späť
Informácie o trhu Správy

Sieť nás robí flexibilnými

Výzvy v leteckej nákladnej preprave pretrvávajú

Dopyt po kapacitách v leteckej nákladnej preprave zostáva vysoký. V prvej polovici roku 2022 spoločnosť DACHSER uskutočnila 150 charterových letov – to je o 50 viac ako v rovnakom období v roku 2021. Výzvy v leteckej nákladnej preprave však pretrvávajú: lockdowny v Číne a personálne problémy, ktoré ešte zhoršujú štrajky na veľkých európskych a medzinárodných letiskách vyvolávajú problémy v dodávateľských reťazcoch. Timo Stroh, vedúci globálnej leteckej nákladnej dopravy v spoločnosti DACHSER, hovorí o súčasnej situácii v leteckej nákladnej preprave aj o možných perspektívach a riešeniach.

Očakávate, že dopyt po kapacite, a tým aj po charterovej leteckej preprave, bude v strednodobom až dlhodobom časovom horizonte klesať?

V súčasnej dobe očakávame, že sa na trhu  objaví viac možností nákladnej dopravy. Hlavné prepravné spoločnosti investovali do nákladnej leteckej dopravy a významné letecké spoločnosti objednali mnoho nových nákladných lietadiel a zároveň prestavali osobné lietadlá na "preighters" (slovo spojením passenger a freighter). Tým sa rozumie osobné lietadlo, ktoré je dočasne prevádzkované ako nákladné.

V súčasnej ekonomickej situácii tiež očakávame pokles spotrebiteľského dopytu v dôsledku enormného nárastu nákladov. Navyše je stále zrejmejšie, že v niektorých odvetviach dochádza k trendu „nearshoringu“ (teda využívanie výhod blízkych lokalít či susediacich krajín). Tým sa má predísť celosvetovým problémom s dodávkami, ktoré sú spôsobené obmedzeniami na hlavných letiskách a námorných prístavoch.

Európske a severoamerické letiská čelia obrovským výzvam. Všade je nedostatok personálu, procesy nie sú plynulé a pozemné odbavenie má oneskorenie a problémy. Ako hodnotíte situáciu?

Situácia je skutočne vážna. Nedostatok personálu predstavuje problém vo všetkých oblastiach. Toto dokazuje, že sú to práve ľudia, ktorí zaisťujú hladké fungovanie procesov: bez kvalifikovaného a motivovaného personálu sa všetko zastaví.

Počas pandémie a lockdownov  mnoho ľudí zmenilo svoju profesiu. To ešte viac zhoršilo už aj tak napätú situáciu spôsobenú demografickými zmenami, čo viedlo k obrovským problémom – napríklad v pozemných službách na letiskách, čo následne ovplyvnilo leteckú nákladnú prepravu. Letecké spoločnosti reagujú rušením letov, ich presunom na menej vyťažené obdobia alebo uvalením embarga na určitý tovar.

Ako dlho bude táto situácia trvať, závisí do značnej miery od toho, ako rýchlo sa podarí získať nových zamestnancov. Očakávame však, že táto situácia bude udržiavať odvetvie ešte nejaký čas v napätí. Vlna cestujúcich v období letných dovoleniek nepochybne vytvára ďalší tlak na túto situáciu.

Ako môže spoločnosť DACHSER v tomto svetle ponúknuť svojim zákazníkom spoľahlivé služby leteckej dopravy?

Náš globálny tím pre leteckú nákladnú dopravu denne reaguje na vývoj situácie a veľmi tvrdo pracuje na zaistení spoľahlivej a odolnej siete pre našich zákazníkov. Z tohto dôvodu sa musí čoraz viac letov odkláňať na menšie letisko.

Dovoľte mi uviesť príklad. Veľké letiská vo Frankfurte, Paríži a Chicagu sú v súčasnej dobe postihnuté obmedzením a narušením. Preto, kde je to možné, odkláňame nákladné lety na alternatívne, obvykle menšie letisko, aby sme situáciu uľahčili a zaistili plynulú prevádzku. Niektoré z našich charterových letov spoločnosti DACHSER napríklad namiesto hlavného letiska vo Frankfurte pristávajú vo Frankfurte nad Mohanom alebo v belgickom Liège. To je možné vďaka našej hustej európskej sieti pozemnej prepravy, ktorá nám umožňuje prijímať zásielky kdekoľvek a distribuovať ich po celej Európe. Na základe tejto integrovanej siete nám tieto riešenia poskytujú veľkú flexibilitu a stabilizujú dodávateľské reťazce našich zákazníkov.

Ďakujeme za rozhovor.

Rozhovor s: Timo Stroh

Head of Global Air Freight v spoločnosti DACHSER

DACHSER celosvetovo
Kontaktujte nás
Kontakt Lenka Balcova