Informácie o trhu

api – bezproblémové prepojenie Vašich IT systémov s DACHSER službami

Keď sa analógové procesy stretnú s digitálnym svetom, výsledkom je inteligentná logistika.

Posilnite svoje partnerstvo so spoločnosťou DACHSER a doplňte cenné funkcie do svojich už existujúcich podnikových riešení. Pomocou služieb API od spoločnosti DACHSER - vysoko výkonného nástroja na urýchlenie digitálnej transformácie - môžete zefektívniť procesy v celom vašom dodávateľskom reťazci a zvýšiť produktivitu. Nová platforma API ponúka bezproblémovú integráciu Vašich obchodných procesov do našich API služieb. Údaje sú k dispozícii v reálnom čase a spĺňajú najvyššie požiadavky z hľadiska ochrany údajov. Ďalšou veľkou výhodou je, že služby API je možné implementovať rýchlo a ľahko a hlavne s nízkymi nákladmi na údržbu.

Naše API portfólio pre prepravu:

 • label – Štítky na jedno kliknutie
 • routing – Informácie o trase pre prepravu
 • sscc – SSCC ako ID prepravnej jednotky
 • shipmentstatus – Informácie o stave zásielky sú neustále k dispozícii

Naše API portfólio pre skladovanie:

 • deliveryorderstatus – Zobrazuje stav vyskladnenia vášho tovaru zo skladu
 • stock – Zobrazuje stav zásob vášho tovaru na sklade

Okrem tohto Vám ponúkame:

 • Viac ako 750 IT špecialistov na centrále a viac než 230 IT koordinátorov na pobočkách
 • Centrálna 24/7 servisná linka
 • Antivírusová ochrana a antispamové filtre pre všetky aplikácie
 • Maximálne zabezpečenie a krízové plánovanie pre všetky systémy
 • Pravidlá ochrany dôverných informácií pre všetkých užívateľov IT na celom svete
 • Trvalé zlepšovanie našich systémov a vývoj IT inovácií

Dôraz na riadenie kvality

 • DACHSER sieť: Vysoko výkonná logistická infraštruktúra globálnej siete kombinovaná s inteligentným IT umožňuje rýchle a efektívne realizovanie obrovského množstva logistických výziev.
 • Inteligentné zvolenie trasy prepravy: Ako vzdelávacia organizácia prispôsobujeme náš nový technologický vývoj tak, aby sme optimalizovali dodávateľský reťazec v reálnom čase a rýchlo priniesli inovácie do reálnej prevádzky – vo Váš prospech.
 • Vynikajúci personál: Neustále investujeme do odbornej prípravy a ďalšieho vzdelávania našich zamestnancov, aby sme tak udržali vysokú výkonnosť logistiky.

 V prípade akýchkoľvek otázok prosím kontaktujte Vášho lokálneho zástupcu spoločnosti DACHSER.

Kontakt Lenka Balcova