DACHSER expanduje v Erfurte

Poskytovateľ logistických služieb DACHSER naznačuje smer budúceho rastu v nemeckom Durínsku, kde investuje do svojho logistického centra v meste Erfurt.

Okrem nového skladu s kancelárskymi priestormi na ploche 20 000 m2, plánuje spoločnosť aj výstavbu čakacej zóny a parkovacích miest pre nákladné automobily. Položenie základného kameňa sa uskutočnilo 6. mája v Am Lutzer Feld, v Arnstadte, na predmestí Erfurte.

Zľava doprava: André Tonat, obchodný manažér DACHSER Erfurt, Michael Beyer, vedúci projektu, OFB Projektentwicklung, Dr. Rimbert J. Kelber, generálny riaditeľ DACHSER Erfurt, Ralph Holeschovsky, generálny riaditeľ Helaba Immobiliengruppe, Hardy Kutz, manažér kontraktnej logistiky DACHSER Erfurt, Andras Hagen, vedúci projektu Max Bögl, vývojár
Zľava doprava: André Tonat, obchodný manažér DACHSER Erfurt, Michael Beyer, vedúci projektu, OFB Projektentwicklung, Dr. Rimbert J. Kelber, generálny riaditeľ DACHSER Erfurt, Ralph Holeschovsky, generálny riaditeľ Helaba Immobiliengruppe, Hardy Kutz, manažér kontraktnej logistiky DACHSER Erfurt, Andras Hagen, vedúci projektu Max Bögl, vývojár

Kvôli koronavírusu sa zahájenia stavby zúčastnilo len niekoľko ľudí. “Už mnoho rokov pracujeme tu v Erfurte roztrúsení vo viacerých objektoch na rôznych miestach,” hovorí Dr. Rimbert J. Kelber, generálny riaditeľ logistického centra DACHSER v Erfurte. “Zlúčili sme to všetko do tohto nového skladu, aby sme našim zákazníkom mohli ponúknuť služby kontraktnej logistiky  – inými slovami, skladovacie služby a služby s pridanou hodnotou  –  všetko z jedného najmodernejšieho a špičkovo vybaveného miesta. To nám umožní využiť príležitosti pre ďalší rast v tomto regióne, pretože chceme, aby sa veci znovu rozbehli, keď bude koronavírusová kríza za nami.”

Aj v čase krízy sa stále pozeráme do budúcnosti a sme si istí, že po jej skončení budeme môcť v Erfurte pokračovať v našich úspechoch.

Alexander Tonn, generálny riaditeľ Európskej logistiky Nemecko

DACHSER sa presunie do nového skladu ako prenajímateľ. Lokalita, kde nové priestory vyrastú totiž nie je ďaleko od súčasného tranzitného terminálu na Industriestrasse, ktorý má rozlohu 28 000 m2. Každá z dvoch nových skladových hál ponúkne 10 000 m2 úložného priestoru. Obe budovy dokopy budú mať paletové priestory na ploche 20 300 m2 a 8 500 m2 blokového skladovacieho priestoru. Po dokončení nového skladu v prvom štvrťroku budúceho roka ho spoločnosť DACHSER využije na poskytovanie služieb zmluvných logistických činností pre rôznych zákazníkov v sektore spotrebného tovaru.

Logistické služby pre zákazníkov z priemyselného a potravinárskeho odvetvia

"Aj v čase krízy sa stále pozeráme do budúcnosti a sme si istí, že po jej skončení budeme môcť v Erfurte pokračovať v našich úspechoch," hovorí Alexander Tonn, generálny riaditeľ Európskej logistiky Nemecko, ktorý je zodpovedný v DACHSERi za obchod s priemyselným tovarom v Nemecku. DACHSER otvoril svoju prvú pobočku v Durínsku v roku 2004 a poskytuje tu logistické služby zákazníkom z priemyselného a potravinárskeho sektora.

DACHSER celosvetovo
Kontaktujte nás
Kontakt Lenka Balcova