Všetko pod palcom

Vo svete, kde sa všetko stále zrýchľuje, sa predvídateľnosť a transparentnosť stávajú kľúčovými výzvami v podnikaní. Sú to však aj obavy pre odborníkov v logistike, ktorí prepravujú rôzne produkty po celej Európe v mene svojich zákazníkov. Aby sa v zbernej preprave mohlo implementovať sledovanie v reálnom čase, spoločnosť DACHSER vybavila svoje výmenné nadstavby a európske prepravné kontajnery sledovacími zariadeniami s 5G/LPWAN a prepojila ich s inteligentnými IT systémami.

Novovyvinuté telematické systémy zvýšia kvalitu a efektivitu nákladnej logistiky. Obrázok: DACHSER/Matthias Sienz
Novovyvinuté telematické systémy zvýšia kvalitu a efektivitu nákladnej logistiky. Obrázok: DACHSER/Matthias Sienz

Od španielskej Andalúzie po Nórsko, z Portugalska do Turecka - 8 500 výmenných kontajnerov a 3 500 prívesov DACHSER každý rok prejde tisíce kilometrov po celej Európe. Prepravné kontajnery prevážajú výrobky z odvetví odevov a kozmetiky, potraviny a komponenty pre automobilový priemysel - ale aj všeobecný tovar a nebezpečné chemikálie. DACHSER prepraví viac ako 80 miliónov zásielok každý rok. Sledovanie omeškania kvôli dopravným zápcham alebo zmenám trás a následné informovanie zákazníkov je výzvou pre ľudí aj telematické systémy, najmä v biznise so zbernom prepravou

Sledovanie v reálnom čase

Výmenné nadstavby používané ako prívesy nie sú viazané na žiadny konkrétny ťahač, ale môžu byť rýchlo a ľahko vyzdvihnuté, prepravené a znovu zložené rôznymi vozidlami. Pri dlhých trasách sa často vymieňajú medzi tranzitnými terminálmi a pokračujú v ceste s iným ťahačom, v tzv. stretávacia preprava. Často čakajú na ďalšiu cestu, pripravené na svojich podperách; možno na vyčlenených plochách jednej z 239 pobočiek pozemnej prepravy, na nakladacej rampe zákazníka alebo na parkovisku. Ako robustný systém, navrhnutý na dlhú životnosť, samonosný výmenný kontajner nezdieľa energiu ani informácie so svojim ťahačom.

Stretávacia preprava je forma hlavnej prepravy a bežný variant v zasielateľstve. Ide o stretnutie dvoch nákladných vozidiel a výmenu ich nákladných jednotiek (návesov alebo výmenných nadstavieb). Potom pokračujú v jazde rôznymi smermi.

"S kombináciou lokalizácie v reálnom čase a vizualizácie sme urobili rozhodujúci krok vpred pri sledovaní a riadení zásielok v našej prepravnej sieti všeobecného tovaru. Našich zamestnancov podporujeme pri plánovaní kapacity tak, aby mohli optimalizovať prepravu a zvýšiť efektívnosť manipulácie," hovorí Alexander Tonn, COO Road Logistics DACHSER.

Táto flexibilita však prichádza s istou cenou: trasy a polohy výmenných nadstavieb musia byť individuálne zaznamenávateľné od začiatku až do konca. Ak viete, kde je výmenný kontajner, viete aj kde sa nachádzajú zásielky. Preto je každá výmenná nadstavba vybavená inovatívnymi inteligentnými sledovacími zariadeniami. Vďaka Internet of Things (IoT) je možné kontajnery sledovať v reálnom čase a tak presne vypočítať čas príchodu. Dáta o polohe prívesov a ťahačov sú potom zhromaždené na centrálnej platforme.

Pomocou tzv. telematických zariadení môžu zamestnanci určiť aktuálnu polohu vozidiel a využiť ich na analýzu. Zariadenia sledujú premávku v reálnom čase a zobrazujú presnú polohu vozidla alebo vybavenia na digitálnej mape. Zamestnanci tak môžu vopred naplánovať presný čas doručenia nákladu zákazníkom, príchod k tranzitným terminálom alebo nakládky a vykládky. Zariadenia tiež poskytujú informácie o nadchádzajúcich servisných termínoch pre prepravné jednotky. Tieto údaje sú základom pre spoľahlivé procesy ktoré sú navrhnuté pre maximálnu transparentnosť. To umožňuje lepšie monitorovanie prevádzkových procesov, odstraňovanie chýb a neefektívností v raných štádiách a optimalizovanie postupov. Výhody pre zbernú logistiku sú evidentné: kombinácia sledovania v reálnom čase a vizualizácie zlepšuje sledovanie a riadenie zásielok v sieti. To má pozitívny vplyv na využívanie prepravnej kapacity a efektívnosť v tranzitnom termináli. Takto môžeme dokonca zvýšiť kvalitatívne požiadavky aj napriek stále sa znižujúcej kapacite.

Výmenné nadstavby DACHSER v prekládkovom sklade. Obrázok: DACHSER/Matthias Sienz
Výmenné nadstavby DACHSER v prekládkovom sklade. Obrázok: DACHSER/Matthias Sienz

Technológia tam, kde je potrebná

Zákazníci poskytovateľa logistických služieb tiež benefitujú z vyššej transparentnosti dodávateľského reťazca pretože dostávajú presnejšie informácie v reálnom čase o tom, kedy dorazia ich tovary. Vysoké špecifikácie týkajúce sa bezpečnosti a kvality, napríklad pre chemické výrobky, môžu byť tiež monitorované cez centrálne spravovaným IT systém.

DACHSER spolupracoval s Deutsche Telekom a ďalšími technologickými spoločnosťami na rozvoji inovatívnych inteligentných sledovacích zariadení určených na použitie vo výmenných nadstavbách. Zariadenia obsahujú vysokokvalitné SIM karty od Deutsche Telekom, ktoré pozostávajú z úsporných batériových modulov nabíjanými solárnymi článkami. Sú mimoriadne odolné voči poveternostným vplyvom a odolajú teplotám od −40°C do +105°C, tak môžu fungovať v akomkoľvek klimatickom pásme, ktorým vozidlá prechádzajú. Vďaka kapacite nabíjania približne šesť mesiacov nie sú problém ani zimné mesiace alebo dlhé obdobia zlého počasia s malým množstvom slnečného svetla. Lokalizácia je umožnená pomocou moderných satelitných technológií, ako sú GPS alebo Galileo, a prostredníctvom bezdrôtových modulov založených na nových 5G/LPWAN sieťach (LTE-M). Používajú sa aj ďalšie bezdrôtové štandardy na zabezpečenie nepretržitého signálu. Integrované riešenie bolo navrhnuté tak, aby vydržalo celú dvanásťročnú životnosť výmennej nadstavby bez údržby.

Pretransformovanie myšlienky cenovo dostupného a spoľahlivého sledovania výmenných nadstavieb na riešenie využiteľné v praxi si vyžiadalo veľa výskumného a vývojového úsilia v DACHSER Enterprise Lab. Výskumníci z Fraunhofer IML a logistickí pracovníci z DACHSER na konkrétnych úlohách spolupracovali už od roku 2017. Ich cieľom je premeniť výskum na inovácie a spustiť pilotné programy v praxi. Tie potom môžu slúžiť, ako cenovo efektívne rozšírené pre celú zbernú sieť skupiny DACHSER. V tomto prípade sa výskumné tímy už v začiatkoch zamerali na nové bezdrôtové technológie LPWAN. V spolupráci s Deutsche Telekom sa im podarilo uviesť výskum do praxe a dosiahnuť konkrétne benefity pre logistickú spoločnosť a predovšetkým pre jej zákazníkov. Dôraz je kladený na bezpečnosť a kvalitu, pretože to sú kľúčové faktory v logistike všeobecného nákladu - od Gibraltárskeho prielivu až po Arktický kruh.

DACHSER celosvetovo
Kontaktujte nás
Kontakt Alexandra Cunderlikova PR and Marketing Consultant