21 Prihlášky
Triedenie: Dátum | Relevantnosti

Výsledok

Tlačové správy 06/17/2020
Dodávateľské reťazce pod tlakom

Toky tovarov po celom svete zasiahol koronavírus takým spôsobom, aký nikdy predtým nebol zaznamenaný. Úplný dopad ešte nie je predvídateľný, ale v prípade spoločnosti DACHSER je jedna vec už teraz istá: keď nie je možné plánovať, hodnota sa skrýva v silných sieťach.

Prečítať
Informácie o trhu 04/28/2020
Aktualizácia prevádzky DACHSER Air & Sea Logistics

Prostredníctvom tejto aktualizácie chce spoločnosť DACHSER informovať o aktuálnej prevádzke DACHSER Air & Sea Logistics v regiónoch APAC, EMEA a Americas. V priloženom dokumente je uvedené, či sú organizácie DACHSER v daných krajinách plne v prevádzke alebo či sú ich činnosti obmedzené, prípadne z akých dôvodov. Keďže sa situácia v týchto krajinách môže rýchlo zmeniť, pripojený dokument bude pravidelne aktualizovaný a zverejňovaný na našich webových stránkach.

Úprimne ľutujeme všetky nepríjemnosti spôsobené našim zákazníkom v dôsledku pandémie. V spoločnosti DACHSER máme zavedené pohotovostné opatrenia a našim zákazníkom ponúkame najlepšie alternatívne riešenia pre udržanie chodu dodávateľských reťazcov. Situácia v prístavoch, na letiskách alebo na colných úradoch však môže viesť ku oneskoreniam. Okrem toho je kapacita na globálnom trhu leteckej nákladnej prepravy veľmi napätá, pretože v súčasnej dobe v podstate neexistujú žiadne pasažierske lety.

Zároveň spoločnosť DACHSER zaviedla prísne hygienické opatrenia (napr. home office), aby zabezpečila bezpečné pracovné prostredie a prispela k zastaveniu šírenia vírusu. DACHSER sa snaží udržať vplyv týchto opatrení na čo najnižšej úrovni, avšak spoločne s oficiálnymi opatreniami vlád môžu viesť k určitým prevádzkovým oneskoreniam.

V prípade akýchkoľvek otázok sa obráťte na svojho obchodného zástupcu spoločnosti DACHSER.

Informácie o trhu 04/28/2020
Nová aktualizácia: Súčasné obmedzenia nakládok v Európe z dôvodu Covid-19

V dole uvedenej prílohe nájdete aktuálne obmedzenia nakládok, ktoré sa vzťahujú na Európu. Z tohto je vylúčená preprava potravín. Priložený dokument bude pravidelne aktualizovaný.

Informácie o trhu 04/24/2020
Nová aktualizácia: Súčasné obmedzenia nakládok v Európe z dôvodu Covid-19

V dole uvedenej prílohe nájdete aktuálne obmedzenia nakládok, ktoré sa vzťahujú na Európu. Z tohto je vylúčená preprava potravín. Priložený dokument bude pravidelne aktualizovaný.

Informácie o trhu 04/21/2020
Aktualizácia prevádzky DACHSER Air & Sea Logistics

Prostredníctvom tejto aktualizácie chce spoločnosť DACHSER informovať o aktuálnej prevádzke DACHSER Air & Sea Logistics v regiónoch APAC, EMEA a Americas. V priloženom dokumente je uvedené, či sú organizácie DACHSER v daných krajinách plne v prevádzke alebo či sú ich činnosti obmedzené, prípadne z akých dôvodov. Keďže sa situácia v týchto krajinách môže rýchlo zmeniť, pripojený dokument bude pravidelne aktualizovaný a zverejňovaný na našich webových stránkach.

Informácie o trhu 04/16/2020
Nová aktualizácia: Súčasné obmedzenia nakládok v Európe z dôvodu Covid-19

V dole uvedenej prílohe nájdete aktuálne obmedzenia nakládok, ktoré sa vzťahujú na Európu. Z tohto je vylúčená preprava potravín. Priložený dokument bude pravidelne aktualizovaný.

Informácie o trhu 04/15/2020
Nová aktualizácia: Súčasné obmedzenia nakládok v Európe z dôvodu Covid-19

V dole uvedenej prílohe nájdete aktuálne obmedzenia nakládok, ktoré sa vzťahujú na Európu. Z tohto je vylúčená preprava potravín. Priložený dokument bude pravidelne aktualizovaný.

Informácie o trhu 04/14/2020
Aktualizácia prevádzky DACHSER Air & Sea Logistics

Prostredníctvom tejto aktualizácie chce spoločnosť DACHSER informovať o aktuálnej prevádzke DACHSER Air & Sea Logistics v regiónoch APAC, EMEA a Americas. V priloženom dokumente je uvedené, či sú organizácie DACHSER v daných krajinách plne v prevádzke alebo či sú ich činnosti obmedzené a prečo je to tak. Keďže sa situácia v týchto krajinách môže rýchlo zmeniť, pripojený dokument bude pravidelne aktualizovaný a zverejňovaný na našich webových stránkach.

Úprimne ľutujeme akékoľvek nepríjemností, ktoré sú spôsobené touto pandémiou našim zákazníkom. V spoločnosti DACHSER máme zavedené rôzne preventívne opatrenia a v prípade potreby ponúkneme našim zákazníkom najlepšie alternatívne riešenie pre zachovanie ich dodávateľského reťazca. Situácia v prístavoch, na letiskách alebo na colných úradoch však môže spôsobiť meškanie. Okrem toho je kapacita na globálnom trhu leteckej nákladnej prepravy veľmi napätá, pretože v súčasnej dobe v podstate neexistujú žiadne lety na prepravu cestujúcich.

Súčasne spoločnosť DACHSER zaviedla prísne hygienické opatrenia, aby zabezpečila bezpečné pracovné prostredie a prispela k zastaveniu šírenia vírusu. DACHSER sa snaží udržať dopad týchto opatrení na čo najnižšej úrovni, avšak spoločne s oficiálnymi opatreniami vlád to môže viesť k určitým oneskoreniam.

V prípade akýchkoľvek otázok sa obráťte na svojho obchodného zástupcu spoločnosti DACHSER.

Informácie o trhu 04/09/2020
Nová aktualizácia:Súčasné obmedzenia nakládok v Európe z dôvodu Covid-19

V dole uvedenej prílohe nájdete aktuálne obmedzenia nakládok, ktoré sa vzťahujú na Európu. Z tohto je vylúčená preprava potravín. Priložený dokument bude pravidelne aktualizovaný.

Informácie o trhu 04/06/2020
Súčasné obmedzenia nakládok v Európe z dôvodu Covid-19

V dole uvedenej prílohe nájdete aktuálne obmedzenia nakládok, ktoré sa vzťahujú na Európu. Z tohto je vylúčená preprava potravín. Priložený dokument bude pravidelne aktualizovaný.

Prostredníctvom bezplatnej mapy od poskytovateľa softvéru Sixfold môžu prepravné spoločnosti a vodiči kamiónov sledovať aktuálne čakacie doby na európskych hraniciach a v prípade potreby sa nato adekvátne pripraviť: https://covid-19.sixfold.com/

Informácie o trhu 04/01/2020
Súčasné obmedzenia nakládok v Európe z dôvodu Covid-19

V dole uvedenej prílohe nájdete aktuálne obmedzenia nakládok, ktoré sa vzťahujú na Európu. Z tohto je vylúčená preprava potravín. Priložený dokument bude pravidelne aktualizovaný.

Prostredníctvom bezplatnej mapy od poskytovateľa softvéru Sixfold môžu prepravné spoločnosti a vodiči kamiónov sledovať aktuálne čakacie doby na európskych hraniciach a v prípade potreby sa nato adekvátne pripraviť: https://covid-19.sixfold.com/

Informácie o trhu 03/30/2020
DACHSER European Logistics - váš spoľahlivý partner v dobrých aj v zlých časoch

Sme radi, že vám môžeme povedať, že napriek obrovským výzvam spôsobených krízou COVID-19, Európska sieť logistiky spoločnosti DACHSER naďalej funguje so svojou obvyklou vysokou spoľahlivosťou tak, aby splnila vaše dôležité obchodné požiadavky.

DACHSER, váš rodinný partner, sa vynasnaží dodržať svoje záväzky týkajúce sa služieb a cien. Prijali sme rozsiahle opatrenia na zabezpečenie nepretržitej dodávky tovaru v celej Európe a sme si plne vedomí obrovskej zodpovednosti, ktorú máme za vaše podnikanie a za spoločnosť všeobecne. 
Čelíme vážnym výzvam a vznikajú dodatočné náklady, rovnako ako všetkým organizáciám v našom odvetví. Avšak s vedomím, že takmer všetky odvetvia a zákazníci spoločnosti DACHSER čelia podobnej situácii, chceli sme vám dať silný signál, že spoločnosť DACHSER s vami zostáva v partnerstve:

DACHSER predstavuje stabilitu a spoľahlivosť aj v ťažkých časoch. Nebudeme preto zavádzať všeobecný príplatok „COVID-19“ pre zásielky v zbernej sieti DACHSER. Namiesto toho by sme chceli obnoviť náš záväzok voči vám, že sa budeme držať našich dohodnutých taríf a zatiaľ budeme udržiavať naše sadzby pre domáce a medzinárodné zberné zásielky.

Radi by sme s vami ešte bližšie spolupracovali na vývoji riešení súčasných a budúcich výziev. Okrem toho veríme, že sa môžeme spoľahnúť na vašu flexibilitu pri prispôsobovaní dodacích lehôt alebo úrovní služieb, ak je to potrebné, a na vašu spoľahlivosť dodržiavaním dohodnutých platobných podmienok založených na našej vzájomnej dôvere a spolupráci.

Stojme bok po boku aj v týchto náročných časoch!

Prečítať
Informácie o trhu 03/20/2020
Súčasné obmedzenia nakládok v Európe z dôvodu Covid-19

V dole uvedenej prílohe nájdete aktuálne obmedzenia nakládok, ktoré sa vzťahujú na Európu. Z tohto je vylúčená preprava potravín.

Prostredníctvom bezplatnej mapy od poskytovateľa softvéru Sixfold môžu prepravné spoločnosti a vodiči kamiónov sledovať aktuálne čakacie doby na európskych hraniciach a v prípade potreby sa nato adekvátne pripraviťhttps://covid-19.sixfold.com/

Prečítať
Informácie o trhu 03/20/2020
Základné opatrenia na riešenie súčasnej situácie Covid-19

Z dôvodu nutnosti rešpektovať obmedzenia, ktorých cieľom je zamedziť šírenie vírusu Covid-19, DACHSER žiada svojich zákazníkov o pochopenie a spoluprácu pri čelení týmto prekážkam.

Potom, čo mnoho krajín zaviedlo v dôsledku súčasnej korónovej situácie obmedzenia verejného života a niektoré uzavreli svoje hranice, sú logistické firmy konfrontované množstvom výziev. V tejto dobe sú viac ako inokedy závislí na podpore svojich zákazníkov.

Rovnako aj spoločnosť DACHSER čelí, z dôvodu opatrení brániacich šíreniu vírusu, obmedzeniam dodávok v regiónoch alebo skupinám príjemcov. Ide napríklad o stravovacie zariadenia a maloobchod, s výnimkou základných tovarov.

“Žiadame našich zákazníkov, aby nám odovzdali na prepravu len tie zásielky, u ktorých je zaručené, že tovar bude príjemcom prijatý,” apeluje Viliam Bokšanský, Branch Manager DACHSER Slovakia. “Ak nemôžeme doručiť zásielky z dôvodu obmedzenia v cieľovej oblasti alebo zatvorenia danej firmy, vrátime zásielky čo najskôr do starostlivosti odosielateľa. Ďalšie zásielky do týchto oblastí alebo ku konečným príjemcom už nebudú prijaté,” dodáva Viliam Bokšanský.

Jedine takýmto spôsobom je možné, v záujme všetkých, zamedziť neefektívnemu využívaniu času, a tým aj eliminovať riziko vzniku škôd. V prípade potreby, DACHSER v rámci zmluvnej logistiky ponúka individuálne možnosti medziskladovania. Pre rezerváciu skladovacích kapacít nás môžu zákazníci kontaktovať. Tímy DACHSERu po celom svete zostávajú v neustálom kontakte so svojimi zákazníkmi. Sme pripravení prediskutovať konkrétne situácie a urobiť ďalšie opatrenia pre potrebné zabezpečenie prepravy vášho tovaru.

Všetky novinky o aktuálnej situácii nájdete na webových stránkach spoločnosti DACHSER.

Prečítať
Informácie o trhu 03/17/2020
Koronavírusová pandémia: Vplyv na prevádzkové operácie v USA

Ako je známe z tlačových správ, americké úrady s účinnosťou od 13. marca 2020, 23:59 hod. prijali opatrenia, ktoré zakazujú vstup do Spojených štátov amerických všetkým návštevníkom z Európy. Okrem toho už existuje zákaz vstupu pre návštevníkov z niektorých ázijských krajín.

Toto vedie k veľkému počtu zrušených letov na trasách medzi Európou a USA. Zrušenie letov sa dotýka nielen cestujúcich, ale zároveň predstavujú aj významnú časť nákladnej kapacity, a preto majú obrovský vplyv na dostupný nákladný priestor a sadzby za prepravu.

Náš tím odborníkov aj naďalej intenzívne pracuje na alternatívnych možnostiach a letových trasách, ktoré nám umožnia prepraviť urgentný náklad. Snažíme sa poskytnúť našim zákazníkom prioritný prístup k dostupným kapacitám. Tak ako v prípade úspešnej implementácie nášho charterového programu medzi Čínou a Nemeckom, teraz preverujeme podobné riešenia pre prepravu medzi Nemeckom a USA.

Naše tímy po celom svete s vami zostávajú v kontakte, ale neváhajte kontaktovať svojho obchodného zástupcu spoločnosti DACHSER a prediskutovať s ním konkrétnu situáciu, ak by bolo treba prijať ďalšie opatrenia pre vaše zásielky.

Prečítať
Informácie o trhu 03/16/2020
Vyhlásenie o súčasnej situácii s ohľadom na šírenie vírusu COVID-19

Týmto oznámením poskytuje DACHSER informácie o opatreniach, ktoré podniká, aby sa zabránilo šíreniu vírusu COVID-19 (známeho tiež ako koronavírus) v spoločnosti DACHSER, s ohľadom na súčasný prevádzkový stav a prípadné dopady na zásielky našich zákazníkov.

 Vzhľadom na súčasnú situáciu boli v celej spoločnosti DACHSER vypracované konkrétne pokyny pre správanie a preventívne opatrenia. Medzi opatrenia, ktoré sa majú prijať, patrí vytvorenie centrálneho systému reportingu, pravidelné hodnotenie situácie a ďalšie opatrenia vyplývajúce z aktuálnej situácie. Príslušné činnosti boli tiež rozšírené a prehĺbené na základe existujúceho manažmentu hygieny v rôznych oblastiach (ľudské zdroje, prevádzková a procesná hygiena).

Okrem týchto interných pravidiel DACHSER dodržiava všetky platné úradné predpisy a prijíma príslušné preventívne opatrenia. V prípade obmedzení vzťahujúcich sa na konkrétne lokality sú akčné plány pripravené na realizáciu, aby sa zabezpečilo, že naša sieť bude môcť naďalej fungovať. Aby sme zaistili plynulý proces musíme spolupracovať so všetkými stranami, ktoré sú zapojené do dodávateľských reťazcov, čo zahŕňa aj prácu s vodičmi kamiónov, aby mohli tiež dodržiavať zvýšené hygienické predpisy. Tiež sme plne integrovali vodičov do našich pravidiel hygieny a všade sme im poskytli dezinfekčné prostriedky na ruky. Robíme všetko preto, aby sme udržali dodávateľské reťazce našich zákazníkov a predchádzali oneskoreniu dodávok. Ak by mali byť dodávateľské reťazce akýmkoľvek spôsobom ovplyvnené prehliadkami, kontrolami, rušením letov a pod., budeme usilovať o nájdenie alternatívnych spôsobov odoslania tovaru.

Chceli by sme tiež zdôrazniť, že dodacie lehoty pre zásielky by sa mohli predĺžiť. Vďaka opatreniam, ktoré sme doteraz prijali, sa však cítime dobre vybavení na riešenie súčasnej situácie. Je preto dôležité, aby sme udržiavali úzku koordináciu s našimi zákazníkmi.

Ak máte akékoľvek otázky ohľadne svojej zásielky, obráťte sa prosím na svoju kontaktnú osobu v príslušnej pobočke spoločnosti DACHSER.

 

Prečítať