Globálna logistika ako zrkadlo svetovej ekonomiky

Marián Miček, Country Manager Air and Sea Logistics DACHSER Slovakia

Globálna logistika a svetová ekonomika predstavujú vzájomne prepojené súčasti jedného celku. Jednotlivé segmenty – logistika, priemysel a obchod sa navzájom ovplyvňujú, stav jedného segmentu ovplyvňuje fungovanie toho druhého a naopak. Ťažisko medzikontinentálnej nákladnej prepravy dodnes spočíva v námornej doprave. Až 90 % všetkého prepravovaného tovaru a komodít putuje do cieľovej destinácie po mori. To znamená, že na funkčnej námornej preprave do značnej miery závisí aj fungovanie výrobných podnikov a obchodu na celom svete.

Na túto aktuálnu tému sme sa rozprávali s Mariánom Mičekom, Country Managerom Air and Sea Logistics DACHSER Slovakia.

Aká je z vášho hľadiska v súčasnosti situácia v námornej preprave?

Námorná preprava v súčasnosti pociťuje výrazný pokles dopytu. Zatiaľ čo v predošlom období sme čelili nedostatku kapacít, teraz je to naopak – lode z Ďalekého Východu sú obsadené cca na 70%. To je zjavným signálom globálneho poklesu a ochladzovania ekonomiky. Predpokladáme, že ani každoročná sezónna špička trvajúca od októbra do februára nebude tento rok taká horúca ako obvykle. Pre ujasnenie, ide o obdobie od októbra, kedy globálne distribučné reťazce narušuje týždeň trvajúci sviatok pri príležitosti založenia Čínskej ľudovej republiky, cez vianočné a novoročné sviatky až do februára, kedy oslavy Čínskeho nového roka utlmia čínsky trh.

Na druhej strane sa námorná nákladná preprava ešte stále pasuje s ťažko predvídateľnými nástrahami. Nákladné lode naberajú veľké meškanie v preťažených prístavoch, kde stoja a čakajú na odbavenie niekoľko dní, niekedy aj týždne. Meškanie sa tak v každom prístave postupne nabaľuje a rastie. Len približne 30 % lodí je odbavených podľa plánovaných rozpisov, v ostatných prípadoch zásielky meškajú 20 až 30 dní. Prakticky nie je možné odhadnúť, kedy presne zásielka dorazí k príjemcovi, čo značne komplikuje plánovanie výroby vo fabrikách, ale aj v iných odvetviach. Klienti musia hľadať alternatívne riešenia dopravy a  namiesto dodávok just in time sa viac spoliehať na vlastné skladové zásoby.

Čo je z Vášho pohľadu príčinou týchto problémov?

Faktorov, ktoré viedli k tejto situácii je celý rad, počnúc koronavírusovou krízou cez obmedzenia možnosti železničnej a leteckej prepravy cez Rusko až po problémy s preťaženými prístavmi. Jednotlivé príčiny sa navzájom ovplyvňujú a nabaľujú, vedú k dôsledkom, ktoré sa stávajú príčinou ďalších komplikácií.

Aby som bol konkrétnejší - ako som už spomínal, príčinou meškania zásielok je preťaženie veľkých medzinárodných prístavov, ktoré dlhodobo čelia rôznym problémom ako je napríklad nedostatok personálu a miesta. Ľudia tu pracujú pod tlakom, sú nespokojní s pracovnými podmienkami a v dôsledku toho potom štrajkujú, čo spôsobuje ďalšie zdržanie.

V Amerike na východnom pobreží stálo pred letom v prístavoch a na čakajúcich lodiach cca 450 tisíc naložených kontajnerov a na západnom pobreží ďalších 150 tisíc, čo predstavuje tovar v hodnote miliárd eur. Práve tento tovar niekde chýbal, respektíve dodávky boli významne oneskorené. Obsadené kontajnery zasa chýbajú logistickým firmám v exportnom smere a tak sa kruh uzatvára.

Zákazníci poučení touto negatívnou skúsenosťou sa predzásobili, respektíve tovar určený pre posledný kvartál (Vianoce a podobne) objednali s výrazným predstihom. Stúpajúca inflácia a obavy rovnako znižujú náš nákupný apetít. Obavy z recesie a vysokých cien energií nútia výrobné spoločnosti prehodnocovať svoje potreby v oblasti materiálov. Výsledkom všetkých týchto faktorov je následne nižší dopyt po námornej preprave a už spomínaný pokles objemov, respektíve voľné kapacity na určitých trasách.

Čo by ste navrhli vašim klientom, ponúka riešenie letecká alebo železničná preprava?

Letecká preprava je omnoho rýchlejšia a flexibilnejšia a v súčasnosti aj omnoho predvídateľnejšia ako námorná preprava. Avšak aj letiskám chýbajú ľudské zdroje kvôli odchodu zamestnancov do iných odvetví počas koronavírusovej krízy, a tak sa aj tu stretávame so zdržaním. Po obnovení osobných letov a vďaka existujúcej ponuke charterových letov zavedených v období koronavírusových obmedzení, je aktuálne v leteckej preprave výrazne lepšia situácia s ohľadom na prepravné kapacity. Spoločnosť DACHSER v období koronavírusovej krízy zorganizovala stovky charterových letov a niektoré z nich sa stabilizovali na dlhšie obdobie. Napríklad zavedená linka charterového letu na trase medzi Šanghajom a Frankfurtom bola predlžená až do apríla 2024. Treba však povedať, že pri objemoch a charaktere tovaru, ktorý je potrebné prepraviť, predstavuje táto možnosť aj s ohľadom na vyššie ceny leteckej dopravy reálnu alternatívu len pre časť tovaru, respektíve komodít.

Pokiaľ ide o železničnú prepravu z Ďalekého východu, je jednou z alternatívnych riešení. Avšak vzhľadom na svoje kapacitné limity dokáže pokryť len časť prepravných potrieb. Väčšina tovaru sa teda aj napriek súčasnej komplikovanej situácii v námornej preprave bude naďalej prepravovať loďami.

Rozhovor s: Marián Miček

Country Manager Air and Sea Logistics v spoločnosti DACHSER Slovakia

Je z vášho pohľadu výhodné kombinovať leteckú a námornú prepravu? Ponúkate takúto možnosť vašim klientom?

Spoločnosť DACHSER využíva pri zabezpečovaní logistických služieb všetky spôsoby prepravy - pozemnú, námornú aj leteckú, podľa špecifických potrieb jednotlivých klientov. To znamená, že dokážeme zabezpečiť kompletnú prepravu zásielky naprieč celým svetom “spod jednej strechy”, a to čo najoptimálnejším spôsobom.

Veľkú flexibilitu nám v tomto ohľade dodáva naša zberná služba, ktorá priamo prepája našu hustú sieť pozemnej prepravy s leteckou a námornou prepravou. Ponúkame priame linky z menších prístavov aj z letísk vnútrozemských miest v Európe do ázijsko-pacifického regiónu. Takéto služby sú na trhu pomerne zriedkavé a zahŕňajú napr. spojenia zo severnej Európy – z Kodane, Göteborgu, či Helsínk, ako aj trasy z Prahy, Bazileja a Gdansku do Šanghaja. Odtiaľ je potom viacero odletov týždenne do niekoľkých oblastí s vysokým dopytom v Číne.

Aké benefity prináša takáto kombinácia služieb pre zákazníkov?

Od prevzatia zásielky do prepravy až po jej doručenie v cieľovej destinácii, je zásielka po celý čas pod našim dohľadom. Prepojené IT systémy umožňujú sledovanie zásielky v reálnom čase nielen nám, ale  pomocou aplikácie eLogistics aj samotným klientom. Vďaka tomu je kombinovaná preprava DACHSER veľmi efektívna, bezpečná a tiež maximálne transparentná.

Ako vidíte ďalší vývoj v oblasti leteckých a námorných prepráv?

V súčasnej dobe, vzhľadom na dynamicky sa meniace prostredie, je veľmi ťažké predikovať ďalší vývoj. Sú tu však určité trendy, ktoré niečo naznačujú. V námornej preprave je prvým signálom pokles dopytu na niektorých obchodných trasách, čo prináša rapídne znižovanie cien pri námornej preprave kontajnerov. Očakávam, že tento trend bude pokračovať v najbližších mesiacoch, minimálne do konca tohto kalendárneho roku. Nižší objem bude stabilizovať aj kritickú situáciu v európskych prístavoch. V oblasti leteckých prepráv nastáva s nárastom komerčných liniek zvyšovanie prepravných kapacít. Osobne sa domnievam, že na určitých prepravných trasách budú kapacity prevyšovať dopyt. Výsledkom bude pozvoľný pokles cien. Neočakávam však, že sa ceny dostanú na úroveň, ktorú sme poznali pred koronavírusovou krízou, stále tu máme vysoké ceny paliva a pomerne vysokú infláciu, ktoré ovplyvňujú cenovú politiku v tomto segmente. Priemerné tranzitné časy v námornej preprave sa v porovnaní s tým, čo poznáme dnes skrátia. Nebude to však dosahovať štandardy, ktoré sme poznali v minulosti.

Ďakujeme za rozhovor.

DACHSER celosvetovo
Kontaktujte nás
Kontakt Lenka Balcova