DACHSER Procurement ponúka komplexnú starostlivosť o vaše pravidelné dodávky

Procurement logistics − jednoduchšie a efektívnejšie obstarávanie tovaru vďaka stabilnej spolupráci s jediným prepravcom.

Procurement logistics je služba založená na dlhodobej spolupráci, ktorá optimalizuje a zefektívňuje procesy obstarávania a príjmu tovaru. Prínosom je najmä zníženie administratívnej záťaže a zvýšenie transparentnosti celého prepravného reťazca.

Pobočka DACHSER plní funkciu hlavného kontaktného a koordinačného miesta prepravy vášho tovaru. Automatizované a konzistentné informačné toky v rámci celého logistického reťazca umožňujú transparentnosť vysokej úrovne a garantujú rýchlu reakciu.

S Procurement logistics bude mať všetky vaše zásielky pod palcom jediný prepravca a informácie o nich nájdete na jednom mieste. Neustály tok digitálnych informácii v IT systéme umožňuje v reálnom čase monitorovať všetky kroky procesu − od vyzdvihnutia až po doručenie zásielok. 

Okamžitá dostupnosť údajov pre všetkých účastníkov poskytuje dokonalú prehľadnosť celého prepravného reťazca a vďaka tomu aj oveľa väčšiu flexibilitu, možnosť úspory času a nákladov.

Hlavné benefity Procurement Logistics:

  • Zjednodušenie plánovania príjmu tovaru 

Klient si len objedná tovar u dodávateľa a následne priamo dodávateľ zadáva objednávku do eLogiistics pomocou procurement kľúča klienta. Ušetrí sa tým čas potrebný na komunikáciu ako aj chybovosť údajov.

  • Urýchlenie vychystávania objednávok

Vďaka priamemu zadávaniu konečných údajov priamo dodávateľom, môže klient ušetriť jeden deň, ktorý by sa inak stratil v rámci výmeny informácii medzi troma stranami.

  • Zníženie skladovej rezervy − targospeed s bufferom

Klienti často používajú 1 − 2 dni "buffer" pre prípad, keby sa niečo stalo, aby vedeli reagovať a nestála im výroba. Ak sa klientovi vďaka procurementu podarí ušetriť jeden deň tým, že urýchli nakládku, môže pri týchto dodávateľoch zmeniť targospeed na targoflex a stále mu zostane čas na prípadnú reakciu.

  • Priehľadnosť dodávateľského reťazca

Vyššiu transparentnosť garantuje spolupráca s jedným prepravcom a možnosť sledovania všetkých zásielok v reálnom čase v jedinom IT systéme. V prípade, že má klient viacero výrobných závodov, dokáže sledovať tok všetkých procurement zásielok do všetkých svojich závodov.

  • Zlepšenie CASH FLOW

 Procurement dokáže zlepšiť cash flow hneď niekoľkými spôsobmi:

  1. Nižšie administratívne náklady vďaka úspore času na vybavovanie objednávok a faktúr, jednoduchšie sledovanie zásielok a komunikácia iba s jedným dopravcom.
  2. Nižšia cena za dopravu, ak klient nájde miesta, kde vie zmeniť targospeed na targoflex.
  3. Nižšie prevádzkové náklady vďaka tomu, že doručiť tovar od viacerých dodávateľov príde len jedno auto 1x za deň.

 

 

DACHSER celosvetovo
Kontaktujte nás
Kontakt Lenka Balcova