Ďalšie operatívne informácie spoločnosti DACHSER v Číne

Prinášame najnovšie informácie o prevádzke našich pobočiek v Číne.

Celkový stav

Prevádzka v továrňach a podnikoch sa postupne obnovuje, ale zatiaľ veľmi pomaly. Úrady sa snažia obmedziť šírenie nového koronavírusu, teraz známeho ako COVID-19. Aby sa predišlo šíreniu vírusu na pracovisku, musia spoločnosti pred návratom svojich zamestnancov späť do práce podať žiadosť miestnym úradom. Žiadatelia musia preukázať, že spĺňajú prísne hygienické požiadavky a sú schopní poskytnúť zamestnancom adekvátne hygienické potreby.

Pobočky DACHSER

Všetky pobočky spoločnosti DACHSER sú v prevádzke. Niektoré pobočky sú v procese podávania žiadostí o obnovenie prevádzky ešte uzavreté, napriek tomu väčšina zamestnancov pracuje z domu. Ospravedlňujeme sa za meškanie niektorých procesov, pretože väčšina jednotiek dodávateľského reťazca v Číne ešte nie je úplne využívaná.

Všetky pobočky DACHSER s výnimkou Kunshan a Wu-chan pokračujú v prevádzke s ohľadom na miestne karanténne postupy a preventívne opatrenia

▪Sklad Kunshan bude pokračovať v činnosti, len čo mu budú udelené potrebné povolenia

▪Wu-chan je uzavretý a jeho opätovné otvorenie je naplánované na 24. februára 2020, zmeny môžu nastať v závislosti na aktuálnej situácii

▪Väčšina našich zamestnancov v súčasnej dobe pracuje z domu

▪Hongkongská pobočka je v plnej prevádzke

Prepravná logistika v Číne

Hoci sa snažíme, aby bol váš dodávateľský reťazec čo najplynulejší, nemôžeme ovplyvniť všetky jednotky v dodávateľskom reťazci, ktoré ešte nedosiahli plnú kapacitu. Očakáva sa preto meškanie.

Pozemná preprava:

▪Bojujeme s nedostatkom vodičov nákladných automobilov, existuje len obmedzený počet prepravných spoločností, ktoré dostali povolenie na obnovenie prevádzky

▪Situácia pre vnútroštátnu kamiónovú prepravu je náročná kvôli prísnejším predpisom v cestnej doprave

▪Prístupové cesty do Šanghaja sú prísne kontrolované, čo môže ovplyvniť doručovanie zásielok do prístavu a na letisko Šanghaj Pudong

▪Pre vjazd a výjazd nákladných vozidiel do a z provincie Hubei je potrebný prepravný certifikát

Letecká preprava:

▪Letecké spoločnosti pokračujú v leteckej nákladnej preprave do a z Číny

▪Bojujú však s nedostatkom kapacít, pretože mnoho leteckých spoločností pozastavilo lety pre osobnú dopravu

▪Našim zákazníkom sú pre urgentné prepravy k dispozícii charterové služby so zaručeným časom odletu a prepravy

Námorná preprava:

▪Nákladné spoločnosti znížili počet odplávaní do a z Číny

▪S výnimkou Wu-chan sú v prevádzke všetky oceánske terminály

▪Kontajnerová preprava obnovila približne 50% normálnej kapacity

▪Spojené štáty a Vietnam vyžadujú karanténu pre lode opúšťajúce čínske prístavy

Železničná preprava:

▪Železničné spoločnosti znížili počet spojov do a z Číny; niektoré vlakové stanice (Wu-chan, Yiwu, Zhengzhou) sú uzavreté až do odvolania
▪Železniční terminály sú v prevádzke s výnimkou Wu-chan (stanica Wujiashan)
▪Colná správa funguje s výnimkou Wu-chan
▪Služby FCL pred prepravou a počas prepravy sú komplikované, pretože miestne úrady uplatňujú odlišné zásady riadenia dopravy
▪Služby LTL nie sú v súčasnej dobe k dispozícii

Spoločnost DACHSER prijala núdzové opatrenia a ponúkneme vám najlepšie alternatívne riešenie pre zachovanie kontinuity vášho dodávateľského reťazca v prípade akýchkoľvek problémov s prepravou.

Našim zákazníkom neustále poskytujeme najnovšie informácie o aktuálnej situácii. V prípade akýchkoľvek otázok sa prosím obráťte na vášho obchodného zástupcu spoločnosti DACHSER.

DACHSER celosvetovo
Kontaktujte nás
Kontakt Lenka Balcova