Brexit - aktualizácia: Čo by ste mali vedieť

Spoločnosť DACHSER by Vás chcela informovať o aktuálnom vývoji v súvislosti s odchodom Spojeného kráľovstva z EÚ. Domnievame sa, že nasledujúce informácie by mohli byť pre Vašu spoločnosť dôležité.

Keďže obchodné rokovania medzi Veľkou Britániou a Európskou úniou naďalej napredujú pomaly, mesiac jún poskytol britskej vláde poslednú príležitosť na predĺženie prechodného obdobia, ktoré je v súčasnosti dohodnuté do 31. decembra 2020. Bez žiadosti o ďalšie predĺženie sa teraz sústreďuje pozornosť na postupné zavádzanie colných kontrol vo Veľkej Británii od 1. januára 2021. Prechodné obdobie je navrhnuté tak, aby umožnilo obchodníkom zotaviť sa z dôsledkov COVID-19 a pripraviť sa na nové požiadavky. Spojené kráľovstvo bude na svojich hraniciach podliehať úplnej colnej kontrole do 1. júla 2021.

Začiatkom tohto roku vláda Spojeného kráľovstva podnikla kroky na odstránenie určitých colných uľav vrátane prechodných zjednodušených postupov (TSP) a zmeny dovoznej DPH (PVA). Britská vláda však uznala, že 1. januára 2021 bude taktiež dočasne nevyhnutná aj colná úľava.

Je teda potrebné znovu zaviesť možnosť presunu dane z obratu dovozu. Okrem toho bude na prechodné obdobie zavedený colný režim, ktorý umožní deklaráciu dovážaného tovaru jeho zapísaním do účtovnej evidencie v priebehu šiestich mesiacov, a nie bezprostredne po dovoze. Tento postup sa nazýva „Odložené vyhlásenie“.

Stretnutie samitu EÚ o záverečných rozhovoroch medzi Veľkou Britániou a EÚ sa bude konať od 17. do 18. októbra 2020.  Následne 19. októbra 2020 by mali byť k dispozícii výsledky jednaní v podobe  „dohoda alebo žiadna dohoda“.

Bez ohľadu na výsledok rozhovorov sa očakáva, že od januára 2021 bude všetok tovar vyvážaný do / z Spojeného kráľovstva vyžadovať colné zaobchádzanie, hoci počas vyššie opísaného prechodného obdobia ako súčasť procesu odstupňovaného podľa skupiny výrobkov.

Nasledujúci odkaz vás nasmeruje na nástroj, ktorý načrtne požadované opatrenia: https://www.gov.uk/transition

Vláda Spojeného kráľovstva tiež zverejnila podrobnosti prípravy ako dovozca a vývozca z / do Spojeného kráľovstva, ktoré si môžete pozrieť na nasledujúcich odkazoch nižšie:

https://www.gov.uk/prepare-to-import-to-great-britain-from-january-2021

https://www.gov.uk/prepare-to-export-from-great-britain-from-january-2021

Ďalšie informácie nájdete v priloženom dokumente.

V prípade akýchkoľvek otázok prosím kontaktujte Vášho lokálneho zástupcu spoločnosti DACHSER.

Dodatočné dôležité informácie PDF (0,02 MB)
DACHSER celosvetovo
Kontaktujte nás
Kontakt Lenka Balcova