Dodávateľské reťazce pod tlakom

Toky tovarov po celom svete zasiahol koronavírus takým spôsobom, aký nikdy predtým nebol zaznamenaný. Úplný dopad ešte nie je predvídateľný, ale v prípade spoločnosti DACHSER je jedna vec už teraz istá: keď nie je možné plánovať, hodnota sa skrýva v silných sieťach.

Logistika v období koronavírusu
Logistika v období koronavírusu

Čas sa rozdelil do dvoch období: pred a po koronavíruse. Medzitým sa mnoho istôt, o ktorých sme sa domnievali, že celosvetovo platia − v ekonomike, politike i spoločnosti − stalo spochybňovanými. Obmedzenie pohybu bolo všadeprítomné. Obmedzenia sa zmierňujú a verejný a hospodársky život sa po malých krôčikoch obnovuje. Obavy z novej, možno ešte ničivejšej vlny infekcie sú stále veľké. Spoľahlivé predpovede sú nemožné, či už sa jedná o odhady politikov, alebo lekárskych a vedeckých odborníkov. Jedinou istotou je neistota.

S ohľadom na súčasnú situáciu musíme naše obchodné rozhodnutia neustále upravovať a robiť nové.

Generálny riaditeľ spoločnosti DACHSER Bernhard Simon

Takáto situácia je presným opakom logistiky. Slovo pochádza zo starogréckeho výrazu logistiky a pôvodne znamenalo "umenie praktického výpočtu". Dnes sa týka všetkých ekonomických systémov založených na deľbe práce, v ktorej sa hráči spoliehajú na včasnú, ekonomickú a objemovo optimalizovanú distribúciu tovarov a služieb. Takéto systémy závisia od schopnosti predvídať udalosti a plánovať. Kríza Covid - 19 však do značnej miery narušila globálne dodávateľské reťazce. Naďalej sa vyvíjajú dynamickým spôsobom, avšak rozličné politické rozhodnutia menia každým dňom situáciu na celom svete.

Jedna vec je istá: keď jednotlivé oblasti výroby sa uzatvárajú, alebo keď celé hospodárske odvetvia − ako napríklad nečinné automobilové továrne alebo uzavreté hotely a reštaurácie, práve nepotrebujú dodávať tovar, logistické siete sa dostávajú pod tlak. Zo svojej podstaty sa logistická sieť skladá z množstva ozubených koliesok, ktoré zapadajú do seba a udržujú dodávateľské reťazce v chode. Ak sa však jeden z týchto prevodových stupňov zastaví, účinky sa prejavia v celom mechanizme.

Zostať flexibilný a agilný − dokonca aj v čase obmedzenia pohybu

„S ohľadom na súčasnú situáciu musíme naše obchodné rozhodnutia neustále upravovať a robiť nové," vysvetľuje generálny riaditeľ spoločnosti DACHSER Bernhard Simon. Pokračuje aj s tým, že DACHSER zriadil výbory krízového manažmentu jednak centrálne, ale aj na lokálnej úrovni, čo poskytuje vedeniu komplexné informácie a efektívnu podporu.

 „Vzhľadom k súčasným obmedzeniam obchodných aktivít sa nemôžeme vyhnúť poklesu objemu priemyselného tovaru, najmä v Španielsku, Taliansku a Francúzsku," pokračuje Simon. V cestných logistických sieťach týchto krajín sa objemy v niektorých prípadoch znížili skoro o 40 percent. „Naše pobočky prejavili iniciatívu a konali v najlepšom záujme celej spoločnosti. Vďaka nim a možnostiam riadenia našej siete sme schopní zostať aj v kríze flexibilní, prispôsobovať spôsob organizácie prepravy a jej platformy a pravidelné služby nastavovať podľa situácie, "hovorí Simon. „Vďaka tomu, že v európskej logistike zaujímame také silné postavenie a obsluhujeme zákazníkov z rôznych priemyselných odvetví, máme priestor reagovať na zmeny podmienok tam, kde sa vyskytnú."

Najmä v oblasti logistiky potravín zaisťuje DACHSER kľúčovú zložku základných potrieb ľudí. Zatiaľ čo hlavní zákazníci tohto odvetvia, ako sú hotely, reštaurácie a kaviarne, v prvej polovici roka zmizli, dopyt v supermarketoch výrazne stúpol. Aj keď sa pri pohľade na regály v supermarketoch, vyprázdnené panikou, objavili obavy ohľadom narušenia dodávateľských reťazcov, logistika bola vždy schopná zaistiť ich uspokojenie. Každá vypredaná položka automaticky spúšťa nové objednávky. A aj keď to trvá niekoľko dní, kým je maloobchodný sklad opäť plný, pobočky je možné následne doplniť.

Ochranné prostriedky pre zdravotnícky personál

Spoločnosť DACHSER Air & Sea Logistics tiež hrá neoceniteľnú úlohu v boji proti Covid-19 tým, že prepravuje základné potreby prostredníctvom služby Interlocking v spolupráci s cestnou logistikou. To platí najmä v prípade dodávania zdravotníckych ochranných prostriedkov pre ordinácie lekárov a nemocnice. Príkladom takejto spolupráce je prípad zo začiatku apríla, kde DACHSER Švajčiarsko a nórsky dodávateľ strojov P. Meidell AS dodali potrebné dezinfekčné prostriedky do Nórska prostredníctvom európskej logistickej siete DACHSER. Prostriedok bol vyrobený spoločnosťou Strub, švajčiarskym dodávateľom, ktorý normálne vyrába chladiacu kvapalinu pre P. Meidell, ale počas krízy prešiel na výrobu antibakteriálnych hygienických výrobkov.

DACHSER celosvetovo
Kontaktujte nás
Kontakt Lenka Balcova