Námorná nákladná doprava: aktuálny stav vo svete

Keďže obmedzenia na trhu námornej nákladnej dopravy pretrvávajú (nedostatok kontajnerov a časté preťaženie prístavov), ich účinky naďalej ovplyvňujú globálne dodávateľské reťazce. Nižšie uvádzame aktuálne informácie o všetkých zmenách, aby sme minimalizovali prípadné narušenie vášho podnikania.

Západné pobrežie USA / záliv San Pedro / prístav Los Angeles

  • Situácia v USA sa za posledných 6 týždňov zlepšila, ale v zálive San Pedro stále stojí niekoľko kontajnerových lodí v rade na vykládku.
  • Vplyv je stále zjavný vo vnútrozemskej časti logistického reťazca nadväzujúcej na námornú dopravu. Značný objem naložených kontajnerov, ktoré trvalo prúdia do USA, naďalej komplikuje riešenie súčasného nevyriešeného problému.

Suezský prieplav

  • Hoci k tejto udalosti došlo pred viac ako 10 týždňami, námorná nákladná doprava je stále nestabilná v dôsledku tzv. vlnových efektov.
  • Po odblokovaní Suezského prieplavu boli európske prístavy spočiatku preťažené v dôsledku náhleho a veľkého objemu prichádzajúceho tovaru. Ázijské prístavy, najmä čínske, nasledovali.

Prístavy Hamburg a Bremerhaven/Rotterdam

  • Kvôli blokáde Suezského prieplavu a vyššie uvedeným "vlnovým efektom" je doprava v prístavoch Hamburg a Bremerhaven tiež v nerovnováhe.
  • Kvôli tomuto preťaženiu boli lodné spoločnosti nútené presmerovať lode do Wil-helmshavenu alebo Rotterdamu.
  • Očakávajú sa aj meškania v rotterdamskej doprave, čo môže viesť k narušeniu prístavu.

Prístavy Yantian / Shekou / Nansha

  • V oblastiach južnej Číny (Yantian / Shekou / Nansha atď.) dochádza k oneskoreniam v dôsledku prístavných obmedzení. Očakáva sa, že obnovenie bežnej prevádzky bude musieť byť postupné a že plná kapacita sa v dohľadnej budúcnosti nedosiahne.

Denne sme v úzkom kontakte s dopravcami a poskytovateľmi služieb a robíme všetko pre to, aby bol váš dodávateľský reťazec čo najplynulejší. Ak chcete získať individuálne poradenstvo, obráťte sa na miestneho zástupcu spoločnosti DACHSER, aby sme pre vás mohli zaviesť najlepšie logistické riešenie.

DACHSER celosvetovo
Kontaktujte nás
Kontakt Lenka Balcova