DACHSER sa aj naďalej drží stanovenej stratégie a rozširuje svoju globálnu sieť

Akvizície nových podnikov a investície do spoločných podnikov po celom svete.

Po ekonomickom boome logistiky v dôsledku pandémie koronavírusu a celosvetového narušenia dodávateľských reťazcov sa v roku 2023 vrátila do odvetvia logistiky normálnosť. DACHSER patril medzi tých, ktorých finančný rok bol poznačený slabším dopytom po logistických službách vzhľadom na výraznú dostupnosť kapacít a prudký pokles sadzieb leteckej a námornej prepravy.

DACHSER výrazne investoval do rozšírenia svojich sietí v roku 2023. Na rok 2024 sú plánované investície vo výške približne 500 miliónov eur.
DACHSER výrazne investoval do rozšírenia svojich sietí v roku 2023. Na rok 2024 sú plánované investície vo výške približne 500 miliónov eur.

V dôsledku toho tržby skupiny klesli na približne 7,1 miliardy eur, o 12,5 percenta menej ako v predchádzajúcom roku. Prepravené objemy klesli o 4,6 percenta na približne 77,4 milióna zásielok, zatiaľ čo tonáž sa znížila o 6,5 percenta na približne 40,0 miliónov metrických ton.

„Na pozadí chorľavej globálnej ekonomiky a náročného trhového prostredia boli dodávateľské reťazce v roku 2023 pod podstatne menšou záťažou, čo nám umožnilo zamerať sa na zlepšenie produktivity, využitia kapacít a kvality. Zároveň sme značne investovali do rozšírenia našich sietí,“ hovorí Burkhard Eling, CEO spoločnosti DACHSER.

V porovnaní s posledným predkrízovým rokom 2019 bol však obrat v roku 2023 o vyše 25 percent vyšší. V tom čase DACHSER vykázal obrat okolo 5,7 miliardy eur.

Zároveň sme značne investovali do rozširovania našich sietí.

Burkhard Eling, CEO DACHSER

Významné rozšírenie globálnej siete

V roku 2023 spoločnosť uskutočnila viaceré strategické akvizície a založila nové spoločné podniky v Holandsku (Müller Fresh Food Logistics), Austrálii a na Novom Zélande (ACA International), Japonsku (50 % joint venture DACHSER Japan), Taliansku (80 % joint venture DACHSER & Fercam Italia), Južná Afrika (100 % akvizícia akcií DACHSER South Africa) a Švédsko (Frigoscandia). Z nich iba akvizície v Holandsku a Oceánii v prvej polovici roka figurujú v údajoch o príjmoch za rok 2023.

„V roku 2023 sme zámerne zvolili   prezieravý a anticyklický prístup k investíciám: posilnili a rozvinuli  sme našu európsku zbernú sieť v Taliansku treťou najväčšou akvizíciou v histórii našej spoločnosti. Akvizíciami sme vstúpili na  kľúčové trhy potravinovej logistiky v krajinách Beneluxu a v severských krajinách. Okrem toho  sa nám podarilo na veľkých zámorských trhoch v Japonsku a Austrálii etablovať vlastné pobočky,“ hovorí Eling.

Na rok 2024 sú plánované investície v celkovej výške približne 500 miliónov eur.
Na rok 2024 sú plánované investície v celkovej výške približne 500 miliónov eur.

Vzhľadom na konzervatívne ekonomické prognózy, DACHSER v roku 2024 stále očakáva nižšie objemy a iba mierny rast tržieb. „V snahe stať sa najintegrovanejším poskytovateľom logistických služieb na svete pokračujeme v investíciách do rozširovania a zlepšovania našich sietí, do digitalizácie, klimatických opatrení a samozrejme aj do našich zamestnancov,“ hovorí Eling. V roku 2023 investoval DACHSER viac ako 244 miliónov eur; v roku 2024 plánuje zvýšiť toto číslo na viac ako 500 miliónov eur.

V snahe o dosiahnutie nášho cieľa stať sa najintegrovanejším poskytovateľom logistiky na svete pokračujeme v investíciách do rozširovania a zlepšovania našich sietí, digitalizácie, klimatických opatrení a samozrejme do našich zamestnancov.

Burkhard Eling

Rozvoj globálnej siete

Road Logistics – ktorá zahŕňa prepravu a skladovanie priemyselného a spotrebného tovaru (European Logistics) a potravín (Food Logistics) – zvýšila v roku 2023 svoje príjmy o 1,8 percenta na 5,8 miliardy eur. Naopak, počet zásielok klesol o 4,7 percenta a prepravená tonáž o 6,5 percenta.

European Logistics vygenerovala príjmy vo výške 4,4 miliardy eur, čo je zhruba na rovnakej úrovni ako v rekordnom roku 2022. Obchod bol dobrý v rámci európskych obchodných jednotiek, pričom na vrchole sa umiestnila Iberia s nárastom výnosov o viac ako 2 percentá. Počty zásielok a tonáž celkovo klesli v dôsledku slabej ekonomiky Nemecka, čo malo negatívny vplyv aj na blízke krajiny v regióne severnej a strednej Európy.

Food Logistics mala aj v roku 2023 úspešný finančný rok, keď zaznamenala nárast tržieb o 9,7 percent na 1,4 miliardy eur. Tento skok v tržbách pramenil z pozitívneho obchodného rozvoja v pobočkách v Nemecku, ako aj z neorganického rastu prostredníctvom akvizície Müller Fresh Food Logistics v Holandsku a nákupu zostávajúcich akcií v DACHSER Maďarsko. Celkovo spoločnosť DACHSER Food Logistics prepravila 10,9 milióna zásielok, o niečo viac ako v predchádzajúcom roku, pričom tonáž klesla o 3,8 percenta.

V obchodnej oblasti Air & Sea Logistics mala kombinácia slabého dopytu a podstatne väčšej kapacity leteckej a námornej prepravy významný vplyv. Klesajúce sadzby za nákladnú dopravu spôsobili pokles príjmov o 46,3 percenta – v porovnaní s rokom 2022 – na 1,3 miliardy eur. Počet zásielok vzrástol o 2,4 percenta, zatiaľ čo tonáž klesla o 7,9 percenta.

V roku 2023 prešla rozsiahlou expanziou aj zmluvná logistika (kontraktné logistika) – kombinácia dopravy, skladovania a služieb s pridanou hodnotou špecifických pre zákazníka. DACHSER v priebehu roka investoval do dodatočnej kapacity a zvýšil počet paletových miest na takmer 400 000. DACHSER teraz ponúka celkovo viac ako 3 milióny paletových miest na 164 skladových miestach na piatich kontinentoch.

Pri pohľade do budúcnosti Eling oznámil, že DACHSER sa ešte viac zameria na hlbšiu integráciu obchodných oblastí Road Logistics a Air & Sea. "V nadchádzajúcich rokoch bude významný rastový impulz pochádzať z trhov mimo Európy. Aby sme našim zákazníkom na celom svete mohli aj naďalej poskytovať vysokú kvalitu a spoľahlivosť, ešte užšie prepájame procesy a systémy našich dvoch obchodných oblastí, aby sme mohli rozvíjať integrované globálne riešenie zbernej služby „door to door“, ktoré nazývame „Global grouppage (globálna zberná služba)“.

Pracovná sila DACHSER vzrástla v roku 2023 o viac ako 1 100 ľudí na celkový počet približne 34 000. Je to odrazom rozšírenia obchodných a IT tímov, ako aj akvizícií Müller Fresh Food Logistics a ACA International.

TS_SK_Dachser stays on course and expands its global network (0,06 MB)
DACHSER celosvetovo
Kontaktujte nás
Kontakt Alexandra Cunderlikova PR and Marketing Consultant