Osobný a profesionálny rast považujem za najväčší bonus svojej práce

Zamestnanci sú najcennejším aktívom spoločnosti DACHSER. S ich pomocou sa logistickej spoločnosti darí dosahovať svojich cieľov, potvrdzovať svoju pozíciu na trhu a poskytovať prvotriedne služby. Jedným zo zamestnancov, ktorí sa s nami podelili o svoje skúsenosti s prácou v našej spoločnosti, je Tomáš Škvarček, Operations Manager
Air & Sea Logistics v DACHSER Slovakia.

Tomáš Škvarček, Operations Manager Air & Sea Logistics v DACHSER Slovakia.

Tomáš pracuje ako prevádzkový manažér v divízii leteckej a námornej dopravy a na tejto pozícii je zodpovedný za poskytovanie dopravných a zákazníckych služieb a jednanie s leteckými a lodnými spoločnosťami. „Od roku 2022 zastávam v rámci štruktúry Air & Sea Logistics takisto úlohu lokálneho Business, Processes and Organization (LBPO) manažéra pre Slovensko. Mojou úlohou je dohliadať na efektívne nastavenie procesov, dodržiavanie vybraných kvalitatívnych KPI a dohliadať na to, aby boli postupy práce našej pobočky v súlade s nastavenými pravidlami v rámci celosvetovej siete DACHSER,“ opisuje svoju prácu Tomáš Škvarček.

Pre zamestnancov DACHSER je typické, že  v rámci svojich pozícií dosiahnu kariérny rast a časom sa dostanú na riadiace pozície. Práve tento vývoj umožňuje dôkladné pochopenie celého prostredia a firemnej kultúry, čo pomáha vytvárať a posilňovať nielen lojalitu, ale aj pozitívne vzťahy medzi zamestnancami.

"Začínal som v DACHSERi ako referent cenového oddelenia. Na túto pozíciu som nastúpil hneď po skončení štúdia medzinárodného obchodu na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Záujem o oblasť medzinárodnej dopravy a logistiky sa u mňa prejavil už počas študentského obdobia na vysokej škole. Mal som konkrétnu predstavu, že sa chcem týmto smerom uberať a ďalej rozvíjať vo svojej kariére. Spoločnosť DACHSER ma oslovila svojimi firemnými hodnotami a silným medzinárodným postavením,“ vysvetľuje Tomáš, prečo si vybral práve túto spoločnosť, a dodáva: "Od roku 2015 som pracoval na viacerých pozíciách, najprv ako referent, následne ako obchodný zástupca a supervisor, až kým mi nebola ponúknutá manažérska pozícia. Som rád, že som si získal dôveru nadriadených a mohol som sa ďalej rozvíjať a napredovať. To je jedna z vecí, ktorú si na svojej práci veľmi cením.

Počas môjho pôsobenia v spoločnosti som mal možnosť spolupracovať s mnohými inšpiratívnymi kolegami priamo zo  Slovenska, ako aj z ostatných pobočiek v rámci našej širokej medzinárodnej siete. Na mojej práci ma baví jej rôznorodosť a dynamika. Prostredie leteckej a námornej logistiky sa vo svete veľmi rýchlo mení a je preto nutné vedieť flexibilne reagovať na situácie a výzvy, ktoré prinášajú napríklad celosvetové obmedzenia spôsobené pandémiou či rôznymi vojnovými alebo politickými konfliktmi.“

Možnosť neustáleho vzdelávania

Spoločnosť DACHSER má na Slovensku aj nový program osobného rozvoja svojich zamestnancov, ktorý im  umožňuje preniknúť ešte hlbšie do logistického sektora. A práve stretnutia s inými odborníkmi sú najväčším prínosom pri získavaní skúseností. „Ja veľmi oceňujem, že spoločnosť DACHSER dbá na profesionálny rozvoj svojich zamestnancov. Popri mnohých odborných školeniach a tréningoch som bol spolu s niekoľkými ďalšími kolegami aktuálne zaradený aj do nového programu Talent manažmentu, zameraného na dlhodobý rozvoj leadershipu a manažérskych zručností,“ hovorí Tomáš.

Rovnováha medzi pracovným a súkromným životom je samozrejmosťou aj pre DACHSER. Tomáš rád športuje, hrá futbal, venuje sa turistike a cestovaniu a v zime rád lyžuje. Okrem aktívneho trávenia voľného času sú mu blízke aj dobrovoľnícke aktivity, do ktorých sa môžu zamestnanci zapájať v rámci existujúcich DACHSER CSR projektov, a tak sa dobrovoľne podieľať na množstve prospešných aktivít.

DACHSER celosvetovo
Kontaktujte nás
Kontakt Lenka Balcova