Aktuálne informácie o situácii v prístavoch Ningbo a možných dôsledkoch

V súvislosti s uzavretím prístavu Ningbo Meishan by sme vám radi poskytli prehľad súčasnej situácie a možných dôsledkov.

Zatvorenie jedného z najrušnejších prístavov v Číne vo všeobecnosti, a najmä prístavu Ningbo, má ďalekosiahle dôsledky pre trh námornej nákladnej dopravy a globálny dodávateľský reťazec. Očakávajte meškanie zásielok a zvyšujúce sa množstvo nevybavených zásielok v dôsledku preťaženia a nedostatku vybavenia.

Súčasná situácia v prístavoch Ningbo

  • Prístav Ningbo Meishan zostáva zatvorený a všetky operácie terminálu sú od 11. augusta 2021 pozastavené.
  • Všetky ostatné terminály v Ningbo sú v prevádzke, ale s obmedzeniami. Príchod vývozných kontajnerov je obmedzený na 2 dni pred očakávaným príchodom plavidla.
  • Postihnuté sú najmä plavidlá aliancie OCEAN, ktoré väčšinou využívajú prístav Meishan. Dotknutí dopravcovia oznámili, že plánujú presmerovať lode do iných terminálov v Ningbo alebo dokonca prístav vynechať, čo pravdepodobne povedie k výrazným meškaniam.
  • Ostatné terminály v Ningbo sú teraz pod tlakom, pretože sa tam presmerúva viac plavidiel, a preto možno očakávať meškania v dôsledku preťaženia.

Možné dôsledky

  • Ak bude uzavretie prístavu Meishan pretrvávať, nedostatok zariadení sa stane kritickejším, čo povedie k väčšiemu meškaniu a odkladom.
  • Spoľahlivosť služieb sa pravdepodobne zhorší, a preto sa ďalej zníži. Priemerné meškanie pred uzavretím už bolo 7 10 dní kvôli preťaženiu a bude sa naďalej prehlbovať. V záujme zvýšenia spoľahlivosti služieb môžu dopravcovia vynechať niektoré prístavy, čo môže mať za následok viac prebookovaní/preložení kontajnerov.
  • Zatvorenie prístavu Ningbo Meishan bude mať celkovo negatívny vplyv na dostupnú kapacitu, ktorá je už teraz obmedzená, a povedie k ďalšiemu narušeniu medzinárodnej kontajnerovej dopravy.

Denne sme v úzkom kontakte s dopravcami a poskytovateľmi služieb a robíme všetko pre to, aby bol váš dodávateľský reťazec čo najplynulejší. Ak chcete získať individuálne poradenstvo, obráťte sa na miestneho zástupcu spoločnosti DACHSER, aby sme pre vás mohli zaviesť najlepšie logistické riešenie.

DACHSER celosvetovo
Kontaktujte nás
Kontakt Lenka Balcova