11 Prihlášky
Triedenie: Dátum | Relevantnosti

Výsledok

Informácie o trhu 04/01/2020
Súčasné obmedzenia nakládok v Európe z dôvodu Covid-19

V dole uvedenej prílohe nájdete aktuálne obmedzenia nakládok, ktoré sa vzťahujú na Európu. Z tohto je vylúčená preprava potravín. Priložený dokument bude pravidelne aktualizovaný.

Prostredníctvom bezplatnej mapy od poskytovateľa softvéru Sixfold môžu prepravné spoločnosti a vodiči kamiónov sledovať aktuálne čakacie doby na európskych hraniciach a v prípade potreby sa nato adekvátne pripraviť: https://covid-19.sixfold.com/

Informácie o trhu 03/30/2020
DACHSER European Logistics - váš spoľahlivý partner v dobrých aj v zlých časoch

Sme radi, že vám môžeme povedať, že napriek obrovským výzvam spôsobených krízou COVID-19, Európska sieť logistiky spoločnosti DACHSER naďalej funguje so svojou obvyklou vysokou spoľahlivosťou tak, aby splnila vaše dôležité obchodné požiadavky.

DACHSER, váš rodinný partner, sa vynasnaží dodržať svoje záväzky týkajúce sa služieb a cien. Prijali sme rozsiahle opatrenia na zabezpečenie nepretržitej dodávky tovaru v celej Európe a sme si plne vedomí obrovskej zodpovednosti, ktorú máme za vaše podnikanie a za spoločnosť všeobecne. 
Čelíme vážnym výzvam a vznikajú dodatočné náklady, rovnako ako všetkým organizáciám v našom odvetví. Avšak s vedomím, že takmer všetky odvetvia a zákazníci spoločnosti DACHSER čelia podobnej situácii, chceli sme vám dať silný signál, že spoločnosť DACHSER s vami zostáva v partnerstve:

DACHSER predstavuje stabilitu a spoľahlivosť aj v ťažkých časoch. Nebudeme preto zavádzať všeobecný príplatok „COVID-19“ pre zásielky v zbernej sieti DACHSER. Namiesto toho by sme chceli obnoviť náš záväzok voči vám, že sa budeme držať našich dohodnutých taríf a zatiaľ budeme udržiavať naše sadzby pre domáce a medzinárodné zberné zásielky.

Radi by sme s vami ešte bližšie spolupracovali na vývoji riešení súčasných a budúcich výziev. Okrem toho veríme, že sa môžeme spoľahnúť na vašu flexibilitu pri prispôsobovaní dodacích lehôt alebo úrovní služieb, ak je to potrebné, a na vašu spoľahlivosť dodržiavaním dohodnutých platobných podmienok založených na našej vzájomnej dôvere a spolupráci.

Stojme bok po boku aj v týchto náročných časoch!

Prečítať
Informácie o trhu 03/20/2020
Súčasné obmedzenia nakládok v Európe z dôvodu Covid-19

V dole uvedenej prílohe nájdete aktuálne obmedzenia nakládok, ktoré sa vzťahujú na Európu. Z tohto je vylúčená preprava potravín.

Prostredníctvom bezplatnej mapy od poskytovateľa softvéru Sixfold môžu prepravné spoločnosti a vodiči kamiónov sledovať aktuálne čakacie doby na európskych hraniciach a v prípade potreby sa nato adekvátne pripraviťhttps://covid-19.sixfold.com/

Informácie o trhu 03/20/2020
Základné opatrenia na riešenie súčasnej situácie Covid-19

Z dôvodu nutnosti rešpektovať obmedzenia, ktorých cieľom je zamedziť šírenie vírusu Covid-19, DACHSER žiada svojich zákazníkov o pochopenie a spoluprácu pri čelení týmto prekážkam.

Potom, čo mnoho krajín zaviedlo v dôsledku súčasnej korónovej situácie obmedzenia verejného života a niektoré uzavreli svoje hranice, sú logistické firmy konfrontované množstvom výziev. V tejto dobe sú viac ako inokedy závislí na podpore svojich zákazníkov.

Rovnako aj spoločnosť DACHSER čelí, z dôvodu opatrení brániacich šíreniu vírusu, obmedzeniam dodávok v regiónoch alebo skupinám príjemcov. Ide napríklad o stravovacie zariadenia a maloobchod, s výnimkou základných tovarov.

“Žiadame našich zákazníkov, aby nám odovzdali na prepravu len tie zásielky, u ktorých je zaručené, že tovar bude príjemcom prijatý,” apeluje Viliam Bokšanský, Branch Manager DACHSER Slovakia. “Ak nemôžeme doručiť zásielky z dôvodu obmedzenia v cieľovej oblasti alebo zatvorenia danej firmy, vrátime zásielky čo najskôr do starostlivosti odosielateľa. Ďalšie zásielky do týchto oblastí alebo ku konečným príjemcom už nebudú prijaté,” dodáva Viliam Bokšanský.

Jedine takýmto spôsobom je možné, v záujme všetkých, zamedziť neefektívnemu využívaniu času, a tým aj eliminovať riziko vzniku škôd. V prípade potreby, DACHSER v rámci zmluvnej logistiky ponúka individuálne možnosti medziskladovania. Pre rezerváciu skladovacích kapacít nás môžu zákazníci kontaktovať. Tímy DACHSERu po celom svete zostávajú v neustálom kontakte so svojimi zákazníkmi. Sme pripravení prediskutovať konkrétne situácie a urobiť ďalšie opatrenia pre potrebné zabezpečenie prepravy vášho tovaru.

Všetky novinky o aktuálnej situácii nájdete na webových stránkach spoločnosti DACHSER.

Prečítať
Informácie o trhu 03/17/2020
Koronavírusová pandémia: Vplyv na prevádzkové operácie v USA

Ako je známe z tlačových správ, americké úrady s účinnosťou od 13. marca 2020, 23:59 hod. prijali opatrenia, ktoré zakazujú vstup do Spojených štátov amerických všetkým návštevníkom z Európy. Okrem toho už existuje zákaz vstupu pre návštevníkov z niektorých ázijských krajín.

Toto vedie k veľkému počtu zrušených letov na trasách medzi Európou a USA. Zrušenie letov sa dotýka nielen cestujúcich, ale zároveň predstavujú aj významnú časť nákladnej kapacity, a preto majú obrovský vplyv na dostupný nákladný priestor a sadzby za prepravu.

Náš tím odborníkov aj naďalej intenzívne pracuje na alternatívnych možnostiach a letových trasách, ktoré nám umožnia prepraviť urgentný náklad. Snažíme sa poskytnúť našim zákazníkom prioritný prístup k dostupným kapacitám. Tak ako v prípade úspešnej implementácie nášho charterového programu medzi Čínou a Nemeckom, teraz preverujeme podobné riešenia pre prepravu medzi Nemeckom a USA.

Naše tímy po celom svete s vami zostávajú v kontakte, ale neváhajte kontaktovať svojho obchodného zástupcu spoločnosti DACHSER a prediskutovať s ním konkrétnu situáciu, ak by bolo treba prijať ďalšie opatrenia pre vaše zásielky.

Prečítať
Informácie o trhu 03/16/2020
Vyhlásenie o súčasnej situácii s ohľadom na šírenie vírusu COVID-19

Týmto oznámením poskytuje DACHSER informácie o opatreniach, ktoré podniká, aby sa zabránilo šíreniu vírusu COVID-19 (známeho tiež ako koronavírus) v spoločnosti DACHSER, s ohľadom na súčasný prevádzkový stav a prípadné dopady na zásielky našich zákazníkov.

 Vzhľadom na súčasnú situáciu boli v celej spoločnosti DACHSER vypracované konkrétne pokyny pre správanie a preventívne opatrenia. Medzi opatrenia, ktoré sa majú prijať, patrí vytvorenie centrálneho systému reportingu, pravidelné hodnotenie situácie a ďalšie opatrenia vyplývajúce z aktuálnej situácie. Príslušné činnosti boli tiež rozšírené a prehĺbené na základe existujúceho manažmentu hygieny v rôznych oblastiach (ľudské zdroje, prevádzková a procesná hygiena).

Okrem týchto interných pravidiel DACHSER dodržiava všetky platné úradné predpisy a prijíma príslušné preventívne opatrenia. V prípade obmedzení vzťahujúcich sa na konkrétne lokality sú akčné plány pripravené na realizáciu, aby sa zabezpečilo, že naša sieť bude môcť naďalej fungovať. Aby sme zaistili plynulý proces musíme spolupracovať so všetkými stranami, ktoré sú zapojené do dodávateľských reťazcov, čo zahŕňa aj prácu s vodičmi kamiónov, aby mohli tiež dodržiavať zvýšené hygienické predpisy. Tiež sme plne integrovali vodičov do našich pravidiel hygieny a všade sme im poskytli dezinfekčné prostriedky na ruky. Robíme všetko preto, aby sme udržali dodávateľské reťazce našich zákazníkov a predchádzali oneskoreniu dodávok. Ak by mali byť dodávateľské reťazce akýmkoľvek spôsobom ovplyvnené prehliadkami, kontrolami, rušením letov a pod., budeme usilovať o nájdenie alternatívnych spôsobov odoslania tovaru.

Chceli by sme tiež zdôrazniť, že dodacie lehoty pre zásielky by sa mohli predĺžiť. Vďaka opatreniam, ktoré sme doteraz prijali, sa však cítime dobre vybavení na riešenie súčasnej situácie. Je preto dôležité, aby sme udržiavali úzku koordináciu s našimi zákazníkmi.

Ak máte akékoľvek otázky ohľadne svojej zásielky, obráťte sa prosím na svoju kontaktnú osobu v príslušnej pobočke spoločnosti DACHSER.

 

Prečítať
Správy 03/12/2020
DACHSER rozširuje prémiové charterové lety do a z Číny

Spoločnosť DACHSER Air & Sea Logistics začína ďalšiu vlnu rotačných charterových letov do Číny a späť. Charterová trasa by mala byť podľa plánu v prevádzke od polovice marca do konca mesiaca.

Prečítať
Informácie o trhu 03/05/2020
COVID-19: aktuálne informácie o aktivitách spoločnosti DACHSER v Číne a Kórei

Radi by sme vás informovali o najnovšej situácii na trhu a súčasnom stave aktivít DACHSERu v Číne a Južnej Kórei.

Čína

Všetky pobočky DACHSERu v Číne sú otvorené okrem Wuhan. Od 2. marca funguje väčšina pobočiek s plnými tímami, ale operácie sa neobnovujú na plnú kapacitu, pretože podmienky miestneho trhu sú stále veľmi zložité s nedostatkom pracovných síl a kontrol v doprave. Hlavným problémom zostáva vnútroštátna nákladná doprava.

Celkový stav v Číne

Továrne pomaly začínajú s produkciou. V porovnaní s minulým týždňom pokračovalo v práci viac tovární, ale výroba nie je 100-percentná. Niektoré továrne sú stále uzavreté alebo pracujú so zlým personálnym obsadením. Všeobecne sa prevádzka vo všetkých podnikoch postupne obnovuje. Na mnohých miestach úrady povoľujú vstup do areálu len obmedzenému počtu zamestnancov, aby sa zabránilo prípadnej infekcii na pracovisku. Preto väčšina podnikov pracuje s nedostatočným personálnym obsadením a časť ich zamestnancov pracuje z domu, ak je to možné. Zamestnanci, ktorí sa vrátili z provincie Hubei, musia pred návratom na pracovisko zostať v karanténe 14 dní. Toto karanténne obmedzenie platí aj pre vodičov kamiónov.

Pobočky DACHSER v Číne

• Všetky pobočky spoločnosti DACHSER okrem Wuhan sú otvorené a majú obnovenú činnosť. Wuhan je zatvorený až do ďalšieho oznámenia.

• Niekoľko pobočiek DACHSERu pracuje s nedostatočným personálnym obsadením kvôli preventívnym opatreniam miestnych úradov.

• Zamestnanci, pokiaľ nie sú v kancelárii, pracujú z domu, aby bola prevádzka zabezpečená.

• V niektorých procesoch dochádza k oneskoreniam, pretože väčšina jednotiek v dodávateľskom reťazci v Číne plne nefunguje.

Dopravná logistika v Číne

Aj keď sa snažíme, aby sme udržali váš dodávateľský reťazec čo najplynulejší, uvedomte si prosím, že ostatné jednotky v dodávateľskom reťazci doteraz neobnovili plnú kapacitu. Dopravcovia a terminály postupne obnovujú prevádzku. Očakáva sa však meškanie a ďalšie prevádzkové problémy.

Cestná preprava:

• Nedostatok kamiónov je v súčasnej dobe v Číne hlavným problémom.

• Medzimestská a meziprovinciálna nákladná preprava je obzvlášť náročná kvôli prísnym predpisom o cestnej premávke, čo značne oneskoruje cestnú prepravu.

Železničná preprava:

• Železniční dopravcovia pokračujú v práci od marca okrem Wuhan a Yiwu, celková kapacita je v porovnaní s februárom vyššia.

• Železničné terminály sú prevádzkované (s výnimkou Wuhan) aj s predĺženou pracovnou dobou, aby bola vybavená preprava viacerých  kontajnerov.

• Colná správa funguje, svýnimkou Wuhan.

• Služba FC pred i po nakládke bola obnovená.

• K dispozícii je služba FTL.

• LTL služba je k dispozícii pre niektoré oblasti.

Letecká preprava:

• Letecké spoločnosti zvýšili nákladnú dopravu z Číny, pretože továrne postupne obnovovali výrobu.

• Kapacita je stále problémom, pretože mnoho leteckých spoločností pozastavilo osobnú leteckú dopravu.

• Očakáva sa, že koncom marca sa priestor zúži, pretože výroba tovární rastie.

Námorná preprava:

• Nedostatok kamiónov a vybavenia

• Dopravcovia obmedzili plavby do Číny a späť.

• Spoje smerujúce na západ: Objem nákladu sa obnovuje, pretože ďalšie továrne obnovujú výrobu; očakáva sa hromadenie objednávok, akonáhle budú továrne plne funkčné, čo povedie k nedostatku kamiónov a priestoru.

• Spoje smerujúce na východ: Intenzívny nedostatok priestoru.

• Terminály pri mori sú funkčné, okrem Wuhan.

 

Južná Kórea

Celkovo sú továrne otvorené a fungujú normálne, s výnimkou Daegu, kde sú niektoré továrne uzavreté, pretože ich zamestnanci boli infikovaní vírusom. Väčšinou to nemá vplyv na podniky. Niektoré podniky vrátane niektorých dopravcov ale majú osobitné pracovné nariadenia, ako je zavedenie flexibilného pracovného času, alebo umožnenie zamestnancom pracovať z domu.

Pobočky DACHSER v Južnej Kórei

Všetky pobočky spoločnosti DACHSER v Kórei sú aktuálne otvorené. V záujme ochrany bezpečnosti našich zamestnancov sú zamestnanci žiadaní, aby vždy, keď je to možné, pracovali z domu. Operačné tímy pracujú na smeny v kancelárii vo flexibilných hodinách, aby udržali minimálne oneskorenie.

Dopravná logistika v Južnej Kórei

Letecká preprava:

• Leteckí dopravcovia vo vnútri Ázie zastavili osobné lety do a z Južnej Kórey. Preto je kapacita znížená o viac ako 50 % kapacity.

Námorná preprava:

• V súčasnej dobe nie sú žiadne väčšie dopady, ako sú prázdne plavby.

Domáca kamiónová preprava:

• Menšie oneskorenia pri vyzdvihávkach a doručeniach, najmä do Daegu z dôvodu dopravných obmedzení a preventívnych opatrení, žiadne väčšie problémy na iných miestach v Južnej Kórei.

V spoločnosti DACHSER máme zavedené pohotovostné opatrenia a ponúkneme Vám najlepšie alternatívne riešenia, ako udržať dodávateľský reťazec v prevádzke v prípade, že dôjde k poškodeniu zásielky. Budeme našich zákazníkov priebežne informovať o novinkách a aktuálnej situácii. V prípade akýchkoľvek obáv a otázok sa obráťte na lokálneho zástupcu spoločnosti DACHSER.

Prečítať
Správy 02/24/2020
DACHSER organizuje špeciálne charterové lety do Číny

V reakcii na obmedzenie leteckej prepravy spôsobené vírusom COVID-19 vypracovala spoločnosť DACHSER Air & Sea Logistics núdzový plán pre charterové lety. Vďaka nemu sa môžu zákazníci spoľahnúť na zaistenú letovú prepravu z Frankfurtu do Číny.

Prečítať
Informácie o trhu 02/14/2020
Koronavírus: aktuálne prevádzkové informácie spoločnosti DACHSER v Číne

Prinášame ďalšie informácie o súčasnej situácii v Číne. Aby sa podarilo nový koronavírus udržať pod kontrolou, prijali miestne orgány v Číne niekoľko opatrení, aby zabránili zhromažďovaniu osôb a minimalizovali riziko nákazy.

Veľa pobočiek spoločnosti DACHSER bolo znovu otvorených v pondelok 10. februára 2020, ale kvôli bezpečnostným opatreniam a zákazu cestovania zo strany úradov sa pracuje iba v obmedzenom režime. Bohužiaľ možno očakávať meškanie a prevádzkové komplikácie, ako je nedostatok nákladných vozidiel a obmedzená kapacita.

• Pobočky DACHSER v Čcheng-tu, Nanjingu, Ningbo, Shenzen, Su-čou a Zhongshan sú v súčasnej dobe stále uzatvorené; naši zamestnanci však pracujú z domu.

• V krátkodobom horizonte by mohlo dôjsť k ďalším zmenám, čo sa týka otvorenia týchto pobočiek, o ktorom vás budeme informovať.

• Pobočka v Hongkongu je opäť plne funkčná.

Prostredníctvom našich webových stránok vás budeme aj naďalej informovať o aktuálnom dianí a dopade na váš dodávateľský reťazec. V prípade akýchkoľvek otázok sa prosím obráťte na vášho obchodného zástupcu spoločnosti DACHSER.

Prečítať
Informácie o trhu 02/03/2020
Koronavírus: operatívne informácie spoločnosti DACHSER v Číne

Nový Koronavírus sa v Číne v krátkej dobe rýchlo rozšíril a veľa miest a provincií potvrdilo prípady nakazených osôb. Aby epidémia bola udržaná pod kontrolou, ústredná čínska vláda oznámila predĺženie lunárneho nového roka do 2.februára 2020. Úrady v provincii Chu-pej, ktorá je centrom epidémie, však požiadali firmy v tomto regióne, aby svojim zamestnancom predĺžili dovolenku až do 10. februára.

Pobočky spoločnosti DACHSER

Väčšina pobočiek spoločnosti DACHSER v Číne bude oficiálne znovuotvorená 10. februára 2020. Od pondelka 3. februára 2020 bude v závislosti od danej lokality a povolení miestnych úradov pracovať len nevyhnutný počet zamestnancov, ktorí zaistia spracovanie kritických zásielok a minimalizujú nežiadúce situácie, ako je zadržanie či poplatok za zdržanie zásielok, vydanie TLX atď. Ospravedlňujeme sa, že nedokážeme zaistiť všetky logistické operácie, ale budeme sa snažiť udržiavať aspoň základnú prevádzku čo najlepšie.

Dátum znovuotvorenia pobočiek sa mení každým dňom, v závislosti od aktuálnej situácie. Ku dňu 31. januára 2020 boli dátumy znovuotvorenia pobočiek nasledovné:

 • Peking: 3. februára 2020
 • Čcheng-tu: 3. februára 2020
 • Dalian: 10. februára 2020
 • Dongguan: 10. februára 2020
 • Guangzhou: 10. februára 2020
 • Nanjing: 10. februára 2020
 • Ningbo: 10. februára 2020
 • Qingdao: 10. februára 2020
 • Šanghaj: 10. februára 2020
 • Shenzhen: 10. februára 2020
 • Suzhou: 10. februára 2020
 • Tianjin: 3. februára 2020
 • Wu-chan: 14. februára 2020
 • Xiamen: 10. februára 2020
 • Zhongshan: 10 februára 2020

Logistické operácie vo Wu-chanu

Zamestnanci DACHSER z pobočky Wu-chan budú pracovať z domu a niektoré logistické operácie bude zaisťovať náš tím v Šanghaji. Úrady v provincii Chu-pej oznámili, že zákazníci budú musieť použiť prepravný certifikát od miestnej vlády a tento certifikát odovzdať logistickej spoločnosti, pokiaľ si chcú pre zásielky z alebo do tejto provincie poslať kamióny.

Situácia v Číne

Aj keď sa snažíme udržať prevádzku čo najplynulejšiu, väčšina továrni v Číne je stále zatvorená, a prepravné služby, letová prevádzka ako aj terminály fungujú len na minimálnej servisnej úrovni.

Očakávajú sa oneskorenia a ďalšie prevádzkové problémy.

 

Prečítať