V Berlíne vznikla nadácia Open Logistics Foundation

Spoločnosti DACHSER, DB Schenker, duisport a Rhenus založili koncom októbra v Berlíne nadáciu Open Logistics Foundation. Cieľom tejto neziskovej spoločnosti je vybudovať európsku open source komunitu s cieľom podporovať digitalizáciu v logistike a riadení dodávateľských reťazcov na základe softwaru s otvoreným zdrojovým kódom a štandardizovať logistické procesy prostredníctvom de facto štandardov. Nielenže je takáto technologická iniciatíva v logistike zatiaľ jedinečná, ale  zakladajúci členovia sa zároveň stávajú priekopníkmi v téme open source.

V Berlíne vznikla nadácia Open Logistics Foundation</span>
V Berlíne vznikla nadácia Open Logistics Foundation</span>

„Spoločne chceme posunúť digitalizáciu logistiky vpred. Preto je open source dôležitým faktorom úspechu celého logistického priemyslu a zároveň hnacou silou pre harmonizáciu procesov v digitálnych dodávateľských reťazcoch. Open Logistics Foundation považujeme za prvý krok smerom k platformovej ekonomike založenej na európskych právnych normách a hodnotách. Je to začiatok a zároveň výzva pre logistický sektor, aby spoločne premýšľal o technológiách a procesoch a aktívne sa zapájal do open-source komunity,“ uviedli zakladajúci členovia v spoločnom vyhlásení. Teraz ide o zakotvenie open source v logistickom sektore a o zavedenie interných štruktúr na prácu s príslušným hardvérom a softvérom.

Nadácia oslovuje všetky spoločnosti súvisiace s logistikou a vývojárov ich IT. Prostredníctvom podporného združenia Open Logistics e.V., ktoré bolo tiež založené v Berlíne, je skupina otvorená novým členom zo všetkých oblastí logistiky, od priemyslu, maloobchodu a služieb až po špedičné spoločnosti a politické organizácie. Svoju účasť v združení už ohlásilo mnoho spoločností vrátane AEB, BLG Logistics Group, GS1 Germany, Lobster Logistics Cloud a Setlog Holding, ale aj asociácie, ako Fraunhofer.

Inteligentná logistika je založená na vysoko výkonných IT systémoch. Tento princíp uplatňuje DACHSER už mnoho desaťročí a bude tomu tak aj naďalej. Avšak nedáva veľmi zmysel programovať každý riadok kódu v štandardnej aplikácii vlastnými silami. Nie je to ani ekonomické, ani to neposkytuje konkurenčnú výhodu.

Stefan Hohm, Chief Development Officer (CDO), DACHSER SE

Jadrom činnosti nadácie je práca na úložisku, takzvanom Open Logistics Repository, technickej platforme, ktorá zhromažďuje softvérové a hardvérové implementácie a komponenty dostupné ako systémy s otvoreným zdrojovým kódom s voľnou licenciou. Všetky nástroje a komponenty budú k dispozícii bezplatne na komerčné použitie bez obmedzení, aby sa podporilo ich rozšírenie v logistickom sektore. Spoločnosti ich môžu využiť napríklad na rozšírenie svojich platforiem alebo na rýchlejšie zavedenie nových produktov a obchodných modelov. Open source prístup zaručuje otvorený štandard pre digitalizáciu logistických procesov a zároveň ponúka značnú mieru flexibility pre individuálne prispôsobenie. Spoločnosti, ktoré používajú open source, sú zvyčajne produktívnejšie, znižujú náklady a vyhýbajú sa viazanosti na proprietárny softvér. Ďalšou výhodou je, že softvérové riešenia nie sú izolované, ale všetky komponenty sú kompatibilné, čo uľahčuje digitálne zosieťovanie za hranicami spoločnosti.

Medzi hlavné úlohy Open Logistics Foundation patrí identifikácia spoločných projektov, ktoré sa majú zahrnúť do repozitára otvorenej logistiky. Monitorujú kvalitu softvéru s otvoreným zdrojovým kódom a zaručujú neutralitu pri jeho vývoji. Ponúkajú tiež školenia pre spoločnosti o tom, ako pracovať s platformou.

Fáza zriadenia platformy sa uskutoční budúci rok. V Berlíne už boli pomenované niektoré projekty s otvoreným zdrojovým kódom, ako napríklad prvý digitálny nákladný list s otvoreným zdrojovým kódom (eCMR), ako aj implementácia pre digitálnu výmenu prípojných vozidiel alebo rozhraní pre automaticky riadené vozidlá (AGV) s názvom VDA 5050. Ďalšie vývojové produkty budú zo strany komunity pridané v budúcnosti.

Pri založení nadácie boli vymenovaní členovia správnej rady. Do výkonnej rady boli zvolení Jochen Thewes (predseda), CEO DB Schenker, Dr. Stephan Peters (podpredseda), člen predstavenstva spoločnosti Rhenus, a Stefan Hohm (podpredseda), CDO spoločnosti DACHSER. Dozornú radu tvoria Prof. Dr. Dr. h. C. Michael ten Hompel (predseda), generálny riaditeľ Fraunhofer IML inštitútu, a Markus Bangen, CEO spoločnosti duisport, ako aj Jakub Piotrowski CIO/CDO BLG Logistics Group.

Inteligentná logistika je založená na vysoko výkonných IT systémoch

„V spoločnosti DACHSER sa takýmto princípom riadime už mnoho desaťročí a určite to tak zostane aj naďalej. Sotva však má zmysel programovať každý riadok kódu v štandardnej aplikácii. Nie je to ani ekonomické, ani to neposkytuje konkurenčnú výhodu,“ hovorí Stefan Hohm, Chief Development Officer (CDO) skupiny Dachser SE a podpredseda nadácie Open Logistics Foundation. „Naopak, často to dokonca bráni pragmatickému prepojeniu partnerov a zákazníkov. Pre všetky strany v dodávateľskom reťazci je preto v budúcnosti výhodné, ak budú vybrané softvérové komponenty dostupné pre všetkých bezplatne ako prvky s otvoreným zdrojovým kódom a priebežne aktualizované neutrálnou autoritou. Open source sa tak stáva ďalším dôležitým faktorom konkurencieschopnosti, a preto sme od začiatku podporovali myšlienku nadácie Open Logistics Foundation.“

Vznik Open Logistics Foundation inicioval Fraunhoferov inštitút pre materiálové toky a logistiku (IML) v rámci svojho výskumného projektu Silicon Economy, ktorý financuje nemecké Spolkové ministerstvo dopravy a digitálnej infraštruktúry (BMVI) sumou 25 miliónov eur. Viac ako 150 vedcov pracuje na softvérovej a hardvérovej infraštruktúre s otvoreným zdrojovým kódom, ktorá umožňuje spoločnostiam automatizovane spracovávať svoje obchodné operácie a bezpečne ponúkať a využívať služby a údaje na rôznych platformách a mimo nich. Softvér a hardvér vytvorený počas projektu do roku 2023 a ďalší vývoj budú tvoriť základ repozitára Open Logistics Foundation.

DACHSER celosvetovo
Kontaktujte nás
Kontakt Lenka Balcova