Kariéra Mediaroom

DACHSER Procurement Logistics: automatizované procesy obstarávania sú kľúčom k úspechu

Efektívne a hospodárne toky tovarov sú rozhodujúcim predpokladom pre úspech každého výrobného podniku. V rámci služieb „Procurement Logistics“ poskytuje DACHSER všetkým dodávateľom riešenie, ktoré optimalizuje riadenie obstarávania. Hlavným cieľom je úplná automatizácia dodávateľského reťazca a efektívny informačný tok od odoslania tovaru až po dodanie príslušnému príjemcovi. Vďaka službe Tracking & Tracing majú dodávatelia aj zákazníci prehľad, v ktorej fáze logistického toku sa ich tovar nachádza. Veľkým prínosom procurement logistics sú procesy, ktoré optimalizujeme z hľadiska času dodania aj nákladov.

Prečo si v oblasti procurement vybrať spoločnosť DACHSER?

Automatizované odosielanie tovaru

Služba DACHSER Procurement Logistics nielen prepája distribučnú logistiku dodávateľov s výrobnou logistikou podnikov, ale aj automatizuje dopravu v logistike. Dodávateľ tak môže zásielku sám odoslať a nemusí vopred informovať zákazníka či sa starať o zabezpečenie dopravy. Takýto proces šetrí čas a je zárukou efektivity a vysokej kvality.

Vyzdvihnutie u dodávateľa a distribúcia prostredníctvom medzinárodnej siete

Keď dodávateľ zadá na portáli eLogistics požiadavku, pobočka DACHSER zodpovedná za danú oblasť automaticky dostane podnet. Príslušná pobočka v daný deň vyzdvihne zásielku u dodávateľa a prostredníctvom našej vlastnej medzinárodnej zbernej siete ju v rámci garantovanej dodacej lehoty doručí príjemcovi.

DACHSER Procurement Logistics: výhody služby pre zákazníkov

 • Integrovaný prístup: Vďaka prepojeniu všetkých podnikov zapojených do procesu obstarávania v jednotnom IT systéme je možné rýchlo a transparentne realizovať aj komplexné logistické procesy.
 • Kontinuita: Dodávateľ označuje prepravovaný tovar a nahráva potrebné dokumenty – spolu s automatizovaným smerovaním dát tak prispieva k transparentnému reťazcu a podporuje agilné procesy.
 • Rýchla reakcia: Transparentné komunikačné systémy skracujú reakčné časy pri prípadných odchýlkach v logistickom procese.
 • Bezpečnosť: Jasne definované a štandardizované procesy a systémy sú pre príjemcu tovaru zárukou spoľahlivého plánovania a dodávok.
 • Podpora: Rýchla podpora od našich odborníkov, ktorí sú hlavnými kontaktnými osobami.
 • Transparentnosť: Všetky relevantné informácie o tokoch tovaru sú dostupné všetkým zúčastneným stranám v priebehu celého procesu.
 • Flexibilita: Odosielateľ si pri registrácii zásielky môže vybrať ľubovoľné produkty a prispôsobiť tak doručenie zásielky potrebám zákazníka.
 • Nižšia náročnosť: Cielené riadenie tokov znižuje časovú náročnosť, ako aj výšku nákladov všetkým zúčastneným stranám.
 • Spoľahlivosť: Naši zákazníci dostávajú dodávky tovaru načas, v súlade s ich požiadavkami a s prepravnými predpismi, ktoré platia pre daný tovar. Práve to je zárukou efektívnych a plynulých tokov tovaru.

Procurement Coordination Tower: vaše kontaktné miesto

Naše stredisko Procurement Coordination Tower je ústredným komunikačným uzlom pre vašu medzinárodnú obstarávaciu logistiku. Príslušná pobočka DACHSER vo vašom regióne prevezme tím zákazníckych služieb celkové riadenie a koordináciu špedičnej dopravy.

Implementácia

Dostanete unikátne „Procurement označenie“, ktoré slúži ako jedinečný identifikátor. Počas realizácie Procurement solution založíme v systéme eLogistics pre vašich dodávateľov účty a postaráme sa o komunikáciu so všetkými relevantnými pobočkami, ktoré zabezpečujú vyzdvihovanie. 

Každodenné riadenie

V rámci každodenného riadenia vám poskytneme podporu pri všetkých špedičných činnostiach ako je preclenie, konsolidácia a pod. Centrálne účtovanie je predpokladom transparentnosti pre všetky spoločnosti zapojené do procesu obstarávania. 

Pomôžeme vám pri optimalizácii logistiky obstarávania

Neváhajte nás kontaktovať: V spolupráci s našimi odborníkmi na procurement logistics určite nájdete riešenie, ktoré vám bude dokonale vyhovovať.

Chcem sa poradiť

Odpovede na často kladené otázky v oblasti procurement logistics

Čo znamená anglický výraz „procurement logistics“, resp. logistika obstarávania?

Obstarávacia logistika označuje zásobovanie spoločnosti surovinami, pomocnými materiálmi a spotrebným tovarom, náhradnými dielmi alebo jednotlivými dielmi, teda všetkým materiálom a spotrebným tovarom, ktorý si daná spoločnosť nedokáže vyrobiť sama. Cieľom logistiky obstarávania je navrhovať ekonomicky optimalizované procesy prispôsobené potrebám zákazníka s cieľom za každých okolností zabezpečiť efektívny a včasný výrobný proces. Logistika obstarávania preto musí zahŕňať prijatie a kontrolu tovaru, skladovanie a skladovú dispozíciu, odoslanie a koordináciu všetkých tokov informácií.

Ako vyzerá v spoločnosti DACHSER štandardný postup v oblasti obstarávacej logistiky?
 • Zákazník si požadovaný tovar objedná u svojho dodávateľa.
 • Dodávateľ zadá údaje zásielky do online portálu eLogistics spoločnosti DACHSER.
 • Zásielku u dodávateľa vyzdvihne príslušná pobočka spoločnosti DACHSER a následne ju prostredníctvom siete spoločnosti DACHSER doručí príjemcovi.

Stredisko Procurement Coordination Tower zákazníkom fakturuje celú dopravu v logistike obstarávania centrálne a dostáva v priebehu celého logistického reťazca informácie o všetkých zásielkach a udalostiach. Naši zákazníci si môžu kedykoľvek skontrolovať stav danej zásielky.

Aké typy logistiky obstarávania poznáme?
 • Zásobovacie obstarávanie: Spoločnosti objednávajú a skladujú dostatočné zásoby všetkých potrebných surovín a materiálov. Zásobovacia logistika obstarávania síce prináša vyššie náklady na údržbu skladu, na druhej strane však má podnik k dispozícii všetky materiály.
 • Obstarávanie „just-in-time“ (synchrónne obstarávanie): Suroviny a materiály sa dodávajú synchrónne podľa požiadaviek výrobného procesu, teda vždy, keď ich výroba vyžaduje. Tento druh znižuje náklady na udržiavanie zásob a skladovanie na minimum. Vzniká však riziko oneskorenia dodávok potrebného materiálu.
 • Náhodné obstarávanie (individuálne obstarávanie): V tomto prípade podnik objednáva tovar len jednorazovo po zistení jeho deficitu. Ide napríklad o časti strojov, nástroje alebo iné materiály.

Každá spoločnosť sa na základe vlastných požiadaviek musí rozhodnúť, ktorý typ obstarávacej logistiky je v danej situácii najvhodnejší, vyhovuje jej potrebám a je zároveň hospodárny.

Aké sú ciele procurement logistics?

Cieľom procurement logistics je optimalizovať materiálový tok pre výrobu a zabezpečiť tak dlhodobý úspech spoločnosti. Predpokladom splnenia cieľa je schopnosť špedície dodávok v rámci logistiky obstarávania zohľadniť rôzne faktory ako potrebu materiálov, dodávané množstvá a frekvenciu dodávania, ako aj výber dodávateľa. Všetky tieto faktory je potrebné optimálne zladiť navzájom, ale aj s potrebami podniku. Logistika obstarávania podporuje efektívne výrobné procesy spoločnosti hľadaním najlepšieho možného kompromisu medzi výhodnými nákupnými cenami, nízkymi nákladmi na skladovanie, flexibilitou, kvalitou produktov a spoľahlivosťou dodávok.