DACHSER testuje automatizované vozíky v skladoch

V súčasnosti sa na dvoch miestach DACHSER testujú automaticky riadené vozíky AGV (Automated Guided Vehicles). Tieto vozíky vykonávaním rutinných úloh dlhodobo uľahčujú prácu zamestnancom.

Automaticky riadené vozíky DACHSER sa testujú na dvoch miestach.

V rámci svojich výskumných a vývojových činností spoločnosť DACHSER v súčasnosti vykonáva rozšírené kolo testovania s cieľom zistiť, do akej miery môžu automatizované vozíky fungovať v skladoch popri ručne ovládaných vozíkoch. Na tento účel používa od začiatku roka po jednom automatizovanom vozidle v Langenau a Vaihingene. Čoskoro sa začnú aj testy rojovej inteligencie, pri ktorých budú obe tieto autonómne vozidlá spolupracovať na rovnakom mieste.

Testy boli inšpirované predchádzajúcim projektom realizovaným spolu s Fraunhofer IML, ktorý je od roku 2017 súčasťou laboratória DACHSER Enterprise Lab. Používanie automaticky riadených vozíkov AGV by mohlo ušetriť zamestnancov od rutinných a fyzicky namáhavých prác a umožniť im sústrediť sa na náročnejšie úlohy. Ďalšou výhodou je prevádzkový čas vozíkov AGV: môžu byť v prevádzke 24 hodín denne.

V súčasnosti vozíky AGV vykonávajú úlohy, ako je preprava tovaru od vstupu do skladu do zón dodávok materiálu a do vysokých skladov, kde autonómne zdvíhajú a ukladajú palety. Vďaka prepojeniu spoločnosti DACHSER s vlastným systémom riadenia skladu (WMS) systémom MIKADO je možno nákladným vozíkom kedykoľvek prideliť úlohy na prepravu; potom si samy nájdu svoju trasu v sklade. Vozidlá AGV sú vybavené lítium-iónovými batériami, ktoré podporujú indukčné nabíjanie. „Proces nabíjania potrebuje základnú dosku a trvá len desať minút,“ vysvetľuje Daniele Andreano, vedúci tímu Contract Logistics Engineering v spoločnosti DACHSER, ktorý je zodpovedný za testy.

Bezpečnosť na prvom mieste

Keďže vozíky jazdia autonómne, bezpečnosť je na prvom mieste. Každý je vybavený niekoľkými snímačmi v rôznych výškach, ktoré umožňujú nepretržité snímanie okolia a hľadanie prekážok. Ak ich vozidlo zistí, systém automaticky zabrzdí a buď úplne zastaví, alebo vypočíta novú trasu, ktorá umožní vyhnúť sa prekážke. Ich maximálna rýchlosť 5 km/h tiež zohráva veľkú úlohu v oblasti bezpečnosti.

„Cieľom praktickej skúšky je získať cenné skúsenosti s používaním AGV v sklade a v spojení s tranzitným terminálom. To nám umožní pochopiť, ako môžu tieto vozidlá čo najlepšie podporiť zamestnancov pri ich každodennej práci a ako ich možno integrovať do každodennej prevádzky. S doterajšími výsledkami sme veľmi spokojní,“ hovorí Thomas Klare, vedúci oddelenia Corporate Contract Logistics spoločnosti DACHSER v Kemptene.

DACHSER celosvetovo
Kontaktujte nás
Kontakt Lenka Balcova