Vyhlásenie o súčasnej situácii s ohľadom na šírenie vírusu COVID-19

Týmto oznámením poskytuje DACHSER informácie o opatreniach, ktoré podniká, aby sa zabránilo šíreniu vírusu COVID-19 (známeho tiež ako koronavírus) v spoločnosti DACHSER, s ohľadom na súčasný prevádzkový stav a prípadné dopady na zásielky našich zákazníkov.

 Vzhľadom na súčasnú situáciu boli v celej spoločnosti DACHSER vypracované konkrétne pokyny pre správanie a preventívne opatrenia. Medzi opatrenia, ktoré sa majú prijať, patrí vytvorenie centrálneho systému reportingu, pravidelné hodnotenie situácie a ďalšie opatrenia vyplývajúce z aktuálnej situácie. Príslušné činnosti boli tiež rozšírené a prehĺbené na základe existujúceho manažmentu hygieny v rôznych oblastiach (ľudské zdroje, prevádzková a procesná hygiena).

Okrem týchto interných pravidiel DACHSER dodržiava všetky platné úradné predpisy a prijíma príslušné preventívne opatrenia. V prípade obmedzení vzťahujúcich sa na konkrétne lokality sú akčné plány pripravené na realizáciu, aby sa zabezpečilo, že naša sieť bude môcť naďalej fungovať. Aby sme zaistili plynulý proces musíme spolupracovať so všetkými stranami, ktoré sú zapojené do dodávateľských reťazcov, čo zahŕňa aj prácu s vodičmi kamiónov, aby mohli tiež dodržiavať zvýšené hygienické predpisy. Tiež sme plne integrovali vodičov do našich pravidiel hygieny a všade sme im poskytli dezinfekčné prostriedky na ruky. Robíme všetko preto, aby sme udržali dodávateľské reťazce našich zákazníkov a predchádzali oneskoreniu dodávok. Ak by mali byť dodávateľské reťazce akýmkoľvek spôsobom ovplyvnené prehliadkami, kontrolami, rušením letov a pod., budeme usilovať o nájdenie alternatívnych spôsobov odoslania tovaru.

Chceli by sme tiež zdôrazniť, že dodacie lehoty pre zásielky by sa mohli predĺžiť. Vďaka opatreniam, ktoré sme doteraz prijali, sa však cítime dobre vybavení na riešenie súčasnej situácie. Je preto dôležité, aby sme udržiavali úzku koordináciu s našimi zákazníkmi.

Ak máte akékoľvek otázky ohľadne svojej zásielky, obráťte sa prosím na svoju kontaktnú osobu v príslušnej pobočke spoločnosti DACHSER.

 

DACHSER celosvetovo
Kontaktujte nás
Kontakt Lenka Balcova