Programovanie budúcnosti

Poskytovať prvotriednu zbernú logistiku pre chemický priemysel znamená neustále vylepšovať ponuku našich služieb. Umelá inteligencia zohráva v tejto transformácii významnú úlohu. Michael Kriegel, vedúci oddelenia DACHSER Chem Logistics, vysvetľuje potenciál AI pre logistiku a ako pomáha spoločnosti DACHSER prekonávať výzvy.

Vďaka informáciám, ktoré poskytuje digitálne dvojča @ILO, je možné transparentne sledovať všetky balíky a procesy v prekládkovom sklade.
Vďaka informáciám, ktoré poskytuje digitálne dvojča @ILO, je možné transparentne sledovať všetky balíky a procesy v prekládkovom sklade.

DACHSER si digitalizáciu stanovil ako prioritu už na začiatku. Zavedením čiarového kódu SSCC a vysoko integrovaných systémov spoločnosť pomohla formovať digitálny smer, ktorým sa logistika uberá. V súčasnosti sú hlavnými bodmi digitalizácie spoločnosti DACHSER strojové učenie a umelá AI.

Odvetvie logistiky v naliehavo potrebuje digitálnu transformáciu, aby sa zabezpečila kvalita a prekonali sa výzvy, ako nedostatok vodičov a iných kvalifikovaných pracovníkov. Je potrebné, aby sme ešte viac zrýchlil, pokiaľ ide o zavádzanie nových technológií. Do svojich aktivít musíme začleniť spoločenské megatrendy, ako digitalizácia, urbanizácia, e-mobilita a konektivita, ktoré menia spôsob nášho života. To si vyžaduje nielen strategické myslenie, ale aj pevné vedenie. V spoločnosti DACHSER skúmame tri kľúčové možnosti použitia AI, ktoré budú prínosom pre našich zákazníkov v chemickom priemysle: samotná manipulácia so zbernými zásielkami, plánovanie procesov a znižovanie emisií.

Digitálna transformácia logistiky zbernej služby

Zberná logistika je základným faktorom konkurencieschopnosti priemyselných ekonomík, a teda aj chemického priemyslu. Aj tu sa objemy tovaru naloženého na palety a do big bagov znižujú, čo znamená, že má zmysel zdieľať nákladný priestor s inými odosielateľmi. Je to jediný spôsob, ako rýchlo a nákladovo efektívne doručiť tovar a zároveň udržať emisie CO2 na minime. Prerušené dodávateľské reťazce a prudký nárast dodávok koncovým zákazníkom však vyvíjajú tlak aj na tie najefektívnejšie siete zbernej dopravy. Tu prichádza na rad inteligentná správa údajov, algoritmy a umelá inteligencia. Tie dokážu generovať najlepšie možné riešenia pomocou matematických modelov, ktoré sa dokážu "učiť."

Všetko sa začína logistickými postupmi, ktoré sú postavené predovšetkým na ľudských odborných znalostiach potrebných na poskytovanie služieb, ako sú štruktúry sietí a terminálov. Efektivita je do veľkej miery určená tým, čo sa deje v našich uzloch, kde sa spája diaľková a prímestská preprava. Úspech závisí od logistických operátorov, najmä nakladačov a vykladačov, ktorí majú skúsenosti potrebné na optimalizáciu nosnosti prívesov a výmenných nadstavieb, podobne ako pri hre Tetris. Rozdiel vo využití kapacity nákladu medzi skúseným nakladačom a neskúseným nakladačom môže byť až 15 %. Vzhľadom na demografické zmeny, s nimi spojený nedostatok kvalifikovaného personálu a nedostatok priestoru je nevyhnutné, aby sme prijímali čoraz inteligentnejšie a efektívnejšie spôsoby nakladania so zdrojmi, ktoré máme k dispozícii. Spoločne s Fraunhofer IML získal DACHSER koncom roka 2023 od Nemeckého logistického zväzu (BVL) ocenenie German Logistics Award za @ILO, technologickú inováciu, ktorá vo veľkej miere digitalizuje logistické procesy zbernej služby.

Odvetvie logistiky naliehavo potrebuje digitálnu transformáciu, aby sa zabezpečila kvalita a riešili sa výzvy, ako je nedostatok vodičov a iných kvalifikovaných pracovníkov.

Digitálne dvojča @ILO je obrovským skokom v logistike zbernej prepravy. @ILO (Advanced Indoor Localization and Operations) dokáže poskytnúť komplexnú digitálnu mapu tranzitného terminálu v reálnom čase. Ako identifikátory používa dvojrozmerné kódy Data Matrix - podobné QR kódom - pripevnené na hornej časti každej palety. Tieto kódy sa zaznamenávajú pomocou niekoľkých stoviek optických skenovacích jednotiek na strope terminálu. Táto technológia v priebehu niekoľkých sekúnd a s pomocou algoritmov založených na umelej inteligencii vytvára digitálne dvojča - reprezentáciu všetkých procesov v termináli v reálnom čase vrátane merania objemu a umiestnenia položky s presnosťou na jeden meter. Vďaka prístupu k týmto informáciám na displejoch a mobilných zariadeniach vodiči vysokozdvižných vozíkov a skladníci presne vedia, kde sa každá paleta nachádza a kam má následne ísť. To môže skrátiť čas jednotlivých procesov o 15 až 35 %. To isté platí aj pre nebezpečný tovar, ktorý musí byť stále označený. Nový systém poskytuje tieto informácie oveľa prehľadnejšie a efektívnejšie ako predchádzajúce riešenia.

Systém @ILO je výsledkom viac ako šesťročného spoločného výskumu spoločností DACHSER a Fraunhofer IML. DACHSER už implementoval túto technológiu v štyroch svojich európskych pobočkách a v priebehu niekoľkých nasledujúcich rokov ju zavedie vo svojich väčších pobočkách v Európe.

Tranzitné terminály nie sú jediným miestom, kde môže umelá inteligencia pomôcť poskytnúť rozumné riešenia. Napríklad v sklade: automatizované riadené vozidlá (AGV) vybavené systémami senzorov, ako sú kamery, lidar a radar, sa orientujú pomocou AI. Tieto samojazdiace transportéry pracujú autonómne a vykonávajú jednoduché opakujúce sa úlohy, ako je napríklad presun paliet zo skladu do tranzitného terminálu.

Digitálne dvojča @ILO je obrovský skok v logistike zbernej prepravy.
Digitálne dvojča @ILO je obrovský skok v logistike zbernej prepravy.

Umelá inteligencia pre inteligentné plánovanie

Ďalším kľúčovým faktorom na dosiahnutie efektívnosti a kvality v logistike je plánovanie. Aj tu môže umelá inteligencia skutočne niečo zmeniť, ako ukázal prvý projekt strojového učenia DACHSER: PAnDA One. Ide o akronym prediktívnej (P) analýzy (An) DACHSER (DA), kde "One" označuje, že ide o prvý projekt strojového učenia. Model PAnDA One bol špeciálne navrhnutý na prognózovanie objemov prichádzajúcich zásielok v našich európskych logistických pobočkách a poskytuje podporu pri rozhodovaní o plánovaní kapacít. To umožňuje získať vhodnú kapacitu nákladu v počiatočnej fáze alebo naplánovať potrebné zdroje v tranzitnom termináli. Na tento účel poskytuje prognostický model príslušné objemy prichádzajúcich zásielok až 25 týždňov vopred. PAnDA One tak poskytuje pobočkám ďalší cenný nástroj, ktorý poskytuje údaje na podporu "intuície" skúsených prevádzkových manažérov. Táto technológia pomáha ľuďom robiť správne rozhodnutia.

Zníženie emisií z dopravy

Udržateľné postupy, s ich ekologickým, sociálnym a ekonomickým rozmerom, otvárajú dvere k ekonomicky stabilnej budúcnosti. Cieľom DACHSER je, čo najskôr dosiahnuť nulové emisie CO2 pre vlastné zariadenia a vozidlá. Z tohto dôvodu spoločnosť zriadila špeciálne miesta e-mobility vo Freiburgu, Hamburgu a Malschu pri Karlsruhe. Tieto miesta sa zameriavajú na výskum a testovanie batériových elektrických vozidiel s nulovými emisiami a ich nabíjacej infraštruktúry, na využívanie a vlastnú výrobu elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov a na inteligentné riadenie spotreby a zaťaženia. Možno sa to na prvý pohľad nezdá byť zrejmé, ale zber údajov a ich inteligentné využívanie zohráva kľúčovú úlohu aj v tomto prípade: vývoj spoľahlivých modelov a aplikačných scenárov na zavedenie bezemisnej dopravy na krátke a dlhé vzdialenosti si vyžaduje zber údajov vo veľkom.

Michael Kriegel, vedúci oddelenia DACHSER Chem Logistics.
Michael Kriegel, vedúci oddelenia DACHSER Chem Logistics.

Hľadáme kriticky mysliacich ľudí

Na základe používania aplikácií umelej inteligencie sa DACHSER naučil, že strojové učenie často zahŕňa prístup pokus-omyl. Ide o testovanie tréningových údajov tak dlho, ako je potrebné na dosiahnutie požadovanej presnosti a kvality pre daný prípad. Na rozdiel od bežného kódovania si to vyžaduje predovšetkým jednu vec: trpezlivosť. Umelá inteligencia môže mať aj svoje nevýhody, napríklad stratu kontroly, riziká spojené so zodpovednosťou a ďalšie problémy. Preto je dôležité každý proces kriticky preskúmať a použiť zdravý rozum. Celkovo však digitálna transformácia ponúka skvelé príležitosti pre udržateľný rozvoj. Rozumná dávka umelej inteligencie a strojového učenia ľuďom pomôže robiť informovanejšie, a teda lepšie rozhodnutia. Logistiku robia ľudia pre ľudí a to sa nezmení. Inými slovami, každá spoločnosť má na to, aby si utvárala svoju vlastnú digitálnu budúcnosť.

DACHSER celosvetovo
Kontaktujte nás
Kontakt Alexandra Cunderlikova PR and Marketing Consultant