Prírodné liečivá dopravené bezpečne

Zdravo fungujúce medzinárodné dodávateľské reťazce sú životne dôležité pre farmaceutický sektor. Pri spolupráci so spoločnosťou A. Vogel, výrobcom prírodných liečiv, použila spoločnosť DACHSER pri vymýšľaní a zabezpečovaní logistické riešenie, ktoré má pridanú hodnotu, vlastný interdisciplinárny poradenský prístup zameraný na kvalitu.

Echinacea purpurová (Echinacea purpurea), príbuzná slnečnici, stimuluje imunitný systém.

Príroda sama o sebe je najlepším lekárom táto múdra rada sa pripisuje Hippokratovi, lekárovi v starovekom Grécku, ktorý sa často označuje ako „otec medicíny". Liečivá sila rastlín bola uznávaná po tisícročia. Pre švajčiarskeho priekopníka prírodného zdravia Alfreda Vogela (19021996) bola príroda jeho „najobľúbenejšou univerzitou". Preto spoločnosť, ktorú založil: A. Vogel, vyrába rastlinné lieky a povzbudzujúce výživové produkty a doplnky na báze čerstvých organických ingrediencií a dodáva ich do viacerých krajín po celom svete.

Bylinná medicína, nazývaná tiež fytoterapia, z gréckeho koreňa „phyton", čo znamená „rastlina", sa stala miliardovým trhom. Tieto rastlinné lieky sú často voľbou pre tých, ktorí trpia bežným prechladnutím. Sú tiež populárne pre liečbu a prevenciu dýchacích ťažkostí, zlepšenie trávenia a upokojenie nervov.

Z logistického hľadiska sú tieto produkty na prepravu všetko, len nie jednoduché. Podliehajú totiž rovnakému štandardu kvality prepravy farmaceutických prípravkov "good distribution practice (GDP)" ako iné lieky. „Vidíme, že tlak zo strany rôznych úradov, ako vo Švajčiarsku, tak v zahraničí, ale najmä zo strany zákazníkov na spoločnosti v tejto oblasti neustále rastie," hovorí Samuel Haller, Country Manager Air & Sea Logistics Switzerland.

Stále tvrdšia konkurencia

Veľké farmaceutické korporácie majú celé oddelenia venované plneniu štandardov kvality, ale tento problém tlačí viacero malých a stredných farmaceutických spoločností na hranice svojich možností. Takéto podniky často jednoducho nemajú prostriedky na mapovanie a kontrolu procesov kvality v logistike, čo vedie k vyšším nákladom v stále tvrdšej konkurencii.

Tiež A. Vogel vzápätí začal s rozbiehaním procesov kvality vo svojej výrobe. Rýchlo však vyšlo najavo, že ide o viac. „Uvedomili sme si, že potrebujeme ľahko dostupné, logistické riešenia prispôsobené pre optimalizáciu dodávateľského reťazca a udržanie štandardov kvality," hovorí Bernhard Bärtschi, vedúci medzinárodných trhov v spoločnosti A.Vogel. A to je to, čo pritiahlo spoločnosť k spoločnosti DACHSER asi pred tromi rokmi.

Uvedomili sme si, že potrebujeme ľahko dostupné, logistické riešenia prispôsobené pre optimalizáciu dodávateľského reťazca a udržanie štandardov kvality.

„Hlavná myšlienka bola znížiť počet medzičlánkov a generovať úspory z rozsahu tak, aby sa znížili náklady a za súčasného zaistenia kvality procesov," spomína Haller. To znamená, že konzultačný postup musí brať do úvahy všetky typy dopravy. Zdôrazňuje, že „to nevyhnutne neznamenalo, že DACHSER bude vždy zabezpečovať každý transport sám." Namiesto toho sa v spoločnosti zamerali na nájdenie kompletného riešenia naprieč všetkými dopravcami.

„Veľa výrobcov podceňuje nepriame náklady, ktoré vznikajú pri preprave a zapojení rôznych dopravcov," vysvetľuje Haller. Prekládka, čakacie doby a oneskorenia pri odovzdávaní údajov by často stáli viac, ako si spoločnosti pôvodne pripustili. V spsosločnosti A. Vögel tomu tak aj skôr bolo, pretože spolupracuje v rámci svojich dodávateľských reťazcov s rôznymi poskytovateľmi. „V oblasti špedície si výrobca môže vybrať medzi bežnou prepravou a exkluzívnou prepravou," hovorí Bartsch. Ale to nie je vždy najefektívnejšia voľba čo sa týka nákladov.

Čerstvé rastliny tvoria základ ...
Čerstvé rastliny tvoria základ ...

Prírodné liečivá sú krehké

Veľkú časť zámorského podnikania spoločnosti A. Vogel tvoria dodávky do Kanady a Južnej Afriky. Podmienky GDP ukazujú, že doprava do ktorejkoľvek z týchto krajín nie je jednoduchá. Analýza rizík prepravy ukázala, že je potrebné zamerať sa na otázky týkajúce sa času použiteľnosti bylinných prípravkov a citlivosti na teplo. "S DACHSEROM sme o tejto zložitej záležitosti diskutovali veľmi dlho," vysvetľuje Bärtschi.

Aby sme všetko dôkladne preverili, boli testovacie zásielky najprv umiestnené do normálnych kontajnerov a v krátkych intervaloch bola meraná teplota obsahu. Tieto testy odhalili veľké teplotné výkyvy až 25 stupňov Celzia, napríklad pri námornej nákladnej preprave, ktorá prekračuje rovník na ceste do Južnej Afriky. V leteckej preprave môžu byť teploty počas dočasného skladovania na asfalte napríklad v Dubaji, kritické. Pri pohľade na tieto faktory nebolo použitie štandardných kontajnerov prvou voľbou A.Vogela. Samotné chladiace kontajnery však tiež neboli riešením, pretože by výrazne zvýšili náklady.

Riešenie DACHSERu: maximálna flexibilita. Dnes sú bylinné prípravky balené do rôznych prepravných boxov v závislosti na ročnom období. V letných mesiacoch idú do chladiacich boxov a od októbra môžu transporty do Južnej Afriky využívať konvenčné kontajnery. Tovar odosielaný leteckou dopravou ide iba priamym letom, aby sa zabránilo prekládke a čakaniu v dubajskej horúčave. "V DACHSERi sme našli prostredníka, ktorý by bol pre nás perfektný," hovorí Bärtschi.

Unikátny prístup založený na sieti služieb

„Pri implementácii flexibilných logistických riešení je nevyhnutné uvažovať aj z interdisciplinárnych a multimodálnych hľadísk," radí Haller. To znamenalo zahrnúť do príslušných konzultačných a vývojových krokov rôzne skupiny: odborníkov na kvalitu a smernice, napríklad z oblasti prírodných vied a zdravotníctva (LSH), ako aj špecialistov na kontajnerové a nákladné vozidlá od spoločnosti DACHSER Air & Sea Logistics a odborníkov z DACHSER Cargoplus Food . "Nie je príliš veľa poskytovateľov logistiky, ktorí by mohli ponúknuť takýto prístup, a v kontexte našej Interlocking stratégie to skutočne DACHSER umožňuje," hovorí Haller.

...pre efektívne prírodné liečivá a ich výrobu.
...pre efektívne prírodné liečivá a ich výrobu.

Zložitosť dodávateľských reťazcov sa značne znížila

Konzultácie medzi spoločnosťami DACHSER a A.Vogel trvali približne rok a pokrývali všetko od hodnotenia rizík a opatrení na kontrolu škôd až po definície procesov a formalizácie týchto procesov. Obe strany sa radili, diskutovali, skúmali možnosti a nastavili procesy. "Zákazník má vždy posledné slovo o tom, čo bude vykonané," hovorí Haller. Bärtschi je potešený, že jedným z výsledkov bolo výrazné zníženie zložitosti dodávateľského reťazca a hlavnou výhodou sú nižšie náklady. Dnes A.Vogel využíva predovšetkým služby námornej prepravy spoločnosti DACHSER, hoci je tu tiež letecká nákladná doprava. Služby Cargoplus Food medzitým prepravujú tovar v plnom zaťažení do Grécka, Írska, na sever Spojeného kráľovstva a do Švédska.

Celkovo Bärtschi uvádza, že prístup integrovaných riešení zlepšil kvalitu dodávok. "Doprava je ako komodita, ale poradenské služby spoločnosti DACHSER ju premenili na súčasť komplexného logistického konceptu," hovorí. Výsledkom je optimalizovaný dodávateľský reťazec, v ktorom sú udržiavané farmaceutické štandardy kvality s dokumentáciou dodanou až ku koncovému zákazníkovi. Spoločnosť A.Vogel tak môže rýchlo a spoľahlivo dodávať do svojich predajných miest.

DACHSER celosvetovo
Kontaktujte nás
Kontakt Lenka Balcova