Edoardo Podestá sa ujíma vedenia DACHSER Air & Sea Logistics

Dlhoročný výkonný riaditeľ ázijsko-pacifického regiónu odteraz povedie celosvetovú divíziu leteckej a námornej nákladnej prepravy v spoločnosti DACHSER.

DACHSER menoval Edoarda Podestu za hlavného prevádzkového riaditeľa (COO) v oblasti Air & Sea Logistics. Podestá v tejto pozícii nahrádza Jochena Müllera.

 

Edoardo Podesta, Chief Operations Officer (COO) DACHSER Air & Sea Logistics
Edoardo Podesta, Chief Operations Officer (COO) DACHSER Air & Sea Logistics

DACHSER a súčasný COO Air & Sea Logistics, Jochen Müller, sa na základe vzájomnej dohody rozhodli nepredĺžiť svoju zmluvu, ktorej platnosť vyprší v roku 2020. Jochen Müller ukončí prácu pre spoločnosť DACHSER s okamžitou účinnosťou.

Edoardo Podestá v sebe spája skúsenosti úspešného podnikateľa a silné vodcovské schopnosti s hlbokými znalosťami ázijských a globálnych trhov leteckej a námornej prepravy. Ako COO Air & Sea Logistics bude naďalej rozširovať našu medzikontinentálnu sieť pre leteckú a námornú prepravu a ešte viac ju prepájať s našou európskou sieťou pozemných prepráv.

Bernhard Simon, CEO skupiny DACHSER

V uplynulých rokoch bol Jochen Müller zodpovedný za rozvoj medzikontinentálnej leteckej a námornej dopravnej siete a vytvoril základy pre globálne integrované riešenia dodávateľského reťazca pre zákazníkov. Práve vďaka jeho odhodlaniu môžu byť štruktúry, ktoré vznikli na podporu budúceho rozširovania leteckej a námornej nákladnej dopravy, aj naďalej upevňované. DACHSER je Jochenovi Müllerovi vďačný za všetku usilovnú prácu, ktorú odviedol v priebehu rokov a za vzájomnú dôveru, ktorá bola základom ich spolupráce a praje mu veľa úspechov v jeho osobnom a pracovnom živote.

Úspešný rozvoj leteckých a námorných prepráv v Ázii

Vedenie globálnej leteckej a námornej prepravy teraz preberá Edoardo Podestá, skúsený manažér spoločnosti DACHSER. Tento 57-ročný Talian sa pripojil k spoločnosti DACHSER v roku 2003 ako súčasť manažérskeho tímu pre Züst Ambrosetti Far East Ltd. po tom, ako DACHSER prevzal túto spoločnosť. Po úspešnom rozšírení leteckej a námornej prepravy v ázijskom regióne bol v roku 2014 vymenovaný za výkonného riaditeľa celej obchodnej jednotky v Ázii a Tichomorí.

DACHSER celosvetovo
Kontaktujte nás
Kontakt Lenka Balcova