Jochen Müller sa stal prevádzkovým riaditeľom divízie Air & Sea Logistics spoločnosti DACHSER

Jochen Müller sa 1. januára 2018 ujal funkcie prevádzkového riaditeľa (COO) obchodnej oblasti divízie Air & Sea Logistics spoločnosti DACHSER. Vystriedal Thomasa Ruetera, ktorý na konci minulého roka po 39 rokoch v DACHSERi odišiel do penzie. Müller prišiel do spoločnosti v októbri 2016, aby sa na svoju novú úlohu pripravil.

Jochen Müller, DACHSER COO Air & Sea Logistics
Jochen Müller, DACHSER COO Air & Sea Logistics

Jochen Müller nadviaže ako prevádzkový riaditeľ divízie Air & Sea Logistics a člen výkonnej rady na prácu Thomasa Reutera. K jeho hlavným úlohám bude patriť ďalšie rozširovanie medzikontinentálnej leteckej a námornej siete a jej prepojenie s európskou cestnou sieťou, aby sa zvýšila kvalita služieb intermodálnej dopravy pre zákazníkov.

Jochen Müller sa dôkladne zoznámil s našimi firemnými štruktúrami a teraz má komplexné znalosti o obchodných procesoch aj výzvach, ktorým na medzinárodnej úrovni čelíme.

Bernard Simon, generálny riaditeľ spoločnosti DACHSER.

Jochen Müller sa narodil v roku 1964 v nemeckom meste Worm. Od roku 2011 bol vo vedení spoločnosti Schenker Deutschland, kde bol zodpovedný za oblasť leteckej nákladnej dopravy v strednej Európe, rovnako ako za predaj (letecký/námorný) a logistiku medzinárodného sťahovanie, veľtrhov a športových podujatí. Predtým pôsobil ako CEO britskej pobočky spoločnosti Schenker so zodpovednosťou za pozemnú, námornú a leteckú nákladnú dopravu a za logistiku veľtrhov. „Jochen Müller sa dôkladne zoznámil s našimi firemnými štruktúrami a teraz má komplexné znalosti o obchodných procesoch aj výzvach, ktorým na medzinárodnej úrovni čelíme,“ hovorí Bernard Simon, generálny riaditeľ spoločnosti DACHSER.

Thomas Reuter

Thomas Reuter, ktorý sa narodil v roku 1957, nastúpil do spoločnosti DACHSER v roku 1978. Na začiatku roka 2006 sa stal členom výkonnej rady. Bol hnacou silou spoločnosti počas rozvoja jej medzinárodného biznisu a pri budovaní globálnej siete pobočiek leteckej a námornej dopravy. Dnes divízia Air & Sea Logistics disponuje 172 pobočkami a viac ako 4 000 zamestnancami. V roku 2016 vygenerovala tržby v hodnote približne 1,5 miliardy eur. Reuter plánuje pôsobiť ďalej v DACHSERi ako poradca, bude sa však zameriavať na záležitosti, ktoré sa netýkajú každodenné bežnej prevádzky spoločnosti. Okrem iného si ponechá miesto vo výkonnej rade asociácie WACO System (World Air Cargo Organisation) a bude reprezentovať záujmy spoločnosti DACHSER v jej joint venture firmách Jet-Speed a NNR + DACHSER.

DACHSER celosvetovo
Kontaktujte nás