Budúcnosť nákladnej dopravy sa práve začala

Úžitkové vozidlá s nulovými emisiami sa konečne dostali z Future lab. Cestou k tomu, aby sa nová generácia nákladných vozidiel stala každodennou technológiou, je potrebné zvládnuť ešte niekoľko výziev.

V rubrike "Future lab" sú prezentované výsledky oddelenia pre výskum a vývoj, ktoré úzko spolupracuje s rôznymi oddeleniami a pobočkami, ako aj s laboratóriom DACHSER vo Fraunhofer IML a ďalšími výskumnými a technologickými partnermi.
V rubrike "Future lab" sú prezentované výsledky oddelenia pre výskum a vývoj, ktoré úzko spolupracuje s rôznymi oddeleniami a pobočkami, ako aj s laboratóriom DACHSER vo Fraunhofer IML a ďalšími výskumnými a technologickými partnermi.

Európska únia oficiálne oznámila koniec éry spaľovacích motorov nákladných vozidiel na báze fosílnych palív (nafta, LNG/CNG). Začiatkom tohto roka musia výrobcovia úžitkových vozidiel do roku 2040 znížiť priemerné emisie CO2 pre novo registrované nákladné vozidlá o 90 % v porovnaní s východiskovým rokom 2019.

Za dve desaťročia musí logistický priemysel zvládnuť najväčšiu transformáciu v cestnej preprave tovaru od čias, keď automobily nahradili konské povozy. Úlohou je premeniť vozidlá s nulovými emisiami (ZEV) zo sľubnej technológie na praktické nákladné vozidlá, ktoré spoľahlivo plnia svoju úlohu tým, že zabezpečujú širokú škálu úloh spojených s nákladnou prepravou.

To však neznamená začiatok éry ZEV. Táto transformácia sa začala pred piatimi rokmi prijatím nariadenia EÚ 2019/1242. Odvtedy boli pôvodné ciele pre vozový park postavené pred výrobcov úžitkových vozidiel s úlohou znížiť priemerné emisie novo registrovaných vozidiel o 15 % od roku 2025 a o 30 % od roku 2030 (teraz zvýšené na 45 %). Vízia ZEV sa objavuje aj v ďalších nariadeniach. Objavuje sa napríklad v piatich nových triedach CO2 pre mýtne systémy pre nákladné vozidlá, ktoré prijali v roku 2022 všetky členské štáty EÚ. Táto nová klasifikácia bola začiatkom tohto roka zavedená v Nemecku a Rakúsku.

Transformácia sa začala

Výrobcovia OEM tomu prispôsobili svoje stratégie. Ešte na jeseň 2019 líder na trhu Daimler Trucks oznámil, že do dvoch desaťročí prejde celá výroba na batériové elektrické vozidlá (BEV) a elektrické vozidlá s palivovými článkami (FCEV). Tieto zmeny sa neobmedzujú len na EÚ: aj iné štáty sa zaviazali postupne vyradiť tradičný spaľovací motor. Napríklad v Nórsku a v štáte Kalifornia sa koniec klasického spaľovacieho motora pre nákladné vozidlá začal o päť rokov skôr ako v EÚ.

Všetci etablovaní výrobcovia OEMS, ako aj niektoré startupy a nováčikovia z iných odvetví, investovali do nových výrobných zariadení a dodávateľských sietí na celom svete. Výrobcovia sa v prvom rade zameriavajú na elektrifikáciu pohonných jednotiek, výrobu a obstarávanie vysoko výkonných trakčných batérií a palivových článkov.

Od dnešného dňa sú k dispozícii prvé sériové modely nákladných vozidiel BEV s dojazdom 300 kilometrov, čoskoro aj 500 kilometrov, na prepravu na krátke aj dlhé vzdialenosti.

Od dnešného dňa sú k dispozícii prvé sériové modely nákladných vozidiel BEV s dojazdom 300 kilometrov, čoskoro aj 500 kilometrov, na prepravu na krátke aj dlhé vzdialenosti. Naproti tomu sa očakáva, že nákladné vozidlá FCEV s dojazdom nad 700 kilometrov budú k dispozícii ako sériové modely až koncom tohto desaťročia. Podľa pravidiel EÚ sa medzi vozidlá ZEV zaraďujú aj vozidlá so spaľovacím motorom na vodík (HICEV) a trolejbusy poháňané trolejovým vedením. Oba prípady však nie sú praktické, na trhu nie sú vyspelé technológie a ani plány na rozšírenie infraštruktúry. Preto sa tieto bezemisné technológie v dohľadnej dobe na európskych cestách vo veľkom neobjavia - ak vôbec.

To isté platí aj pre syntetické palivá: nariadenie EÚ nepovažuje nákladné vozidlá so spaľovacím motorom na biopalivá alebo elektronické palivá za vozidlá s nulovými emisiami a v budúcnosti sa pre ne nepredpokladajú ani žiadne mýtne výhody. Šancu na registráciu v triede "len e-palivá" majú po roku 2040 len vozidlá, ktoré preukázateľne jazdia výlučne na ekologické palivá na báze elektriny.

V každom prípade je dnes jasné, že budúcnosť logistiky bude založená na kombinácii vozidiel s nulovými emisiami a vysokej účinnosti.
V každom prípade je dnes jasné, že budúcnosť logistiky bude založená na kombinácii vozidiel s nulovými emisiami a vysokej účinnosti.

Otázniky nad e-palivami

A politická vôľa je tiež otázna. Hoci sa nedávno na úrovni EÚ dosiahla dohoda o tom, že sa v budúcnosti bude uvažovať nad používaním e-palív, v súčasnosti nie je možné povedať, či sa tieto záväzky niekedy premenia na právne predpisy. Keďže výrobná kapacita takýchto palív je obmedzená, výrobcovia OEM sa nemôžu spoliehať, že takto dosiahnú ciele svojich vozových parkov. Okrem toho táto technologická cesta neumožňuje znížiť emisie látok, ktoré znečisťujú ovzdušie, na nulu. A to je dôležitý faktor, najmä pre mestá a metropolitné oblasti.

Prijatím smernice EÚ 2019/1242 sa stanovil právny rámec a technologické možnosti. Aby tieto technológie boli vhodné na každodenné používanie, je potrebné urýchlene pracovať na nasledujúcich bodoch:

  • Verejná infraštruktúra na dobíjanie nákladných vozidiel: zavedenie nariadenia EÚ o inštalácii rýchlonabíjacích staníc do roku 2030, známeho ako AFIR: každých 60 km pozdĺž hlavných diaľnic, každých 100 km pozdĺž celej transeurópskej dopravnej siete a v mestských uzloch.
  • Mestské energetické siete: vytvorenie a realizácia plánov na rozšírenie dodávok energie v priemyselných zónach.
  • Právne normy a štandardy: revízia pravidiel a predpisov upravujúcich používanie vozidiel s nulovými emisiami a obnoviteľných zdrojov energie, ako sú technické predpisy o požiarnej prevencii. Mali by sa však včas upraviť aj usmernenia o financovaní a sociálne právne predpisy, najmä pokiaľ ide o malé a stredné podniky.
  • Bezpečnosť investícií: zákony a predpisy musia byť spoľahlivé, aby súkromní investori mali istotu v plánovaní.
  • Najdôležitejším bodom je spolupráca zameraná na riešenia a realizáciu.

V rámci stratégie udržateľnosti a ochrany klímy sa DACHSER pripravuje na postupnú transformáciu na vozidlá s nulovými emisiami a obnoviteľné zdroje energie. Konkrétne na neustále zvyšovanie počtu vozidiel BEV a následne vozidiel FCEV v doprave na krátke a dlhé vzdialenosti.

Rovnako dôležité je naďalej predchádzať zbytočným a energeticky náročným kilometrom. V praxi to znamená pokračovať v používaní moderných dieselových nákladných vozidiel s nízkou spotrebou paliva Euro 6, optimalizovať prepravu pomocou dobre vyškolených odborníkov a nových digitálnych asistenčných systémov a ešte efektívnejšie plánovať trasy.

V každom prípade je už teraz jasné, že budúcnosť logistiky bude založená na kombinácii vozidiel s nulovými emisiami a vysokej efektivity.

DACHSER celosvetovo
Kontaktujte nás
Kontakt Alexandra Cunderlikova PR and Marketing Consultant