Náskok pred ostatnými

Automobilový priemysel čakajú radikálne prevraty. Aptiv je popredná technologická spoločnosť, ktorá inovuje v prostredí prevratných trendov v odvetviach mobility. A inteligentná logistika prináša zásadné zmeny.

Prepojená mobilita pre mesto budúcnosti
Prepojená mobilita pre mesto budúcnosti

Pred viac ako šiestimi rokmi spoločnosť Aptiv umožnila nemožné. Špecializovaný tím a technológie pomohli dokončiť najdlhšiu automatizovanú jazdu vozidiel v histórii – prešli takmer 3 400 míľ zo San Francisca do New Yorku, pričom 99 % jazdy prebehlo v plne automatizovanom režime. Vozidlo úspešne zvládlo zložité jazdné situácie a zhromaždilo údaje dôležité pre rozvoj novovznikajúceho odvetvia technológií aktívnej bezpečnosti.

Jedinečné postavenie spoločnosti Aptiv ako jediného dodávateľa „mozgu“ (softvéru a výpočtovej techniky) a „nervového systému“ (distribúcia energie a údajov) pri riešení mobility jej umožňuje koncipovať, špecifikovať a dodávať pokročilé architektúry vozidiel budúcnosti. Poslanie spoločnosti Aptiv je jasné: Naše portfólio technológií využívame na to, aby boli vozidlá bezpečnejšie, ekologickejšie a prepojenejšie a zaistili budúcu mobilitu.“

Aby sa spoločnosť pripravila na súčasné aj budúce úlohy, spolupracuje s viac ako 100 dodávateľmi, vrátane mnohých z Nemecka. DACHSER podporuje spoločnosť Aptiv v Ázii a Tichomorí, kde má množstvo výrobných závodov, ktoré vyrábajú diely a systémy pre miestne aj globálne trhy.

Nároky spoločnosti Aptiv na dodávateľa a logistiku sú vysoké. Aj jediný chýbajúci diel by totiž mohol znamenať, že nebude možné skonštruovať zložitú jednotku, ako je napríklad tá, ktorá riadi tok energie pri dobíjaní elektromobilu. Spoločnosť, preto hľadala logistického partnera, ktorý by všetko ponúkal na jedinej platforme. A spoločnosť DACHSER mala tú správnu odpoveď: vlastné riešenie DACHSER Automotive Logistics industry.

„Ako hodinky"

Spoločnosť DACHSER teraz zhromažďuje výrobky od európskych dodávateľov spoločnosti Aptiv a konsoliduje zásielky pre ďalšiu prepravu po celom svete, spravidla námornou dopravou. Naša európska dopravná sieť je úzko prepojená a veľmi flexibilná a ponúka najvyššie štandardy kvality a krátke prepravné časy. To nám umožňuje efektívne vybavovať objednávky pre našich zákazníkov z automobilového priemyslu a dopravovať ich do miest určenia po celom svete − a zaisťuje to úplnú transparentnosť v každej fáze prepravného reťazca,“ hovorí Stefan Dahnken, vedúci oddelenia logistiky pre automobilový priemysel spoločnosti DACHSER. Dodáva, že pri riadení zložitých dodávateľských reťazcov v automobilovom priemysle, môže spoločnosť DACHSER uplatniť nielen svoje odborné know-how, ale aj preverenú sieť európskej logistiky a leteckej a námornej logistiky s presne stanovenými časmi prepravy. Jednotlivé prvky nášho dodávateľského reťazca pre automobilový priemysel fungujú ako hodinky, čo robí naše tranzitné časy konzistentné a spoľahlivé,“ vysvetľuje recept na úspech. Spoločnosť DACHSER zriadila v Hamburgu koordinačnú vežu pre automobilový priemysel, ktorá poskytuje zodpovedajúcu servisnú a kontrolnú jednotku pre toto odvetvie. Ich 40 zamestnancov zaisťuje optimálne procesy pri plánovaní a rezervácii, pri kontrole a organizácii prepravy, pri colnom odbavení a pri výbere vhodných dopravných prostriedkov.

„Jednotlivé prvky nášho dodávateľského reťazca pre automobilový priemysel fungujú ako hodinky, čo robí naše tranzitné časy konzistentné,“ hovorí Stefan Dahnken, vedúci oddelenia automobilovej logistiky spoločnosti DACHSER.

Pre spoločnosť Aptiv je pobočka DACHSER v Neusse v Severnom Porýni-Vestfálsku dôležitým uzlom siete DACHSER. Práve sem prichádzajú nákladné automobily s výrobkami dodávateľov z rôznych európskych krajín pripravené na konsolidáciu a ďalšiu prepravu. Nákladné kontajnery sa potom nakladajú len o niekoľko kilometrov ďalej po Rýne vo vnútrozemskom prístave Duisburg. Tu zamestnanci dbajú na čo najlepšie využitie nákladového priestoru. Vzhľadom na veľmi rôznorodé tvary výrobkov − od káblových cievok cez tovar na paletách až po jednotlivé krabice − to nie je vždy ľahké. Navyše je niekedy značne obmedzená stohovateľnosť krabíc obsahujúcich citlivé elektronické súčiastky. O to dôležitejšie je dopraviť konsolidované zásielky na miesto určenia s čo najmenším počtom prekládok. Nehovoriac o tom, že mať mnoho jednotlivých zásielok znamená množstvo colnej byrokracie a občas aj dlhší čas prepravy.

Spoločnosť DACHSER spája pre spoločnosť Aptiv rôzne druhy dopravy
Spoločnosť DACHSER spája pre spoločnosť Aptiv rôzne druhy dopravy

Všetko z jediného zdroja

Odvtedy sa spoločnosti DACHSER podarilo zvýšiť priemerné využitie kapacít kontajnerov pre spoločnosť Aptiv o 20 percent. Okrem toho, zákazník ťaží z priebežného sledovania zásielok pomocou sériových kódov prepravných kontajnerov (SSCC). Neustále zlepšovanie nákladov a efektivity v zložitých dodávateľských reťazcoch bolo pre spoločnosť Aptiv to kľúčové,“ zdôrazňuje Martin Ma, vedúci oddelenia Key Account Management Air & Sea Logistics Far East v spoločnosti DACHSER. Ma je ​​priamym kontaktom spoločnosti Aptiv a o zákazníka sa stará zo svojej kancelárie v Šanghaji.

Firemné riešenie DACHSER Automotive Logistics rastie spolu so zákazníkmi ako škálovateľné riešenie. Ak zákazník pridá nových dodávateľov alebo výrobné závody, prispôsobí sa tomu ako proces vyzdvihovania, tak aj priebeh dodávok. A v situáciách, keď záleží na rýchlosti, sa zásielky prepravujú „rýchlym pruhom" so zodpovedajúcim produktom targospeed − pozemnou prepravou s následnou ďalšou medzikontinentálnou prepravou lietadlom alebo po železnici − keby námorná cesta trvala príliš dlho. V tomto bode je DACHSER rovnako flexibilný ako Aptiv. Koniec koncov nové technológie batérií alebo nový štandard dobíjania elektromobilov sa môže presadiť zo dňa na deň. A ak sa tak stane, dodávateľský reťazec musí zostať spoľahlivý, plánovateľný a flexibilný.

DACHSER celosvetovo
Kontaktujte nás
Kontakt Lenka Balcova