Kariéra Mediaroom

Letecká preprava – lietajte vysoko s DACHSER Air & Sea Logistics

Pri manipulácii s vašimi zásielkami leteckej prepravy plne využívame naše dlhoročné skúsenosti s riadením globálnych dodávateľských reťazcov a procesov. DACHSER Air Sea & Logistics ponúka priame služby a charterovú dopravu ako úplné a čiastočné nákladné zásielky, ako aj expresné a kuriérske služby. Máme pobočky pre zaistenie celosvetovej leteckej nákladnej prepravy umiestnené v strategicky vybraných lokalitách, čo nám umožňuje ponúknuť efektívne prepravné služby. Súčasťou našej stratégie preferovaného prepravcu je spolupráca výhradne so spoľahlivými leteckými spoločnosťami, ktoré spĺňajú naše vysoké nároky na kvalitu.

Profitujete z našich priamych kontaktov s poprednými leteckými spoločnosťami, letiskami a poskytovateľmi manipulačných služieb, ako aj z vysokej frekvencie odletov s pevnými kapacitami na strategicky umiestnených miestach pre celosvetovú leteckú prepravu. 

Naše prepravné služby sú k dispozícii ako konsolidačné služby.

Kvalita a bezpečnosť pri zásielkach leteckej prepravy

Ponúkame maximálnu bezpečnosť procesu na všetkých úrovniach dodávateľského reťazca prostredníctvom jasne definovaných procesov, ako aj spoľahlivých časov prepravy a kapacít. Na všetky zásielky sa vzťahujú naše vysoké štandardy kvality a bezpečnosti. Osobné kontakty na mieste sú vždy k dispozícii pre individuálne konzultácie. Vďaka službe Tracking & Tracing môžete sledovať priebeh celého prepravného reťazca prostredníctvom kontroly zásielok.

Naše letecké prepravné služby

  • Úplná transparentnosť v celom prepravnom reťazci 
  • Preprava priemyselného a spotrebného tovaru
  • Služby od expresných a kuriérskych služieb po čiastočnú a úplnú charterovú prepravu
  • Poradenstvo ohľadom balenia, zariadenia a dokumentácie
  • Realizácia akejkoľvek prepravy pred letom i po lete
  • Spracovanie zásielky od dverí k dverám našimi zamestnancami 
  • Zaobstarávanie a koordinácia ad hoc zásielok
  • Služby kuriérov na palube lietadla
  • Kompletné poradenstvo ohľadom bezpečnostných predpisov
  • Colné poradenstvo a colné odbavenie

Naša možnosť dodatočnej rezervácie pre nižšie emisie skleníkových plynov

V rámci stratégie ochrany klímy spoločnosti DACHSER môžu zákazníci leteckej nákladnej dopravy využiť dodatočnú možnosť rezervácie „Sustainable Fuel“ (trvalo udržateľného paliva). Primiešaním trvalo udržateľného paliva pre letectvo (Sustainable Aviation Fuel - SAF) je tak možné prepravovať zásielky leteckej nákladnej dopravy s o 30 percent nižšími emisiami skleníkových plynov. Služba je poskytovaná za príplatok na všetkých trasách po celom svete. Na preukázanie zakúpenia biopaliva a započítania zníženia emisií skleníkových plynov do uhlíkovej stopy vypracuje DACHSER na požiadanie emisnú správu a v nasledujúcom roku vydá potvrdenie o ušetrených emisiách, množstve použitých litrov SAF, roku spotreby a presnej surovinovej základni SAF.

Riadiaca veža: Naša osobná kontrola letovej prevádzky pre váš tovar

V našej riadiacej veži (veži excelentnosti) prevezme tím zákazníckeho servisu, vyhradený pre vašu spoločnosť, celkovú kontrolu a koordináciu vašich zásielok leteckej prepravy.

Zosieťovanie umožňuje inováciu a kvalitu

Logistická výnimočnosť založená na silných partnerstvách. Spoločnosť DACHSER je spolu s ďalšími desiatimi poprednými logistickými spoločnosťami zapojená do programu globálneho partnerstva spoločnosti Lufthansa Cargo. Táto platforma uľahčuje profesionálnu výmenu na najvyššej úrovni tým, že vytvára optimálne podmienky pre inovácie a trvalo udržateľný vzájomný rast. Tento cieľ zabezpečuje aj členstvo v Svetovej organizácii air cargo (WACO). Táto celosvetová aliancia prepravných spoločností zahŕňa výhradne partnerov, ktorí sú lídrami na svojich miestnych trhoch.

Incoterms

Priložený dokument PDF poskytuje prehľad (bez právnej záruky) Incoterms 2020 ako pomôcku pre vašu každodennú prácu.

Stiahnuť