Aktualizácia prevádzky DACHSER Air & Sea Logistics

Prostredníctvom tejto aktualizácie chce spoločnosť DACHSER informovať o aktuálnej prevádzke DACHSER Air & Sea Logistics v regiónoch APAC, EMEA a Americas. V priloženom dokumente je uvedené, či sú organizácie DACHSER v daných krajinách plne v prevádzke alebo či sú ich činnosti obmedzené a prečo je to tak. Keďže sa situácia v týchto krajinách môže rýchlo zmeniť, pripojený dokument bude pravidelne aktualizovaný a zverejňovaný na našich webových stránkach.

Úprimne ľutujeme akékoľvek nepríjemností, ktoré sú spôsobené touto pandémiou našim zákazníkom. V spoločnosti DACHSER máme zavedené rôzne preventívne opatrenia a v prípade potreby ponúkneme našim zákazníkom najlepšie alternatívne riešenie pre zachovanie ich dodávateľského reťazca. Situácia v prístavoch, na letiskách alebo na colných úradoch však môže spôsobiť meškanie. Okrem toho je kapacita na globálnom trhu leteckej nákladnej prepravy veľmi napätá, pretože v súčasnej dobe v podstate neexistujú žiadne lety na prepravu cestujúcich.

Súčasne spoločnosť DACHSER zaviedla prísne hygienické opatrenia, aby zabezpečila bezpečné pracovné prostredie a prispela k zastaveniu šírenia vírusu. DACHSER sa snaží udržať dopad týchto opatrení na čo najnižšej úrovni, avšak spoločne s oficiálnymi opatreniami vlád to môže viesť k určitým oneskoreniam.

V prípade akýchkoľvek otázok sa obráťte na svojho obchodného zástupcu spoločnosti DACHSER.

DACHSER celosvetovo
Kontaktujte nás
Kontakt Lenka Balcova