"Elektromobilita je téma, ktorá sa týka všetkých"

André Bilz dorazil s elektrickým nákladným vozidlom zo závodu Mercedes-Benz vo Wörthe na francúzsko-nemeckých hraniciach do spoločnosti DACHSER v Kemptene v juhonemeckom regióne Allgäu, bez problémov a bez zastávok na dobíjanie. Copyright: Jan Potente

V spoločnosti DACHSER je momentálne v prevádzke eActros, jedno z prvých sériovo vyrábaných elektromobilov na batérie od spoločnosti Mercedes-Benz. Poskytovateľ logistických služieb sa ako partner zodpovedný za testovanie v teréne významne podieľal na vývoji elektrického nákladného vozidla. André Bilz je vedúcim tímu nákladných vozidiel a terminálových zariadení v spoločnosti DACHSER, kde pod jeho zodpovednosť spadá aj nákup úžitkových vozidiel. Na týchto riadkoch hovorí o novej technológii a význame elektromobility v sektore úžitkových vozidiel.

Pán Bilz, téma elektromobility je stále aktuálnejšia. Teraz má aj spoločnosť DACHSER vo svojom vozovom parku elektrické nákladné automobily. Prečo je táto téma teraz taká dôležitá?

Téma elektromobility je nielen aktuálna, ale aj nevyhnutná. Z tohto dôvodu zaujíma spoločnosť DACHSER k tejto problematike proaktívny a perspektívny prístup. Niektoré mestá už zaviedli prísne obmedzenia, ktoré sťažujú vjazd nákladnej dopravy do centra mesta, takže dopravný priemysel bude musieť prirodzene prehodnotiť svoj prístup. Ale aj zákazníci si stále viac uvedomujú, aké dôležité je dodržiavať udržateľné prístupy. Dnes je to otázka, ktorá sa týka všetkých.

Avšak táto téma je stále relatívne v plienkach. Na veľa vecí musíme prísť sami, pretože často chýbajú empirické údaje – napríklad pokiaľ ide o nabíjaciu infraštruktúru alebo dodávky energie. Alebo ako sa vysporiadať s IT systémami, ako sú systémy na riadenie záťaže, systémy na rozloženie záťaže siete alebo fakturačné systémy za dodávku elektriny našim subdodávateľom. Bohužiaľ, v súčasnosti na trhu takmer neexistujú žiadne integrované riešenia, ktoré by ponúkali potrebné hardvérové a softvérové komponenty z jedného zdroja. Nie sú to samostatné problémy, ale sú súčasťou jedného uceleného konceptu mobility. Je to zložité a vyžaduje si to veľkú koordináciu.

Rozhodne ma nadchlo, že tento rok v septembri všetci výrobcovia vozidiel na veľtrhu IAA Transportation, ktorý je považovaný za najvýznamnejší veľtrh v oblasti úžitkových vozidiel, predstavili koncepty alternatívnych pohonov. V súčasnosti tu naberáme značnú dynamiku.

Udržateľnosť je však problémom celého odvetvia. Ako jedna spoločnosť toho toľko nezmôžete, všetci musia ťahať za jeden povraz. Je tiež na politikoch, aby vytvorili správny rámec, ako je to v súčasnosti v prípade dotačných programov. Musíme sa snažiť byť jedným z lídrov v oblasti inovácií. Je to vzrušujúca doba, kedy sa môžeme podieľať na tomto zásadnom technologickom posune.

Spoločnosť DACHSER sa podieľala na vývoji vozidla Mercedes eActros ako partner pre testovanie vozidla v praxi. Ako to prebiehalo?

Téma elektromobility zatiaľ nie je medzi úžitkovými vozidlami tak rozšírená ako medzi osobnými automobilmi, kde už existuje veľké množstvo modelov. Mnoho výrobcov úžitkových vozidiel predstavilo svoje nové modely až na poslednom veľtrhu IAA Transportation.

Výrobcovia úžitkových vozidiel sa začali učiť spolu s nami. Vozidlá vyvinuté spoločnosťou Mercedes-Benz sme testovali na ceste: Sú dojazdy a nabíjací výkon v poriadku? Ako je to s kompatibilitou s nabíjacími stanicami? Ako sa so zmenami vyrovnávajú vodiči a dispečeri? V roku 2019 sme testovali vývojové vozidlo eActros a posielali sme inžinierom neustálu spätnú väzbu z terénu. Takto boli naše empirické dáta začlenené do procesu vývoja a dnes používame jedno z prvých vozidiel, ktoré zišlo z výrobnej linky.

Prejdú dnes elektrické nákladné vozidlá praktickou skúškou? Myslím tým najmä dojazdovú vzdialenosť...

Dnešné vozidlá – vrátane vozidiel iných výrobcov – je možné používať tak, aby bolo možné dosiahnuť primeranú dojazdovú vzdialenosť. Pod pojmom "primeranú" rozumieme zhruba 300 kilometrov v závislosti od terénu a zaťaženia vozidla. To je pre distribúciu úplne dostačujúce. Spokojní sú s ním aj vodiči. Čo je však stále veľmi zložité, je otázka nabíjacej infraštruktúry. Stále sa stretávame so zásadnými obmedzeniami, k odstráneniu ktorých v súčasnosti podnikáme kroky. Napríklad niektoré trafostanice treba ešte prestavať alebo modernizovať, čo zvyšuje náklady.

V porovnaní s bežnými vozidlami s naftovým motorom je obstaranie elektromobilov stále veľmi nákladné. Vládne programy financovania však v tomto ohľade vytvárajú niektoré dôležité stimuly.

André Bilz nadobudol praktické skúsenosti z odvetvia logistiky a sám často riadil nákladné automobily. Dnes má ako vedúci tímu Truck & Terminal Equipment v spoločnosti DACHSER na starosti obstarávanie technického vybavenia pre tranzitné terminály a sklady a taktiež nákup úžitkových vozidiel. V tejto funkcii má vynikajúci prehľad o technológiách na trhu úžitkových vozidiel. Z centrály spoločnosti DACHSER má Bilz zodpovednosť za poskytovanie najvhodnejších vozidiel na danú prácu. Prvý plne elektrický eActros osobne podrobil prvému testu v teréne: s elektrickým nákladným vozidlom išiel zo závodu Mercedes-Benz vo Wörthe na francúzsko-nemeckých hraniciach do spoločnosti DACHSER v Kemptene v juhonemeckom regióne Allgäu – bez problémov a zastávok na dobíjanie.

Rozhovor s: : André Bilz

André Bilz je Truck & Terminal Equipment Teamleader v spoločnosti DACHSER.

DACHSER celosvetovo
Kontaktujte nás
Kontakt Lenka Balcova