Kontraktná logistika v spoločnosti DACHSER: Skladujte u nás

Spoločnosť DACHSER je jeden z lídrov v oblasti logistiky a dodávateľských reťazcov so širokým globálnym pôsobením, ktorá od roku 2004 pomáha aj slovenským firmám v optimalizácii ich procesov v oblasti importu a exportu. Kontraktná logistika znamená spoluprácu so zákazníkmi založenú na dlhodobých partnerstvách – kontraktoch, s cieľom optimalizovať ich dodávateľský reťazec a dosiahnuť efektívnosť, spoľahlivosť a konkurenčnú výhodu.

Špecifické potreby zákazníkov

V rámci kontraktnej logistiky DACHSER ponúka klientom komplexné riešenia zahŕňajúce skladovanie, prepravu, distribúciu, správu skladových zásob a služby tzv. pridanej hodnoty, ktoré sú jednotlivým zákazníkom ušité doslova na mieru. Spoločnosť sa prispôsobuje špecifickým potrebám zákazníka a vytvára mieru prispôsobenia, ktorá umožňuje zefektívniť každý krok v reťazci dodávok. Týmto spôsobom zabezpečuje optimálne využitie zdrojov a minimalizuje náklady.

Výhodou kontraktnej logistiky DACHSER je tiež využitie moderných technológií a softvérových systémov na sledovanie a riadenie toku tovaru. Inteligentné analýzy a predikcie umožňujú efektívne plánovanie trás, zásob a zásahov v prípade nečakaných udalostí. Riešenia spoločnosti DACHSER vytvárajú priestor pre signifikantnú úsporu nákladov tak, aby boli benefitom pre každého klienta. DACHSER preberá zodpovednosť za celý logistický reťazec, čím vytvára priestor pre zákazníkov, aby sa mohli sústrediť v plnej miere na svoju hlavnú podnikateľskú činnosť.

Skúsenosti a riešenia na mieru

V spolupráci s DACHSER majú klienti prístup k profesionálnej expertíze a globálnym zdrojom. Spoločnosť má bohaté skúsenosti s rôznymi odvetviami a dokáže prispôsobiť riešenia na mieru, či už ide o automobilový priemysel, spotrebnú elektroniku alebo farmaceutický sektor. Moderné skladové priestory sú priamo napojené na prekládkové terminály, čo prináša akceleráciu toku tovaru od zadania objednávky až po jej doručenie zákazníkovi.

Dôležitým aspektom kontraktnej logistiky je aj udržateľnosť. Spoločnosť DACHSER sa zaviazala k environmentálnej zodpovednosti a integruje udržateľné postupy do svojich logistických operácií. Optimalizáciou trás, konsolidáciou nákladov a efektívnym využívaním vozidiel sa snaží minimalizovať vplyv svojich aktivít na životné prostredie.

Kontraktná logistika v spoločnosti DACHSER predstavuje výkonný nástroj na optimalizáciu dodávateľských reťazcov pre klientov z rôznych odvetví. Využitím komplexných riešení, moderných technológií a udržateľných postupov sa spoločnosť DACHSER stala spoľahlivým partnerom pre firmy hľadajúce efektívne logistické riešenia.

Hľadáte spoľahlivého partnera pre logistické riešenie vo vašej firme?
Kontaktujte: Ľuboš Košťál, obchodný manažér spoločnosti DACHSER Slovakia,
tel: +421 905 570 537, email: lubos.kostal@DACHSER.com  

DACHSER - prehľad služieb PDF (3,83 MB)
DACHSER celosvetovo
Kontaktujte nás
Kontakt Judita Smatanova PR Consultant DACHSER Slovakia