FERCAM – Z Južného Tirolska do celého sveta

DACHSER a FERCAM spojuje dlhoročné partnerstvo. Rodinná firma z Bolzana už od roku 2003 distribuuje zásielky s priemyselným a spotrebným tovarom z európskej siete DACHSER v Taliansku a tiež ich do siete priváža. Obe spoločnosti majú veľa spoločného a to sa týka aj ich firemnej histórie.

FERCAM v Bolzane, Južné Tirolsko, Taliansko

Názov FERCAM vyjadruje spojenie medzi kamiónom a železnicou. Vznikol spojením talianskych slov „ferrovia“ pre železnicu a „camion“ pre nákladné autá a vyjadruje, na čom bol založený obchodný model talianskej logistickej spoločnosti v roku 1949 v juhotirolskom Bolzane: preprava tovaru železničnou a nákladnou dopravou.

Keď v roku 1963 prevzala rodina Baumgartner prepravnú spoločnosť, integrácia dvoch druhov dopravy (železničnej a pozemnej), nepretržitá internacionalizácia a expanzia podnikania sa stala stredobodom ich záujmu. Na prelome tisícročí sa FERCAM rozrástol aj v zahraničí a založil pobočky napríklad aj na Slovensku a v Rumunsku. V roku 2005 začala rodinná spoločnosť pôsobiť aj v oblasti leteckej a námornej dopravy, čím položila základy svojho medzinárodného podnikania. V roku 2007 spustil FERCAM prepravu aj do Maghrebu, kde mal vlastnú pobočku, a v roku 2012 spoločnosť otvorila novú pobočku v Tunisku. FERCAM sa rovnako rýchlo rozrastal aj na domácom trhu – rozšíril priestory centrály v Bolzane a investoval do svojich logistických centier v Miláne, Padove, Boloni alebo v okolí Pavie.

Silné partnerstvo so spoločnosťou DACHSER vedie k založeniu joint venture

Spoločnosti FERCAM a DACHSER spolupracujú v prepravných službách už od roku 2003. Obe rodinné spoločnosti spája kultúra jasne definovaných hodnôt, kladie dôraz hlavne na zodpovednosť a rešpekt k zákazníkom, zamestnancom a životnému prostrediu. K tomu parí aj potreba inovácií a vývoj logistických riešení najvyššej kvality.

Dlhoročné úspešné partnerstvo vyvrcholilo založením joint venture. Firmy sa dohodli, že FERCAM vyčlení svoje dve divízie - FERCAM Distributions (zberná služba) a FERCAM Logistics (kontraktná logistika) s 920 zamestnancami a tržbami približne 400 miliónov € (v roku 2022) zo spoločnosti FERCAM AG a koncom tohto roku ich začlení do novej spoločnosti, kde bude DACHSER vlastniť 80 % akcií.

Od začiatku roka 2024 bude joint venture fungovať ako nezávislá spoločnosť pod názvom „DACHSER & FERCAM Italia S.r.l.“ a podliehať bude priamo COO Road Logistics spoločnosti DACHSER, Alexandrovi Tonnovi. FERCAM AG bude v novej spoločnosti vlastniť 20 % akcií.

FERCAM Transport (národná a medzinárodná pozemná a železničná preprava),  FERCAM Air & Ocean a FERCAM Special Services (logistika špecializovaná na umenie a veľtrhy, home delivery, sťahovanie a relokačné služby, archívne služby a správa dokumentov) vrátane všetkých medzinárodných dcérskych spoločností zostávajú vo výhradnom vlastníctve FERCAM AG a nebudú súčasťou nového joint venture. Spoločnosť FERCAM plánuje v budúcnosti podporovať ďalší rast a internacionalizáciu týchto divízií, a to aj v zámorí.

Aj v otázke udržateľnosti existuje medzi spoločnosťami isté paralely. FERCAM, rovnako ako DACHSER, zahájil v roku 2021 „Emission Free Project“ na bezemisné doručovanie v centrách miest. Spoločnosť FERCAM je rovnako aktívna v juhotirolskej bioplynovej spoločnosti už od roku 2020.

Začlenením zbernej služby a kontraktnej logistiky do joint venture s DACHSER, rodina vlastniaca FERCAM urobila krok k naštartovaniu svojho rastového potenciálu a vytvoreniu bezpečnosti a stability do budúcna. V histórii bývalého železničného a kamiónového špeditéra z Južného Tirolska sa tak začína písať nová kapitola.

DACHSER celosvetovo
Kontaktujte nás
Kontakt Alexandra Cunderlikova PR and Marketing Consultant