spoločnosťami a príslušnými daňovými úradmi, aby sa zabezpečilo správne využívanie darovaných finančných prostriedkov. Nemecký centrálny inštitút pre sociálne otázky (DZI) sídliaci v Berlíne pomáha budovať ešte väčšiu dôveru darcov cez "darcovské nálepky". Táto nálepka zaručuje, že príslušná MNO je dôveryhodná a jej činnosť budí rešpekt.

 

Spoločnosť DACHSER podporuje terre des hommes

Podľa odhadov dnes po celom svete existujú desiatky tisíc mimovládnych organizácií, ktoré poskytujú lekársku starostlivosť v krízových oblastiach, starajú sa o utečencov, podporujú mikrofirmy v počiatočných fázach a podobne. Jednou z popredných organizácií na pomoc deťom je terre des hommes. Organizácia bola založená v Nemecku v roku 1967 a od tej doby chráni deti pred otroctvom a vykorisťovaním, stará sa o obete vojny a násilia a v neposlednom rade poskytuje deťom potrebné vzdelanie. Nemecká centrála terre des hommes aktuálne podporuje 386 projektov po celom svete. Medzinárodný poskytovateľ logistiky DACHSER podporuje činnosti terre des hommes v južnej Ázii, južnej Afrike a Latinskej Amerike od roku 2005. V súlade so zásadou "pomáhať ľuďom, aby si pomáhali" realizuje terre des hommes lokálne projekty slúžiace pre trvalé zlepšenie životov detí a ich blízkych v dedinách. "Ako globálna logistická spoločnosť pôsobíme po celom svete a zbližujeme tak ľudí, trhy i výrobu. Napriek tomu nie všetci ťažia z výhod globalizácie rovnako. Je preto našou zodpovednosťou postaviť sa za týchto ľudí a zlepšiť ich životné podmienky,“ vysvetľuje Bernhard Simon, CEO spoločnosti DACHSER.

Predĺžením zmluvy s terre des hommes do roku 2025 bude spoločnosť DACHSER zastrešovať pomoc severoindického štátu Bihár a projekty v Novom Dillí a Uttarpradéš. V poslednom menovanom projekte pre terre des hommes Nemecko koordinuje Ingrid Mendoca, ktorá je nadšená z nasadenia miestnych ľudí, najmä v čase koronavírusovej pandémie. "Skupiny mládeže podporujú nielen svoje dediny, šijú rúška a obstarávajú potraviny, ale takisto sa zbližujú s mladými z blízkych dedín, okresov alebo dokonca celých štátov a formujú väčšiu komunitu vzájomnej podpory," hovorí Ingrid Mendoca. "Ich záväzok zlepšiť aktuálnu situáciu je inšpiratívny."

Ako globálna logistická spoločnosť pôsobíme po celom svete a zbližujeme tak ľudí, trhy i výrobu. Napriek tomu nie všetci ťažia z výhod globalizácie rovnako. Je preto našou zodpovednosťou postaviť sa za týchto ľudí a zlepšiť ich životné podmienky.

Zamestnanci spoločnosti DACHSER tiež môžu mať prospech z toho, že sa ich zamestnávateľ zaviazal k spoločenskej zodpovednosti a môžu napriamo podporovať projekty terre des hommes. Napríklad: Melanie Diem, Team Leader Project Management v spoločnosti DACHSER, koordinovala projekt udržateľnosti od terre des hommes a DACHSERu v Livingstone v Zambii. Projektu sa zúčastnili mladí odborníci zo spoločnosti DACHSER a študenti zo siete terre des hommes. "Odhodlanie účastníkov pomôcť v projekte bolo pôsobivé. Zamestnanci spoločnosti DACHSER majú takto príležitosť preniknúť do práce neziskových organizácií, s čím by za iných okolností ťažko prišli do styku,“ vysvetľuje Melanie Diem.

Fotografia: Kathrin Harms, terre des hommes
Fotografia: Kathrin Harms, terre des hommes

Špeciálny druh záväzku

Partnerstvo spoločnosti DACHSER a terre des hommes ukazuje, že obchodná spoločnosť a mimovládna organizácia môžu spolu dosiahnuť neuveriteľné veci. "Spolupráca so spoločnosťou DACHSER je pre nás nesmierne cenná a dôležitá, pretože zahŕňa obrovské osobné nasadenie spolu s úprimným a otvoreným dialógom," hovorí Stephan Stolze, riaditeľ fundraisingu pre terre des hommes. "Zamestnanci aj CEO spoločnosti DACHSER, Bernhard Simon, sú intenzívne zapojení do projektov terre des hommes, ktoré spoločnosť navyše financuje. Neustále sa zaujímajú o to, ako sa ľuďom v teréne darí, a aká úspešná je podpora spoločnosti DACHSER v zlepšovaní životných podmienok v oblastiach, kde je to potrebné. V roku 2018 bol záväzok spoločnosti DACHSER ovenčený nemeckou cenou CSR v kategórii "Social Engagement". DACHSER je priekopníkom partnerstva obchodných spoločností s neziskovými organizáciami. Iba pár ďalších nemeckých spoločností podporuje medzinárodne činnú neziskovú organizáciu. Najmä väčšie medzinárodné spoločnosti by sa mali viac zamerať na 17 cieľov trvalo udržateľného rozvoja podľa OSN a podporovať podobné projekty v potrebných oblastiach, ako najdlhšie môžu,“ hovorí Stephan Stolze.

 

 

 

DACHSER celosvetovo
Kontaktujte nás
Kontakt Lenka Balcova