Efektívne riadenie globálnych dodávateľských reťazcov spoločnosťou DACHSER Air & Sea Logistics

V leteckej a námornej nákladnej doprave sa postupy v prevádzke vyznačujú vysokou mierou manuálnej práce a vyžadujú koordináciu s množstvom kontaktov. So spoločnosťou DACHSER, ako logistickým partnerom, môžu zákazníci na efektívnejšie riadenie svojich medzinárodných dodávateľských reťazcov využívať digitálne riešenia. Ich jednoduchú a rýchlu implementáciu podporuje a koordinuje jediné kontaktné miesto v spoločnosti DACHSER.

Skúsenosti spoločnosti DACHSER ukazujú, že stále viac firiem využíva digitálne aplikácie na riadenie svojej leteckej a námornej prepravy. S cieľom poskytnúť zákazníkom vhodné digitálne riešenie podľa ich požiadaviek, DACHSER poskytuje rozmanité portfólio produktov. Ponuka je založená na personalizovaných zákazníckych riešeniach, ako je eLogistics centrálna zákaznícka platforma spoločnosti DACHSER, alebo štandardizované aplikácie EDI a webové rozhranie API. Analógové procesy tak možno nahradiť, optimalizovať alebo vytvoriť priame napojenie na IT infraštruktúru spoločnosti DACHSER. Globálne riadenie projektov odborníkmi spoločnosti DACHSER Air & Sea Logistics sa netýka iba izolovaných častí, ale sú zohľadnené celé procesy a požiadavky zákazníkov v celom dodávateľskom reťazci. Tento holistický prístup zohľadňuje aj zastrešujúce napojenie na sieť cestnej logistiky DACHSER. Pre bezproblémovú implementáciu sú produkty pred uvedením do prevádzky testované simuláciou prípadov použitia.

Prehľad výhod:

  • Celoštátne riadenie projektov a odborné poradenstvo prostredníctvom jedného kompetentného kontaktného miesta v spoločnosti DACHSER
  • Transparentnosť a komunikácia počas celého procesu projektu
  • Digitálna, bezpapierová výmena bez e-mailov: priamy prenos špedičných objednávok do systému riadenia dopravy spoločnosti DACHSER pre leteckú a námornú prepravu (Othello)
  • Zasielanie stavových a fakturačných údajov do ERP systému zákazníka
  • Plne automatizované, časovo úsporné a nerušené procesy
  • Rýchle a podrobné informácie o zásielkach v reálnom čase
  • Bezproblémová integrácia prostredníctvom jediného zabezpečeného zdroja dát, čím sa zamedzí vzniku dátových sietí
  • Synergické efekty homogénnej systémovej infraštruktúry DACHSER
  • Rozšírenie existujúcich podnikových riešení o ďalšie funkcie
  • Komplexné digitálne nastavenia s riešeniami na mieru

Ďalšie informácie vám radi poskytnú odborníci spoločnosti DACHSER Air & Sea Logistics.

 

DACHSER celosvetovo
Kontaktujte nás
Kontakt Lenka Balcova