späť
Správy Tlačové správy

Vakcíny pre Berlín

Boj proti pandémii pomocou očkovania, osobných ochranných prostriedkov a inteligentnej logistiky. Berlínsky senát poveril logistikou vakcín osvedčeného partnera, spoločnosť DACHSER v berlínskom Schönefelde.

Vakcíny pre Berlín
Vakcíny pre Berlín

„Je to všetko naozaj neuveriteľné, ale dosiahli sme to vďaka tímovej práci.“ Pri pohľade na minulý rok a niekoľko mesiacov roku 2021 sa Olaf Schmidt stále cíti ohromený a spokojný. Zastáva pozíciu generálneho riaditeľa logistického centra DACHSER v Berlíne-Brandenbursku, Schönefelde, a jeho príbeh o pandémii covid-19 je príbehom o pretekoch s časom a o tom, ako inteligentná logistika zabezpečuje spoľahlivé dodávky osobných ochranných prostriedkov a vakcín pre ľudí.

Začnime však od začiatku. V polovici mája minulého roka sa Berlínsky senát obrátil na logistické centrum DACHSER v Berlíne-Brandenbursku so žiadosťou o urýchlenú organizáciu skladovania a distribúcie ochranných masiek a iných osobných ochranných prostriedkov. „Bolo potrebné konať okamžite,“ spomína Schmidt a uvádza to ako jeden z dôvodov, prečo bola spoločnosť DACHSER jasnou voľbou. Do konca júna bolo logistické centrum schopné poskytnúť skladovacie priestory pre 130 prepravných kontajnerov. V júli pribudli tri lietadlá Boeing 747. „V priebehu štyroch týždňov sme zrazu mali v sklade 8 000 nových paliet,“ hovorí Schmidt. „Ale to bol len začiatok,“ hovorí Falk Wenk, manažér zmluvnej logistiky v logistickom centre DACHSER v Berlíne-Brandenburgu. „Do januára 2021 sa počet uskladnených paliet zvýšil na 11 000 a na zvládnutie tejto situácie sme potrebovali všetky naše odborné znalosti a vynaliezavosť.“ Wenk zároveň vysvetľuje, že skladovanie a distribúcia osobných ochranných prostriedkov, masiek a rýchlotestovacích súprav bolo stelesnením zmluvnej logistiky. „Spoločnosť DACHSER má dlhoročné skúsenosti s vykonávaním podobných procesov, a to aj pri vysokom vyťažení kapacity. Ale potom prišli vakcíny.“     

Výzva senátu

Európska lieková agentúra (EMA) 27. decembra schválila očkovanie registrovanými vakcínamí proti covid-19. Vedenie berlínskeho senátu sa už 7. decembra obrátilo na DACHSER v očakávaní, že k očkovaniu príde v najbližšom čase: „'Máme problém...,' tak sa začal rozhovor,“ uvádza Schmidt. „'Ale vy už máte logistický systém, ktorý nám účinne pomáha s distribúciou osobných ochranných prostriedkov. Myslíte si, že by ste ho mohli použiť aj na riadenie skladu s vakcínami? ' 'Áno',“ odpovedal. "Distribúcia vakcín bola pre všetkých zúčastnených veľkou výzvou s mnohými neznámymi. V skutočnosti neexistoval žiadny plán, ktorý by bolo možné dodržať,“ hovorí Schmidt. „Prvým problémom, ktorému sme čelili, bola potreba farmaceutickej spoločnosti skladovať svoje vakcíny v sklade stráženom nemeckými ozbrojenými silami. Medzi vybavenie skladu patria veľmi hlboké mrazničky, ktoré dokážu udržať teplotu mínus 75 °C. Použili sme tiež systém riadenia skladu Mikado od spoločnosti DACHSER na organizáciu skladovacích procesov a spustenie dodávok. Boli sme tiež zodpovední za obstaranie vhodných chladiacich boxov na prepravu vakcín do šiestich berlínskych očkovacích centier, nemocničných lekární a mobilných očkovacích tímov.“ DACHSER zároveň pokračoval v dodávaní osobných ochranných prostriedkov a veľmi potrebných rýchlotestovacích súprav do škôl.

"Sme radi, že môžeme využiť naše logistické skúsenosti a prispieť tak k pomoci spoločnosti a boju proti pandémii."

Schmidt hovorí, že to všetko si vyžadovalo obrovské organizačné úsilie, ktoré zahŕňalo každodenné konferencie so všetkými účastníkmi berlínskeho projektu očkovania, spoluprácu s farmaceutickými spoločnosťami a koordináciu policajných sprievodných vozidiel.

Vakcíny sa museli vždy dostať do očkovacích centier nielen bezpečne a za prísne stanovených podmienok, ktoré sa vyžadujú pre farmaceutické výrobky, ale bolo tiež nevyhnutné, aby bolo možné sledovať každú šaržu. Na zabezpečenie splnenia týchto kritérií spoločnosť DACHSER použila svoj systém logistiky výroby Domino na riadenie pozemnej dopravy a systém Mikado na skladovanie. „To boli predpoklady pre riadený proces logistiky vakcín a predvídavé plánovanie distribúcie vakcín,“ hovorí Schmidt. „Po dodaní prvej dávky, sme už plánovali dodanie druhej dávky a vopred sme si ju rezervovali.“

Chladiace boxy na transport vakcín
Chladiace boxy na transport vakcín

Skvelé riešenia z workshopu

Na splnenie požiadaviek logistiky vakcín musela berlínska pobočka spoločnosti DACHSER v Schönefelde rýchlo získať približne 150 chladiacich boxov na prepravu liekov. To bolo možné len vďaka dlhodobo dobrým vzťahom so zákazníkom. Keďže boxy sú vybavené chladiacim obalom, ktorý sa musí vymeniť do 48 hodín, spoločnosť DACHSER okamžite umiestnila do skladu náhradnú chladiacu jednotku. „Chladiace obaly môžu zaberať veľa miesta, preto naši zamestnanci vyrobili na tento účel regály na mieru. Vymysleli tiež dômyselné oddeľovače medzi chladiacimi baleniami, aby sa zlepšila manipulácia a opätovné balenie. Bolo úžasné vidieť, ako každý člen nášho tímu odvádza svoj podiel práce a prispieva k celku,“ hovorí Schmidt.

To, že logistika vakcín počas pandémie je v mnohých ohľadoch testovacia úloha, je zrejmé aj mimo strážených skladov a eskortovaných transportov. V marci sa výrobcovi vakcín pokazilo nákladné auto, čo spôsobilo zastavenie dodávok, a bulvárne noviny neváhali okamžite informovať o "chaose s vakcínami". „Ale my a naša časť dodávateľského reťazca s tým nemáme nič spoločné,“ hovorí Schmidt. Dnes ho už tento krátkodobý mediálny rozruch len pobavil. „DACHSER v Berlíne teraz určite priťahuje viac pozornosti, a to nielen vďaka tomuto projektu,“ hovorí Schmidt a hrdo dodáva: „Sme radi, že môžeme využiť naše logistické skúsenosti a prispieť tak k pomoci spoločnosti a boju proti pandémii.“

DACHSER celosvetovo
Kontaktujte nás
Kontakt Lenka Balcova