Brexit: Význam colnej moci

Keďže COVID-19 má vplyv na vyjednávanie o Brexite, od dnešného dňa sa rokovania medzi EÚ a Veľkou Britániou znovu vedú, a to cez videokonferenciu. Naplánované sú tri kolá vyjednávaní s cieľom zlepšiť podmienky obchodných dohôd. Každé kolo bude trvať jeden týždeň v apríli, máji, júni. Zatiaľ je koniec prechodnej fázy pre Brexit naplánovaný na 31. decembra 2020 a spoločnosť DACHSER sa pripravuje na tento dátum.

Pri príprave na Brexit je potrebné vziať do úvahy množstvo dôležitých bodov, napríklad pre nakladanie so zásielkami do a z Veľkej Británie je nevyhnutná colná plná moc od príslušných príjemcov. Žiadame preto našich zákazníkov, aby aj naďalej radili svojim príjemcom, aby nám poskytli nevyhnutnú colnú plnú moc.

Ak máte akékoľvek otázky, obráťte sa prosím na svojho obchodného zástupcu spoločnosti DACHSER.

DACHSER celosvetovo
Kontaktujte nás
Kontakt Lenka Balcova