edi – komunikačná platforma pre rýchle a bezpečné spracovanie hromadných údajov

Keď sa analógové procesy stretnú s digitálnym svetom, výsledkom je inteligentná logistika.

Na zabezpečenie plynulého, časovo úsporného a spoľahlivého toku informácií v dodávateľskom reťazci pre vaše komplexné IT – logistické procesy, prevádzkuje DACHSER svoje vlastné EDI-Center. EDI (elektronická výmena dát) riadi a monitoruje výmenu prichádzajúcich a odchádzajúcich údajov do a z všetkých pripojených systémov. Štandardizované a pre zákazníka prispôsobené rozhrania umožňujú rýchlu a nekomplikovanú integráciu.

Vaše výhody:

 • Vyhýbanie sa chybám a úspora času: Štandardizované a automatizované pracovné postupy presne riadia vaše logistické procesy.
 • Zabezpečenie a dostupnosť údajov: Štandardizované a prispôsobené rozhrania umožňujú rýchlu a nekomplikovanú integráciu vašich obchodných procesov a výmenu všetkých relevantných informácií a údajov.
 • Konektivita: Prostredníctvom EDI ste priamo prepojení s našimi prepravnými a skladovými systémami.
 • Integrácia: Platforma EDI vám umožňuje optimalizovať štruktúru a návrh obchodných procesov.

Okrem toho Vám ponúkame:

 • Viac ako 750 IT špecialistov na centrále a viac než 230 IT koordinátorov na pobočkách
 • Centrálna 24/7 servisná linka
 • Antivírusová ochrana a antispamové filtre pre všetky aplikácie
 • Maximálne zabezpečenie a krízové plánovanie pre všetky systémy
 • Pravidlá ochrany dôverných informácií pre všetkých užívateľov IT na celom svete
 • Trvalé zlepšovanie našich systémov a vývoj IT inovácií 

Dôraz na riadenie kvality

 • DACHSER sieť: Vysoko výkonná logistická infraštruktúra globálnej siete kombinovaná s inteligentným IT umožňuje rýchle a efektívne realizovanie obrovského množstva logistických výziev.
 • Inteligentné zvolenie trasy prepravy: Ako vzdelávacia organizácia prispôsobujeme náš nový technologický vývoj tak, aby sme optimalizovali dodávateľský reťazec v reálnom čase a rýchlo priniesli inovácie do reálnej prevádzky – vo Váš prospech.
 • Vynikajúci personál: Neustále investujeme do odbornej prípravy a ďalšieho vzdelávania našich zamestnancov, aby sme tak udržali vysokú výkonnosť logistiky.

V prípade akýchkoľvek otázok prosím kontaktujte Vášho lokálneho zástupcu spoločnosti DACHSER.

 

DACHSER celosvetovo
Kontaktujte nás
Kontakt Lenka Balcova