DACHSER vyhral cenu One Eaton Supplier Premier Award 2020

Ocenenie pre najlepšieho prepravného partnera bolo udelené na konferencii Eaton Virtual Global SCM Supplier.

Kľúčovým faktorom pre získanie ceny bol výkon spoločnosti DACHSER, ktorý bol hodnotený ako z hľadiska kvality, nákladov, spoľahlivosti ako aj inovácií.

Kľúčovým faktorom pre získanie ceny bol výkon spoločnosti DACHSER, ktorý bol hodnotený nielen z hľadiska kvality, nákladov, spoľahlivosti aj čo sa týka inovácií.

Široko diverzifikovaná spoločnosť Eaton zamestnáva vyše 98 000 ľudí vo viac ako 175 krajinách a venuje sa riadeniu spotreby. Zameriava sa na sprostredkovanie efektívnejšieho, bezpečnejšieho a udržateľnejšieho využitia elektrickej, hydraulickej a mechanickej energie.

Ocenenie spoločnosti One Eaton Supplier Premier Award vyznamenáva národných a medzinárodných dodávateľov, ktorí majú vplyv na podnikanie spoločností prostredníctvom vynikajúcich služieb, skvelých výsledkov a strategických partnerstiev.

Strategické partnerstvo od roku 2005

Kľúčovým faktorom pre získanie ceny bol výkon spoločnosti DACHSER, ktorý bol hodnotený ako z hľadiska kvality, nákladov, spoľahlivosti ako aj inovácií, ako logistického partnera spoločnosti Eaton. Spoločnosť Eaton zdôraznila, že táto spolupráca je založená na integrite, dôvere a otvorenej komunikácii. Zástupcovia logistického centra DACHSER v Kolíne nad Rýnom, ktoré je zodpovedné za väčšinu spolupráce so spoločnosťou Eaton, prevzali ocenenie v mene všetkých zúčastnených pobočiek spoločnosti DACHSER a Key Account Managerov.

Spoločnosti DACHSER a Eaton nadviazali strategické partnerstvo už v roku 2005. Medzi hlavné ciele tohto partnerstva patrí neustála optimalizácia celého dodávateľského reťazca, jeho rozvíjanie a podpora ďalšieho spoločného rastu.

DACHSER celosvetovo
Kontaktujte nás
Kontakt Lenka Balcova