194 Prihlášky
Triedenie: Dátum | Relevantnosti

Výsledok

07/22/2021
Nové číslo DACHSER magazínu je tu!

Jednou z kľúčových fráz posledných niekoľkých mesiacov v spoločnosti DACHSER bolo „Udržanie dobrého smeru a formovanie aktívneho prístupu”. To je taktiež titulok k rozhovoru s Burkhardom Elingom v najnovšom vydaní časopisu DACHSER, v ktorom nový CEO spoločnosti DACHSER vysvetľuje, čo pre neho tieto slová znamenajú.

07/21/2021
DACHSER buduje novú pobočku v Lisabone

Nová pobočka bude otvorená začiatkom roka 2022 a bude zamestnávať 150 ľudí. Spoločnosť DACHSER investuje do nového sídla 13 miliónov eur.

Prečítať
07/19/2021
DACHSER rozširuje sieť zberných liniek, ktoré spájajú Slovensko s Nemeckom efektívnejšie ako doteraz

Medzinárodný poskytovateľ logistických služieb DACHSER od 1. júla rozširuje svoju sieť zberných liniek. Úplne nová zberná linka z Lozorna do Dortmundu spojí priemyselné centrum Nemecka priamo so Slovenskom, taktiež pribudne priama zberná linka z DACHSER Martin do nemeckého Hofu.

Prečítať
07/09/2021
DACHSER Slovakia opäť podáva pomocnú ruku

DACHSER Slovakia dlhodobo spolupracuje s Centrom pre deti a rodiny Malacky, ale po materiálnej podpore prišiel čas aj na fyzickú pomoc. Posledný júnový deň pomohli zamestnanci DACHSERu Slovakia s výstavbou záhradného altánku, ktorý centrum dostalo v rozobratom stave.

Prečítať
07/01/2021
Spoločnosť DACHSER rozširuje svoj vozový park o ekologické dodávky na cezhraničnú prepravu

Holandská pobočka spoločnosti DACHSER v Zevenaare rozšírila svoj vozový park o vozidlá LHV (Longer Heavier Vehicle) na cezhraničnú prepravu do nemeckého Frankfurtu. Tento nový variant vozidla, známy aj ako EcoCombi, ponúka o 30 % viac priestoru, čím prispieva k zníženiu dopravy a emisií.

Prečítať
06/24/2021
Námorná nákladná doprava: aktuálny stav vo svete

Keďže obmedzenia na trhu námornej nákladnej dopravy pretrvávajú (nedostatok kontajnerov a časté preťaženie prístavov), ich účinky naďalej ovplyvňujú globálne dodávateľské reťazce. Nižšie uvádzame aktuálne informácie o všetkých zmenách, aby sme minimalizovali prípadné narušenie vášho podnikania.

Západné pobrežie USA / záliv San Pedro / prístav Los Angeles

  • Situácia v USA sa za posledných 6 týždňov zlepšila, ale v zálive San Pedro stále stojí niekoľko kontajnerových lodí v rade na vykládku.
  • Vplyv je stále zjavný vo vnútrozemskej časti logistického reťazca nadväzujúcej na námornú dopravu. Značný objem naložených kontajnerov, ktoré trvalo prúdia do USA, naďalej komplikuje riešenie súčasného nevyriešeného problému.

Suezský prieplav

  • Hoci k tejto udalosti došlo pred viac ako 10 týždňami, námorná nákladná doprava je stále nestabilná v dôsledku tzv. vlnových efektov.
  • Po odblokovaní Suezského prieplavu boli európske prístavy spočiatku preťažené v dôsledku náhleho a veľkého objemu prichádzajúceho tovaru. Ázijské prístavy, najmä čínske, nasledovali.

Prístavy Hamburg a Bremerhaven/Rotterdam

  • Kvôli blokáde Suezského prieplavu a vyššie uvedeným "vlnovým efektom" je doprava v prístavoch Hamburg a Bremerhaven tiež v nerovnováhe.
  • Kvôli tomuto preťaženiu boli lodné spoločnosti nútené presmerovať lode do Wil-helmshavenu alebo Rotterdamu.
  • Očakávajú sa aj meškania v rotterdamskej doprave, čo môže viesť k narušeniu prístavu.

Prístavy Yantian / Shekou / Nansha

  • V oblastiach južnej Číny (Yantian / Shekou / Nansha atď.) dochádza k oneskoreniam v dôsledku prístavných obmedzení. Očakáva sa, že obnovenie bežnej prevádzky bude musieť byť postupné a že plná kapacita sa v dohľadnej budúcnosti nedosiahne.

Denne sme v úzkom kontakte s dopravcami a poskytovateľmi služieb a robíme všetko pre to, aby bol váš dodávateľský reťazec čo najplynulejší. Ak chcete získať individuálne poradenstvo, obráťte sa na miestneho zástupcu spoločnosti DACHSER, aby sme pre vás mohli zaviesť najlepšie logistické riešenie.

Prečítať
06/14/2021
Zostávame na rastovej trajektórii

Poskytovateľ logistických služieb DACHSER Slovakia zaznamenal v roku 2020 napriek celosvetovej pandémii takmer štvorpercentný nárast tržieb. V porovnaní s predchádzajúcim rokom spoločnosť DACHSER Slovakia zaznamenala nárast počtu prepravených zásielok aj ich celkovej tonáže. 

Prečítať
06/09/2021
Zamestnanci spoločnosti DACHSER čítajú deťom

DACHSER je inovatívny nielen v oblasti dopravy, ale aj v oblasti dobrovoľníckych aktivít. Dlhodobo pomáha zrakovo postihnutým deťom z bratislavskej školy Svrčia. V máji bolo spustené pilotné kolo projektu "Čítame deťom", ktorý vymysleli zamestnanci DACHSERu a ktorého cieľom je osobné stretnutie s deťmi, rozhovor a čítanie.

Prečítať
06/07/2021
"Vysoká úroveň stability a spoľahlivosti"

Hoci je v súčasnosti ťažké robiť konkrétne prognózy, existuje dôvod na opatrný optimizmus. Generálny riaditeľ Burkhard Eling o prvých trendoch a vyhliadkach na rok 2021.

Prečítať
06/03/2021
Prerušenie prevádzky hamburského prístavu spôsobuje preťaženie

Touto aktualizáciou by vás spoločnosť DACHSER chcela informovať, že prístavná doprava v Hamburgu je v súčasnosti ovplyvnená rôznymi faktormi.

Prečítať
06/03/2021
Veľká nádej vkladaná do vodíku − pohľad na budúce technológie

Akú úlohu zohráva vodík pri plánovaní logistiky bez emisií skleníkových plynov? Výskum zdroja energie s chemickou značkou H2.

Prečítať
06/01/2021
DACHSER vytvára viac ložného priestoru

Medzinárodný logistický poskytovateľ DACHSER prechádza od apríla 2021 pri obstarávaní nových návesov výlučne na tzv. megatrailery. Vďaka väčšiemu ložnému priestoru pri zachovaní rovnakej dĺžky a šírky sú tieto megatrailery hospodárnejšie a dosahujú nižšiu spotrebu paliva ako bežné návesy. Premena celého vozového parku, ktorá predstavuje obstaranie celkovo 680 nových megatrailerov, by mala byť v Nemecku dokončená v roku 2027. V nasledujúcich rokoch sa takáto obnova vozového parku začne aj v ďalších 24 európskych krajinách, v ktorých má oblasť European Logistics zastúpenie.

Prečítať
05/28/2021
DACHSER Food Logistics otvára novú pobočku v talianskom regióne pri Miláne

DACHSER Food Logistics otvorila novú pobočku v meste Massalengo neďaleko Milána v regióne Lombardia. Blízkosť diaľnice A1 ponúka výrobcom potravín rýchle spojenie do celého Talianska a Európy.

Prečítať
05/26/2021
Zmena je jeho život

Stefan Hohm nastúpil do spoločnosti DACHSER ako Chief Development Officer (CDO) v januári 2021. Teraz je zodpovedný za novú podnikovú divíziu IT & Development (ITD), ktorá sa zaoberá výskumom a vývojom, témami inovácií, IT, zmluvnou logistikou a globálnymi priemyselnými riešeniami. Stefan Hohm (48) začal svoju kariéru v spoločnosti v roku 1992 v rámci programu duálneho štúdia. Dnes, po takmer tridsiatich rokoch, je rovnako nadšený, energický a zapálený pre DACHSER a logistiku ako na začiatku. Aby sme zistili, čo formovalo jeho doterajšiu kariéru a ako plní svoje nové povinnosti člena predstavenstva, položili sme mu niekoľko otázok.

Prečítať
2
05/21/2021
Dlhodobá stratégia spoločnosti DACHSER na ochranu klímy

Aktívna ochrana klímy je súčasťou celkovej zodpovednosti spoločnosti DACHSER. Logistický poskytovateľ je lídrom v oblasti ochrany klímy založenej na efektívnej logistike a technických inováciách. A to aj v spolupráci so zákazníkmi a partnermi, ktorí tiež chcú aktívne ovplyvňovať posun logistiky smerom k nízkoemisným alebo bezemisným technológiám. Je to jediný spôsob, ako dosiahnuť ciele druhej etapy Parížskej dohody a ciele Európskej únie a mnohých ďalších krajín v oblasti ochrany klímy v strednodobom a dlhodobom horizonte.

Prečítať
05/14/2021
Správne uskladnené – Skladovacie kapacity v spoločnosti DACHSER

Potrebujete skladovacie kapacity alebo čelíte iným logistickým výzvam? Profitujte z holistického logistického konceptu individuálne prispôsobenému vašim potrebám.

Prečítať