DACHSER získal ocenenie IMD Global Family Business Award za rok 2019

IMD ocenila DACHSER za pevné a silné štruktúry riadenia rodinnej firmy v kombinácii s vynikajúcou prevádzkou a zameraním na kvalitu.

IMD Business School, jedna z najlepšie hodnotených svetových obchodných škôl so sídlom v Lausanne vo Švajčiarsku, udelila DACHSERu renomovanú cenu IMD Global Family Business Award. Za spoločnosť DACHSER cenu prevzali členovia zakladajúcej  rodiny, Bernhard Simon, generálny riaditeľ spoločnosti a Birgit Kastner-Simon, riaditeľka korporátneho marketingu. Stalo sa tak na 30. summite Family Business Network International (FBN-I), ktorý sa konal v Udajpuru v Indii.

zľava: Prof. Peter Vogel, Director of IMD Global Family Business Center; Marta Widz, IMD Research Fellow; Bernhard Simon, CEO DACHSER SE; Birgit Kastner-Simon, Corporate Director Corporate Marketing, DACHSER SE; Prof. Benoit Leleux, IMD Global Family Business Award Director; Matthew Crudgington, Associate Director, IMD Global Family Business Center
zľava: Prof. Peter Vogel, Director of IMD Global Family Business Center; Marta Widz, IMD Research Fellow; Bernhard Simon, CEO DACHSER SE; Birgit Kastner-Simon, Corporate Director Corporate Marketing, DACHSER SE; Prof. Benoit Leleux, IMD Global Family Business Award Director; Matthew Crudgington, Associate Director, IMD Global Family Business Center

Cena udeľovaná už od roku 1996 vzdáva hold veľkým, globálnym, viacgeneračným rodinným podnikom, ktoré príkladne zlučujú rodinné a obchodné záujmy, spájajú tradície s inováciami a riadia sa jasnými princípmi korporátnej spoločenskej zodpovednosti. O víťazovi rozhoduje skupina nezávislých expertov. “DACHSER je výnimočnou rodinnou spoločnosťou, ktorá úspešne zaviedla komplexný systém riadenia vyvažujúci vplyvy rodiny a firmy," povedal prezident IMD Jean-François Manzoni. "Úspech DACHSERu je odkazom troch generácií majiteľov firmy, ktorí vybudovali jeden z najstabilnejších rodinných podnikov na svete."

 

Za kvalitou vždy stoja ľudia. Preto sa neustále usilujeme udržiavať harmonickú rovnováhu medzi globálnym rastom na jednej strane a hodnotovým systémom s ľudským rozmerom, ktorý odzrkadľuje, že sme rodinná firma, na strane druhej.

Bernhard Simon, generálny riaditeľ DACHSER SE

IMD ocenila DACHSER za pevné a silné štruktúry riadenia rodinnej firmy v kombinácii s vynikajúcou prevádzkou a zameraním na kvalitu. DACHSER zostáva verný svojmu kľúčovému biznisu a dlhodobo vyniká silnými hodnotami, trvalým rastom a skutočne globálnym dosahom. Kladie tiež veľký dôraz na inovácie a udržateľnosť v oblasti hospodárstva, ekológie a spoločnosti.

Za kvalitou vždy stoja ľudia

"Cena IMD Global Family Business Award je znakom toho, že sme na správnej ceste. Úspech spoločnosti Dachser je založený na jasne definovanom poslaní a silných hodnotách, ktoré každý deň žijeme. To zaisťuje, že každý na svete je schopný porozumieť našej dlhodobej stratégii, čo dáva spoločnosti bezpečnú základňu aj pre budúce generácie. To je ďalší dôvod, prečo má pre mňa toto ocenenie veľký význam." vysvetľuje Bernhard Simon, CEO DACHSER SE.

DACHSER celosvetovo
Kontaktujte nás
Kontakt Lenka Balcova