Dopravné embargo: Situácia spoločnosti Lufthansa Cargo Frankfurt

Letecký partner spoločnosti DACHSER, Lufthansa Cargo Frankfurt, v súčasnosti čelí prevádzkovým prerušeniam v dôsledku personálnych obmedzení súvisiacich s COVID-19. Preto boli prijaté nasledujúce opatrenia:

Od stredy 26. januára bude pre Lufthansa Cargo Frankfurt platiť dopravné embargo pre zásielky zo Severnej Ameriky a Európy.

  • Výnimky z dopravného embarga majú byť udelené pre BUP (Built Unitization Program / vybudovaný program zjednotenia), BXO (Emergency Solutions / núdzové riešenia) a VAL (valuable cargo / cenný tovar).
  • Náklad, ktorý už spoločnosť Lufthansa prijala, bude odoslaný čo najskôr.
  • Náklad, ktorý ešte nebol doručený už nemôže spoločnosť Lufthansa prijať.

DACHSER sa preto až do odvolania zdržiava rezervácií a plánovaní tranzitných zásielok cez Frankfurt pre sieť Lufthansa.

Zásielky určené pre Frankfurt sa v súčasnosti stále plánujú a rezervujú u Lufthansy.

Tranzitné zásielky musia byť medzi tým buď presmerované cez iné letecké spoločnosti a spracovateľských partnerov alebo môžu byť vďaka integrovaným sieťovým schopnostiam DACHSERu bezproblémovo prepojené z Airfreight Gateway Frankfurt do siete DACHSER Road Logistics pre rýchle napredovanie po celej Európe do konečnej destinácie.

Prepojením obchodných oblastí DACHSER Road Logistics a DACHSER Air & Sea Logistics môže DACHSER nielen poskytovať integrované a efektívne riešenia riadenia dodávateľského reťazca, ale aj okamžite reagovať na túto veľmi výnimočnú situáciu.

Vývoj v Lufthanse naznačuje, že vo Frankfurte a na iných miestach možno dočasne očakávať ďalšie obmedzenia v prevádzke.

Miestni zástupcovia spoločnosti DACHSER vám radi poskytnú informácie o zásielkach a možných alternatívach.

DACHSER celosvetovo
Kontaktujte nás
Kontakt Lenka Balcova