Od odpadu k peniazom

Reťazec zameraný na zhodnocovanie recyklovateľného odpadu –  to je to, čo vytvorili mladí ľudia v Zambii v rámci svojho projektu Trash4Cash. Vďaka nemecko-zambijskému programu výmeny mládeže pre stážistov DACHSER sa zambijský tím naučil veľa o nemeckých recyklačných skladoch a vrátil sa domov pripravený premeniť odpad na peniaze. DACHSER podporil vytvorenie recyklačného systému spolu s medzinárodnou organizáciou na pomoc deťom terre des hommes.

Mladí ľudia z organizácie Trash4Cash zbierajú recyklovateľný odpad, napríklad PET fľaše, a potom ho predávajú.

V Livingstone v Zambii je sedem hodín ráno. Theresa chodí od domu k domu a vysvetľuje ľuďom vo svojom okolí, ako funguje systém triedenia a recyklácie odpadu Trash4Cash. Obyvatelia odovzdávajú mladej žene vyseparované recyklovateľné odpady, napríklad PET fľaše, a ona ich zváži. Čím viac recyklovateľného odpadu naváži, tým viac peňazí domácnosti dostanú. Projekt sa už stal pre mnohých ľudí ďalším zdrojom príjmu, čo vysvetľuje, prečo sa zvesti o ňom rýchlo šíra. Keď tím Trash4cash odpad vyzbiera a zhutní, predá ho spoločnosti, ktorá ho spracuje. Zisk umožňuje tímu podporovať svoju komunitu a financovať ďalšie iniciatívy.

Vytvorenie služby Trash4Cash

Theresa je jednou z 15 zberačov pracujúcich pre Trash4Cash -  recyklačný systém zavedený kolektívom mladých ľudí v Zambii. Finančnú a koncepčnú podporu im poskytli DACHSER, humanitárna organizácia terre des hommes a správa mesta Livingstone. Ako mladí ľudia prišli na tento nápad? „V rámci nemecko-zambijskej mládežníckej výmeny sme navštívili niekoľko recyklačných skladov, kde sme sa oboznámili s viacerými spôsobmi recyklácie. Keď sme sa vrátili domov do Zambie, pomysleli sme si, že by sme to mohli urobiť aj my,“ vysvetľuje Jacqueline Shamanga, jedna z iniciátoriek.

Spolu s organizáciou terre des hommes sa DACHSER zasadzuje za záujmy detí a mladých dospelých od roku 2005. Ďalším príkladom angažovanosti poskytovateľa logistických služieb v sociálnej oblasti je program „Young Professionals“, určený pre stážistov. Vychádzajúc z cieľov OSN v oblasti trvalo udržateľného rozvoja  zameraných na „Udržateľné mestá a komunity“, sa mladí odborníci z DACHSER dva roky zaoberali témou udržateľnosti. Jedným z projektov, ktoré vzišli z tejto aktivity, je Trash4Cash.

Čistá voda, zdraví ľudia

Triedenie odpadu zohráva kľúčovú úlohu aj v oblasti verejného zdravia v Zambii. „Keď som bol mladý, trpel som chorobou nazývanou schistosomóza, ktorú spôsobuje pitie kontaminovanej vody,“ hovorí Levy Muwana. „Môj príbeh nie je v žiadnom prípade ojedinelý. V mojej komunite trpí mnoho detí chorobami, ktoré pramenia z nesprávneho zaobchádzania s odpadom.“ Preto považuje projekt Trash4Cash za dôležitý. „Spája v sebe podnikateľského ducha a iniciatívu s environmentálnymi aktivitami,“ hovorí Muwana.

DACHSER celosvetovo
Kontaktujte nás
Kontakt Lenka Balcova