Košický DACHSER má jeden z najväčších skladov humanitárnej pomoci pre Ukrajinu

Stanislav Balog, Branch Manager Košice, DACHSER Slovakia

Vojna na Ukrajine priniesla množstvo negatív a veľa utrpenia. Pozitívom súčasnej situácie je ale to, že sa objavilo mnoho spoločností a jednotlivcov, ktorí dokázali, že im osud iných ľudí nie je ľahostajný. Našlo sa veľa spôsobov, akými sa dá pomôcť. Ideálne pritom je, ak to každý robí spôsobom, akým najlepšie vie. Preto sa spoločnosť DACHSER zamerala na oblasť, v ktorej sa špecializuje, a to na prepravu a skladovanie.

V košickej pobočke spoločnosti DACHSER za krátky čas vyrástol humanitárny sklad, ktorý prekvapuje nielen svojou veľkosťou, ale aj rýchlosťou, akou vyrástol. Nielen o tom sme sa rozprávali so Stanislavom Balogom, Branch Managerom pobočky Košice, ktorý zodpovedá za hladký chod „DACHSER“ pomoci.

Mohli by ste nám popísať, v čom spočíva Vaša pomoc pre IOM ? A s kým všetkým je potrebné pomoc koordinovať?

Premýšľali sme, ako by sme sa vedeli zapojiť a prispieť na pomoc Ukrajine. Nakoniec sme usúdili, že než venovať úsilie zdĺhavému vymýšľaniu rôznych špecifických foriem pomoci, tak začneme s tým, čo veľmi dobre vieme. Preto na požiadanie Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) sme začali  zabezpečovať prepravy humanitárnej pomoci pre migrantov už v prvých týždňoch vojny na Ukrajine. Samotná preprava však nestačila, a preto sme poskytli aj skladovacie priestory, ktoré sú v súčasnosti maximálne vyťažené.

Hlavným subjektom, s ktorým spolupracujeme v súvislosti s uskladnením prepravovaného tovaru, je IOM, ktorá pôsobí pod záštitou OSN. Oslovili nás s tým, že by potrebovali pomôcť s uskladnením materiálu smerujúceho práve na Ukrajinu. Naša košická pobočka sa tak stala druhým najväčším humanitárnym skladom pre pomoc Ukrajine. Jedná sa o plochu 3500 m2, na ktorej sa nachádza 1700 paletových miest regálového systému. Pri realizácií tohto projektu nám podali pomocnú ruku nielen naši kolegovia, ale aj partneri, ako sú BITO, JUNGHEINRICH, ECOPACK a CTP Park. Preto sa nám podarilo všetko sprevádzkovať v rekordne krátkom čase - za necelé štyri týždne. Keď sa obzrieme späť, nečakali sme, že to môže narásť do takého rozsahu a že naše služby môžu byť také dôležité a významné pri poskytovaní logistickej podpory a know-how.

Ako ste zvládli nápor takého množstva práce?

Som nesmierne hrdý na náš tím v Košiciach, ktorý sa postavil tejto výzve a uspel. Štandardná doba, za akú sa podobné projekty realizujú je desať až dvanásť týždňov. My sme to zvládli za tretinovú dobu. Väčší skladovací priestor znamená ďalší nábor zamestnancov, nový regálový systém, zavedenie IT infraštruktúry a systému správy skladu. Týka sa to nielen vybavenia, ako sú vysokozdvižné vozíky, ale i kancelárií. V dnešnej dobe, kedy sú dodávateľské reťazce už aj tak dosť narušené a nábor nových šikovných ľudí si vyžaduje naozaj veľké úsilie, si trúfam povedať, že sme všetko zvládli na jednotku. Najali sme šesť nových full-time zamestnancov, viac ako 20 ukrajinských brigádnikov na skrátený úväzok na pomocné práce v sklade. Naši súčasní zamestnanci často chodili do práce aj v sobotu, aby sa všetko zvládlo. Na personálnu výpomoc nám prišli aj zamestnanci z bratislavskej a lozornskej pobočky DACHSER. Aj vďaka tomu sme teraz schopní uskladniť prikrývky, hygienické potreby, uteráky, kuchynské potreby, stany a mnoho ďalšieho tovaru, ktorý je dodávaný vo veľkom množstve a frekvencii.

Takže uskladnenie materiálu je teraz tým hlavným spôsobom pomoci?

Hlavným, ale nie jediným. Zabezpečujeme prepravu prijatého tovaru do skladu, colné odbavenie, samotné skladovanie a dodávku tovaru pre Medzinárodnú organizáciu pre migráciu. Pod vedením DACHSER Turecko poskytujeme prepravu cca 15 kamiónov týždenne z Turecka do Košíc a na žiadosť IOM vybavujeme aj letecké zásielky z USA alebo Kanady. Na skladovacie služby sa nabaľuje množstvo ďalších činností, bez ktorých by logistické služby neboli komplexné. Všetci ľudia v našej spoločnosti vynakladajú veľké úsilie na to, aby sa všetko podarilo. A toto je len začiatok. Som hrdý na to, že som tento projekt mohol riadiť s podporou celej našej spoločnosti a v kvalite a štandardoch, na ktoré sme zvyknutí.

Od spustenia projektu koncom marca sa nám podarilo zabezpečiť vývoz viac ako 300 kamiónov s vyše 6 000 paletami do IOM, čo predstavuje približne 3 500 ton materiálu, určeného pre ľudí v núdzi.

Medzinárodná organizácia pre migráciu bola založená v roku 1951 a je dôležitou medzivládnou organizáciou v oblasti migrácie, ktorá sa riadi zásadou, že humánna a usporiadaná migrácia je prínosom pre migrantov, ale aj pre spoločnosť.

IOM spolupracuje so svojimi partnermi v medzinárodnom spoločenstve s cieľom pomáhať pri riešení rastúcich migračných problémov, prehlbovať porozumenie, podporovať sociálny a hospodársky rozvoj prostredníctvom migrácie a presadzovať ľudské práva migrantov.

Rozhovor s: Stanislav Balog

Branch Manager pobočky Košice, DACHSER Slovakia

DACHSER celosvetovo
Kontaktujte nás
Kontakt Lenka Balcova