Kariéra Mediaroom

DACHSER European Logistics – riešenia pre riadenie vašich európskych dodávateľských reťazcov

S našou komplexnou európskou pozemnou prepravnou sieťou systémovej a charterovej dopravy, ako aj homogénnou štruktúrou pobočiek, dcérskych spoločností a partnerských firiem vám budeme poskytovať podporu pri plnení vašich požiadaviek na logistiku spoľahlivo, hospodárne, vo všetkých odvetviach a načas.  Poskytujeme vám zbernú prepravu, zabezpečujeme vaše úplné alebo čiastočné zásielky v sektore priemyselného a spotrebného tovaru a riadime vaše zaobstarávanie a distribúciu v Európe alebo vnútroštátne, a to na tej najvyššej úrovni. Individuálne riešenia s využitím kontraktnej logistiky DACHSER umožňujú flexibilnú kombináciu prepravy, skladovania a služieb s pridanou hodnotou.

Denné spojenia a presné časy prepravy pre celú Európu

DACHSER European Logistics ponúka priame pravidelné služby po celej Európe s pevnými a spoľahlivými časmi odoslania. Tento presne načasovaný harmonogram zabezpečuje vysoký stupeň bezpečnosti plánovania: Denné spojenia a presné časy prepravy vám umožňujú objednať a kontrolovať vaše zásielky s DACHSER European Logistics v súlade s vašimi požiadavkami, a to v správnom čase a za najlepšiu cenu. Komplexné pokrytie v rámci Európy sa dosahuje predovšetkým prostredníctvom inteligentnej kombinácie hlavne systémových a priamych služieb, pričom naše európske strediská a platformy súbežne fungujú ako logistické uzly. Pevne stanovené štandardizované procesy zaručujú spoľahlivosť a dostupnosť počas prázdnin a sezónnych špičiek.

Inteligentné IT riešenia podporujú prepravu vašich tovarov

S vysokovýkonným IT systémom mapujeme všetky logistické procesy v rámci dodávateľského reťazca a zabezpečujeme transparentnú a bezpečnú prepravu vašich tovarov. Systematické čítanie čiarových kódov na každom rozhraní umožňuje bezproblémové sledovanie v celom dodávateľskom reťazci (Tracking & Tracing).

Výhody DACHSER European Logistics:

  • Hustá, komplexná európska sieť zbernej prepravy
  • Individuálne prispôsobené riešenia pre nákladnú prepravu
  • Špecifické znalosti trhov jednotlivých krajín
  • Standardizované procesy pre všetky pobočky spoločnosti DACHSER
  • Neustále sledovanie údajov o výkonnosti prepravy pomocou nástroja ActiveReport, ktorý je súčasťou nášho IT riešenia
  • Vysoká frekvencia dodávok v celej Európe
  • Presné časy prepravy prostredníctvom služby eLogistics productpilot
  • Riešenia pre koncových zákazníkov so službou presného dodania targo-on-site

DACHSER European Logistics v detaile

Na ceste k úspechu s DACHSER Procurement Logistics

Naše silné stránky v distribučnej logistike sa prejavujú aj v logistike zaobstarávania. S účinnými procesmi a konzistentným automatizovaným tokom informácií v celom prepravnom reťazci poskytuje spoločnosť DACHSER Procurement Logistics absolútnu bezpečnosť plánovania, čo najrýchlejšie reakčné časy a transparentnosť. Vo svojej funkcii „riadiacej veže“ funguje pobočka DACHSER ako hlavný kontaktný bod a koordinátor pre pohyb vášho tovaru. Automatizované a konzistentné informačné toky v celom prepravnom reťazci umožňujú transparentnosť na vysokej úrovni a rýchle reakčné časy.

Dosiahnite svoje miesto určenia rýchlejšie pomocou európskych stredísk a platforiem

Denne spájame Európu. Európske strediská v Überherne (Sársko), Bratislave (Slovensko) a Clermont-Ferrande (Francúzsko) nám umožňujú poskytovať rýchlu, efektívnu a bezpečnú manipuláciu s vaším tovarovým tokom. Vaše zberné zásielky sú spracované prostredníctvom inteligentnej kombinácie priamych a systémových prepravných služieb. Táto kombinácia šetrí čas, náklady a kapacity a umožňuje plynulú a efektívnu prepravu cez všetky hranice.

Náš prísľub: Služby tej najvyššej možnej kvality

DACHSER European Logistics zabezpečuje najvyššie štandardy kvality a bezpečnosti v každej fáze dodávateľského reťazca. Naše pobočky dodržiavajú jednotné výkonnostné štandardy a kritériá kvality. Zákazníci si môžu byť istí, že všetky pracoviská spoločnosti DACHSER sa riadia rovnakými pravidlami a postupmi. Naše decentralizované pobočky sú založené v regionálnej blízkosti našich zákazníkov. To zaručuje rýchle časy odozvy, zatiaľ čo naše osobné tímy služieb zákazníkom pôsobia ako prvé kontaktné miesto v lokalite.

Perfektné riešenie pre vašu zbernú nákladnú prepravu v európskej logistike

Produktová skupina entargo nám umožňuje pokryť všetky požiadavky na vnútroštátne a európske služby pre zbernú a konsolidovanú prepravu kusového tovaru.

Ponúkame tiež riešenia na mieru pre divízie DACHSER Chem Logistics (chemické zásielky) a obchodné divízie DACHSER DIY Logistics. Služba prepravy čiastočného a celovozového nákladu prispôsobená tak, aby spĺňala presné požiadavky každého zákazníka, dopĺňa rozsah prepravných služieb.

S prepravnou službou DACHSER Cargoplus doručujeme tovar do destinácií ďaleko za hranicami Európy. V súčasnosti s našou sieťou prepravujeme do Turecka, Maghrebu a SNŠ. Navyše DACHSER Air & Sea Logistics zahŕňa hladké spojenie so svetovou leteckou a námornou dopravnou sieťou.

Incoterms

Priložený dokument PDF poskytuje prehľad (bez právnej záruky) Incoterms 2020 ako pomôcku pre vašu každodennú prácu.

Stiahnuť

K našim produktom

Prémiová európska logistika
Viac