Brexit: Po exite je stále pred exitom

Veľká Británia už oficiálne opustila Európsku úniu a Brexit sa stal skutočnosťou. Prechodné obdobie do konca roka momentálne ešte chráni ekonomiku a logistiku na oboch stranách Lamanšského prielivu pred väčšími dopadmi. Čo sa stane potom, však stále zostáva nezodpovedané.

Thriller s názvom Brexit je aj naďalej napínavý - nikto nevie ako dopadne.

Večer 31. januára mal Big Ben – zvon vo veži Elizabeth Tower na budove britského parlamentu, hlasným vyzváňaním symbolicky oznámiť uskutočnený Brexit. Prebiehajúce renovácie však zámer prekazili. Súčasťou renovácie tejto známej veže bola aj inštalácia nových panelov z bieleho skla na ciferníku hodín. Tieto jedinečné, ručne vyrobené diely zhotovené v špeciálnom závode v Bavorsku,  prepravil DACHSER do Veľkej Británie len nedávno, ešte úplne bez colných kontrol.

Colné hranice medzi európskou pevninou a Veľkou Britániou by sa však už za niekoľko mesiacov mohli stať realitou. Ak sa tak stane, budú sa na Veľkú Britániu vzťahovať colné nariadenia rovnako, ako pre obchod s tretími krajinami. Ak sa do konca tohto roka nedosiahne dohoda o voľnom obchode medzi krajinami EÚ a Veľkou Britániou, môžeme očakávať tvrdý Brexit z Európskeho jednotného trhu a z Európskej colnej únie. V takom prípade by už neplatili žiadne zvýhodnenia ako teraz, napríklad pre pohyb tovaru medzi krajinami EÚ a Švajčiarskom alebo krajinami Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP).

Colná problematika zostáva nevyriešená

Možnosť, že by bola do konca roka predsa len dojednaná a schválená dohoda o voľnom obchode, považujú mnohí pozorovatelia za diskutabilné a ďalšie predĺženie lehoty za potrebné. O predĺžení prechodného obdobia môže Veľká Británia rozhodnúť do júna, čo však britský premiér Boris Johnson doteraz vylučoval. Odmieta aj návrh, že by Veľká Británia zostala po roku 2020 súčasťou colnej únie. Thriller s názvom Brexit je teda aj naďalej napínavý a nikto nevie, ako dopadne.

„Téma cla pri pohybe tovaru medzi EÚ a Veľkou Britániou nás bude ďalej zamestnávať,” hovorí Wolfgang Reinel, Managing Director DACHSER European Logistics North Central Europe. "Už niekoľko rokov u nás prebiehajú prípravy na Brexit. Teraz je potrebné využiť krátky oddychový čas na to, aby sme sa pýtali na podrobnosti a ďalej vylepšovali naše riešenia.“ Ako dodávateľ logistických služieb prevezme spoločnosť DACHSER pre svojich zákazníkov v budúcnosti colné odbavenie pre prepravu tovaru medzi EÚ a Veľkou Britániou a postará sa tak o čo najplynulejšie procesy. Predpokladom k tomu sú, okrem iného, colno-právne obchodné dokumenty a potrebná plná moc príslušných dovozcov. „Tu sme samozrejme naďalej odkázaní na poskytnutie relevantných povinných informácií a na písomné potvrdenie mandátu, že môžeme pre našich zákazníkov preclenie vykonávať,” zdôrazňuje Wolfgang Reinel.

“Vytvorili sme potrebnú infraštruktúru a vypracovali riešenie,” hovorí ďalej Wolfgang Reinel. “Kvôli pretrvávajúcim medzerám v úprave nariadení má naďalej veľký význam úzka výmena informácií s našimi zákazníkmi, partnermi a kolegami v celej sieti DACHSER, ktorá je založená na dôvere. Len tak zvládneme úspešne prekonať aj ďalšiu a snáď už poslednú kapitolu thrilleru s názvom Brexit.”

DACHSER celosvetovo
Kontaktujte nás
Kontakt Lenka Balcova